Mtshengiseni Gcwensa Dies


By Staff Writer    27-Jul-2015 12:41 UTC+02:00 401
Award-winning maskandi singer Mtshengiseni Gcwensa has died. Image: YouTube.

Award-winning maskandi artist Mtshengiseni Gcwensa, popularly known as iNdidane, has died. Image: YouTube.

Popular maskandi artist Mtshengiseni Gcwensa (iNdidane) has died. Details surrounding his death are still sketchy. However, it is reported that he died on Monday morning following a long battle with an undisclosed illness.

Gcwensa was born in Msinga, northern KZN. He won numerous awards during his career as a singer. At the peak of his career, a number of maskandi fans regarded him as the best maskandi artist. He was a founding member and leader of the award-winning maskandi group, Amageza Amahle, which was formed in 2004. The group’s song Viva ngeNdidane won the song of the year award during the 2013 SATMA awards.

Funeral arrangements and more details will be released in due course. 401 Comments


 1. khanyisile says:

  its so sad rest in peace ndidane siyohlale sikukhumbula ngomculo wakho

 2. nhle dlamini says:

  rest in peace gcwensa.we’ll miss u alot

 3. by Nicole says:

  REST IN PEACE NGCWENSA WILL ALWAYS REMEMBER U

 4. phumue says:

  Rest n peace so sad “nkosi yami nazi izitha zami zigiya ngegama lami “

 5. nolwazi says:

  So shocked lala ngokuthula ndidane

 6. Puget Nkomo says:

  Lala ngokuthula , sokukhumbula imihla yamalanga.God knows all!

 7. delani mbhele says:

  Rip Diliza mphosi wethambo

 8. styles says:

  Ulale ngoxolo ndidane

 9. Lungisile Mchunu says:

  Hawu Kodwa lelophimbo. RIP Ndidane?

 10. Sthole bhekan says:

  Hamb kahl ndidane sohlal skhumbula

 11. steve says:

  Eish kwabuhlungu ke lokhu tjo, few weeks ago kade kungu mdavu manje sekuyi NDIDANE

 12. Nokukhanya says:

  Lala kahle Ndidane

 13. Tyson says:

  May your soul rest I peace

 14. Mduduzi mvelase says:

  RIP spiklapiklane mndeni nabalandeli duduzekani syobabona kwelizayo

 15. anonymous says:

  Wawuthi ngeke kukufice yin wena mawbulala umgqumeni

 16. Lmore says:

  Ayilale ngoxolo indidane

 17. senzo says:

  RIP ndidane awu madoda washo wath uyoze efe engakafi uyositshela mase file hamba kahle ndidane uyibekile induku ebandla engabe sekuzothukwa banike manje ubani osezobamba izihlwele RIP khehla lami

 18. Mzi says:

  Eish. Kwaze kwabuhlungu. Hamba kahle Ndidane.

 19. nkosinathi says:

  RIP I aint that much on maskandi but iv heared alot about ya

 20. Nomvula Mpungose says:

  hamba kahle Ndidane

 21. cebisile Dlamini says:

  Lala ngokuthula Ndidane sase salehlekwela ama qhawe endimeni kama Skandi, sengath umnden wakho ungaduduzeka kulobo bunzima obhekene nabo. RIP

  • Sompisi says:

   Ewu madoda!!! Intuthwane zishay’ulayini zibhek’endini yakwabo kwakwaGendeni engabe zazithi ziyofica bani. Mfene ziyaphakelwa zibe ukusuthatha zicabang’ukuyofunza indlu yakwabo kwamaMkhwanazi noma sekungasenamuntu!!!!

 22. Sakhile Hadebe says:

  Lala ngoxolo ndidane yodumo uyidlalile indima enkulu ekuthandeni kwami umculo ka maskandi

 23. slane samanti says:

  lalakahle Gcwenselihle. uybekile induku ebandla sohleli sikkhumbula njalo. Ngikhumbula uma uthi ‘uye longiholayo’

 24. Thandy Khumalo says:

  RIP Ndidane siyohlezi sikukhumbula. Mmmmmm waze wabuhlungu umoya wami.

 25. Zinhle says:

  R.I.P MTSHENGISENI NGYABONGA NGBA UNGISHIYE NE NDO,NDO

 26. Hlengiwe Kunene says:

  Ukuba kuya ngokwentando yomuntu, ngabe ngiyakuvusa mfokaGcwensa.Ziyofa izinsizwa kusale izibongo.Asisoze sakulibala nanini.Mndeni ubuhlungu enibuzwayo nathi siyabuzwa aninodwa kodwa iNingizimu Africa ikanye nani.Lala ngoxolo Ndidane.

 27. Zanele Nxumalo eSikhawini says:

  Ayikho intethe yase mhlabeni lala kahle ndidane uyibekile induku ebandla.Nkoc yami nazi izitha zami zigiya ngegama lami

 28. BusiOmuhle Tshabalala says:

  He was a humble man, his music was listened not only by old people but even by young people. Maskandi will never be the same. may his soul rest in peach

 29. nkocyapha says:

  Rip ndidane nezitha ziyakhala njengoba sishiywe nguwe qhawe lamaqhawe.lala ngoxolo.

 30. Phindani says:

  rest in peace siyohlez sikukhumbul ngekhono lakh

 31. nonhlanhla says:

  rest in piece batshengise .awu kodwa ukufa kuyinuku.ubuyisithandwa senhliziyo zethu .j

  • Sompisi says:

   Bazali bakhe mhlangabezenu
   Useyikhethile indlel’eza kini….
   Mbizeli abantabakhe, nimbizel’ingane zakhe
   ke besondele bembon’okokugcina, ngoba nge
   aphinde esababona. Nalab’abazingel’impilo yakhe
   bengabe besazihlupha usehambile, sebembulele abangasokufa…. inzingoma zakhe lezo. Lala ngokuthla Loliwe ubuyiqhawe uyilwile eyakho sayibona

 32. loveness says:

  Definitely shocked . Rest in peace ndidane yabantu. Mmmh unbelievable I’m very sad

 33. Vivian says:

  RIP Gcwensa indlela yethu sonke le njengoba no Push umunt’eywele umhlambiyeyntwala egcwel’emakhandonyoko wasishuya manje sishiwa elinye iqhawe ngithikini bafana nasendlunkulu ibambeni noma ishisa khuphuka kanjalo nje weMfez’emnyama ngsabathe ngyakziba awzibeki la oshayakhona kyafutha donda LALA KAHLE NDINE

 34. patricia says:

  yhoo yhini madoda the tall man, hayi kubuhlungu i liked the way your music was and your rythm . may your soul rest in perfect peace!!!!!!

  Bendicela ningishute!!!!!!!

 35. Nkosie Zulu says:

  Hamba kahle Ndidane uwufezile umsebenzi wakho

 36. Phumlani Sibusiso Ngema says:

  Awu Mphosi wethambo zileqe zonke izinja ziqede zimkhonkothe. Lala kahle qhawe uyidlalile indima yakho kumaskandi

 37. nkocyapha says:

  Siyodibana nini.usuze wahamba ndidane bekubalekela bekusaba ngisho usubuza ukuth niyodibana nini.
  Rip

 38. Zipho mzuaai Ntuli says:

  Lahamba iqhawe madoda…sebezojabuliswa ubani kodwa abantu. May your soul rest in peace qhawe lakithi SYABONGA ngokusjabulisa ngephimbo lakho

 39. vusi says:

  Lala ngokuthula Ndidane, libiziwe elakho igama, wasabela dudu emndenini

 40. Your Name... says:

  may his soul rest in peace

 41. Busi says:

  Lalani ngenxeba bomdeni kaGcwensa.yaze yopha inhliziyo yami?

 42. mbalenhle princess mchunu says:

  RIP Ncwensa lala kahle qhawe lama qhawe uyibekile induku ebandla angisoze ngakukhohlwa bewuyisithandwa senhliziyo yami,bewuyinkosi yami

 43. Marhethela says:

  Hamba kahle ndidane yabantu…

 44. Nguquko says:

  lala ngoxolo ndidane sohlala sikukhumbula

 45. buti selepe says:

  lala ngokuthula ndindane akekho ozogciba lomgodi owembile sohlala sikukhumbula njalo ukuphupha kwabaculi

 46. nkocyapha da poet sibiya says:

  Ziyohamb iynsizwa kyosal iybongo ngigukuza ongigukuzayo siyagukuzana.lala ngoxolo ndidane.

 47. Nomthy Ngubs says:

  weeeh ukufa ngyakwesaba wamthatha UMthengiseni wajubala esasijabulisa ngakanga I will always mic u NDIDANE especialy mase uthi”NGICEL UKUBUZA WEBAFANA IYODIBANA NINI” ewuu MAGEZA NAMAGEZAKAZI silahlekelwe

 48. kholeka says:

  RIP Ndindane ,mphosiwethambo leqezonke maqede zilikhonkothe

 49. Twoboy Vuma says:

  “RIP”NDIDANE SIYOHLALA SIKHUMBULA IZINSUKU NAMA LANGA

 50. Hlengiwe Busie says:

  RIP qhawe

 51. Lovemore ndlovu says:

  Ziyohamba iinnsizwa kuyosala izibongo, REST IN PEACE MFOKA GCWENSA

 52. prince dhlomo says:

  lala ngoxolo nkunzi endala uydlalile indima yakho uskhonzele kubhekumuzi no mfaz omnyama RIp

 53. Buyi Buthlezi evryheid says:

  Rip ndimande we always mic u alot but only god knows

 54. Sphiwe Mtshali says:

  mmmmm kwaze kwabuhlungu ngendidane RIP mfoka Gcwensa sohleli sikukhumbula indlela yethu sonke eya kumdali

 55. Ntobzrrr says:

  Rip ndidane evamisukdida abaningi ubadida ngisho ungasekho bath wabulala umgqumen

 56. Sipho says:

  hawu! kodwa nge blood test webaculi bese lokhu nibhekana nodwa.

 57. Xolie khuba says:

  Lala ngokuthula ndidane esidide abantu bt syeza nathi la uya khona…….#sad

 58. sipho says:

  nisizwisa ubuhlungu ngoba nifike nicule kamnandi sinithande bese nikhohlwa ukunaka izimpilo zenu nje ngoba nihambisa okwamanzi nje nithini ngathi singabalandeli?

 59. Philile Ntuli says:

  Lala uphumule qhawe lamaqhawe,kunkenketha phakathi enhlizwen ngenxa yobuhlungu.

 60. khethy says:

  anguthandi maskandi kodwa owendidane ngiwuzwa ngaphakathi RIP

 61. sipho says:

  nawe sekuze kwakufica nhliziyombi wabulali qhawe idlamanzi umgqumeni wafa nomfoka molo sbhekile) kodwa ngothi ayi cha soke sphumulinhlamba kamba nenzondo yakho

 62. fortunate buthelezi says:

  Lala ngokuthula qhawe uthethe izinga likamaskandi walibeka endaweni ephakeme siyabonga ndidane R.I.P

 63. Joseph says:

  yazi angazi kwenzakalani ngama artist kamaskandi coz bonke abenza kahle bayaphela RIP Mtshengiseni

 64. Bongiwe Mpungose says:

  Ulale ngoxolo mfoka Gcwensa siyohlale sikukhumbula ngegalelo lakho emculweni nokusiza abaculi abasafufusa. silibonile igalelo lakho

 65. Mthobic mac'pala Nkambule says:

  Ulale kahle Ndidane umlayezo wakho usakhile singabathandi womculo wakho INKOSI ibe nawe RIP

 66. Fanele says:

  Yaduma imoto shemu shemu seshembe thina ohh ye ewu lala ngokuthula ndidane both mawhamba bhuti bese thath unyawo uzbheke nawe

  • mel says:

   kwavela kwehla izinyembezi mususho njalo….ulale kahle gcwensa….esethi ungahleki uthi iggeee!! kodwa uthi ihe!!! awu nkosiyami

 67. shlokx says:

  hai kona ningakhala beykhohlakele lendoda ende le hamba bayokbona nangale mfana

 68. sphephile khanyile says:

  RIP ndidane sohlala sikukhumbula

 69. Mthobic mac'pala Nkambule says:

  Ulale kahle Ndidane yethu

 70. onele says:

  rip .ndoda ende .will remember u .yes yes yes .awu

 71. Senzo mbatha says:

  Lala ngokuthula ndidane unkulunkulu uthatha lakunothe ngakhona emculweni ngiyethemba uzwana namaqawe abeseduzekwakhe

 72. Nomsa says:

  REST IN PEACE KING OF MASKAND WE WLL REMBER U VOCICE AND U JOKES GO WLL NDIDANE

 73. stuks Zwane says:

  Awu madoda indidane aweeeeeeeeeee kant umhlaba unjan!! Rest in peace Man

 74. Ntombenhle chocno says:

  lala Mzukulu kaGogo uFelenkanini, phumula Phazamisa, Mfoka Ngcwens’ndidane RIP

 75. Thandikhaya sam says:

  Lalagoxolo mphosiwethambo .kubuhlungu kuthi nakwisouth africa iphela

 76. Khulekani says:

  Yooh dat a ba newz uu knw mm im so shockd any way r.i.p mikel jackson wasemzwansi ur slogan yeeees yeeees yeees sazesafa ohoshozile webantu

 77. Khulekani Ntshapheka says:

  Lala ngokuthula mfo kaGcwensa syohlala sikukhumbula

 78. zulu themba says:

  wena othi wabulala umgqumeni masende akho amnyama #lala kahle ndidane

 79. Ndodana Mgomo isqholo seZhwane says:

  Watsho wathi kuf’ awusadeli lamanje lahamba iBhova khathesi usehambile umfoka Gcwensa, LALA NGOKUTHULA SIYOBONANA KWELIZAYO

 80. G says:

  RIP Skhokho . Your music was unique and loved. G ePlumtree Zimbabwe

 81. Sabelo mbelebele Sigwebela says:

  Bakhuluma kuze kugxeke imilomo kusuke amaduku emakhanda onina ,Lala ngoxolo mzukulu kafelenkanini

 82. Khumalo says:

  aphumule ngokuthula siyohlala sikukhumbulu

 83. Anonymous says:

  Yebo ngiyavuma indlela yethu sonke kodwa ma manje jesu ubanike esesizomjabulela manjwmmm god uyasicabangela kodwa makunje qhawe

 84. Bussie Mageza says:

  Lala ngokuthula Ndindane only god knows y u!yaze yabhlungu inhliziyo yam

 85. zakhele Linda says:

  Bengicela ningishuthe. Lala ngokuthula qhawe lethu sisele sodwa, umaskandi angeke usafana ungasekho. Mposi wethambo sohlala sikukhumbula

 86. Kabelo Letlatsa says:

  ROBALA KA KGOTSO GCWENSA

 87. thandeka says:

  rip mfoka gcwensa

 88. Tshobeni.T says:

  lala ngokthula ntsizwa yangakwithi syohlezi sikukhumbulile…..ow zyohamba izintsizwa kyosala izibongo impela…

 89. Mqiniseni Ntombela says:

  Lala ngoxolo Ndidane,ukulwile ukulwa okuhle siyanikhumbila neBhova.

 90. samkelo ziqubu says:

  R.I.P ndidane sohlezi sikukhumbula thina balandeli baka maskandi..…aw ngaze ngaphuka umoya ke kulolusuku ey!

 91. Mami Mkhize says:

  Awu madoda sihambile ischomane,ziyohamb’insizwa kusale imidoko nje,lala ngoxolo Ndidane

 92. phakamani cebekhulu says:

  woooolololo ashile ngabe ubani seyomemeza kanje lalakahle qawe sokukhumbula ngemisebenzi yakho emihe

 93. Lungile says:

  Lala ngoxolo ndidane sizohlala sikukhumbula mfowethu

 94. Your Name... says:

  R.I.P NDIDANE

 95. THAMBO LENJA ENDALA..BIZANA says:

  PHUMLA NGOXOLO NDIMANDE…MQOMBOTHI ABAWUPHUZA BAQEDE BAPIKE BATHI KANGE SIWULOKOTHE MBABONAKALE BEDIYAZELA NJE KANTI BADIDWE YI NDIDANE…MAGEZA NANI MAGEZAKAZI MASIMKHULULE AYOPUMLA…WOOOH.. NKOSI YAM KUFA AWUNONI MAN YERRRRRR…

 96. Your Name... says:

  Phumula Ndidane awu kodwa kwaze kwabhlungu.

 97. Lindani Lungelo says:

  Au madod klungil kodw lal qhaw lamaqhaw uybekil induk ebandl ushiy umgod ongek waqgitshw munt mfokandimand syohlal sikthand sikhumbul lal mphos’wethamb zileq izinj maqed khonkoth yen udumolezw hambakahl ndidan.

 98. NHAKA GABELA says:

  R.I.P NDIDANE LALE NGOXOLO SOHLEZ SIKUKHUMBULA NGE NGOMA YAKHO

 99. Linda Nhlabathi says:

  May his soul rest in peace. Will miss him always

 100. Anonymous says:

  Hamba kahle qhawe uyibekile induku ebandla alwehlanga lungehlanga ma ZULU amahle masiqineni siboshwe ngebhande likamoya ngibuhlunguuuuuu kanti kwenzakalani?????

 101. Vusumuzi Man v da virus Nhleko says:

  Unkulunkulu usiphile usephinde wasephuca iqhawe lethu nath akukho esingakwenza duduzekan mndeni akunina nodw enilahlekelwe keph silahlekelwe sonke kumele sazi ukth indidane ilisebenzele igama layo nelikamaskandi kanye nezihlwele zayo hamba qhawe lamaqhawe ulisebenzele igama lakho siyokukhumbula njalo ngomculo wakho owakhayo iminden,izithandan,ezibhehlela,emajela ulale ngomusa nokuthula ngenkumbulo siyokukhumbula akekho oyowuvala lomgod owumbile R.I.P MTSHENGISENI (INDIDANE,ISICHOMANE,ISIPIKANE) GCWENSA

 102. Anonymous says:

  lala ngoxolo Ndidane yezwe (RIP)

 103. Busi Magutshwa says:

  Lala ngokuthula Qhawe laseMzansi Africa,uyibekile induku ebandla!Ziyofa izinsizwa zisale izibongo. Mndeni,abangane nezihlobo..Akwehlanga lungehlanga. RIP.

 104. Anonymous says:

  uhambe kahle ndoda yam ndoda kasekho umaskadi emhlabeni uyefika emaZulwini ndidane

 105. Xolani Ndlovu says:

  Lala ngoxolo mfo Ngcwenca nomdeni wakho ududuzeke uyibekile induku ebandla…Ngikhumbula ingoma yakho ethi Ma nobaba nihlezi kanjani lapho enikhona

 106. Leonard Mthethwa says:

  ezibuhlungu azipheli lala ngoxolo ndidane uyibekile induku ebandla
  akwehlanga lungehli silahlekelwe siyisizwe sasemzansi wonkana.

 107. mina says:

  lalangoxolo mphosi wethambo.

 108. Linda says:

  Lala nsizwa uyibekile induku ebandla nephimbo lakho elimtoti liyohlezi linkeneneza ezindlebeni zethu…ubunzima sekusele ngakithi esisaphilayo phumula manje usebenzile RIP Mfoka Gcwensa.

 109. mthobisi ntshantsha ejozin says:

  mfo
  ulalengoxolo
  usifundisele omaskandi umculo uphumele kahle

 110. Nonhlanla Mbokazi says:

  Hamba kahle mfowethu siyohlala sikuthanda futhu sikukhumbula nathi silahlekelwe umdeni wakho uNkulunkulu awufukamele hawuuuuuuu!!!!!!! kwabuya ingoma kamfowethu u Mgqumeni ethi alele amaqhawe!!!!!! Hamba kahle mfo ka GCwensa

 111. zai hlatshwayo ladysmith , Emathondwane says:

  lala ngokuthula ndindane ngiyohlezi ngikuthanda

 112. mboniseni mageba says:

  ulalekahle ndidane khona kukhona lokho okushiyile,, emhlabeni inganezakho bakithi

 113. Nobukhosi says:

  Lala ngoxolo mfoka Gcwensa sohlala sikukhumbula

 114. Mthokozisi Kubeka says:

  Bathinta mina nje ngoba bona bengazukufa *singing along with iNdidane*. eish Rest in Peace Ndidane *sad*

 115. anownmas says:

  lala ngokuthula ndidani mfokagcwesa sohlala sikukhumbula

 116. Bonginkosi says:

  Hamba kahle QHAWE LALA NGOXOLO NDIMANDOOOOO

 117. Nokuphiwa says:

  Rip ngcwensa.Sohleze sikukhumbula uyibekile induku ebandla.

 118. mduduzi Adam Zikode says:

  sosakala skukhumbula Mtshengiseni Gcwesa ndidane ekubuhlungu a kusena maskadi manje besekusele wena kuphele. hamba kahle Nkosi kamaskadi. ufike eZulwin mfana ubabone khonale . umtshele unkulunkulu ukuth ushiye kungela maskadi Emva u r the last maskadi Ameeeeeeen ndlelahle

 119. curtis says:

  Lala kahle ndidane syokkhumbula kdw akphelile ngomaskand zikhoninsizwa omjikjelwa (ichalaha likashafuza) basazoqhubeka beyshayingoma nentambo

 120. Bhekisisa Khanyile says:

  Ulale kahle Ndidane uyibekile induku ebandlala imisebenzi yakho iyohlale ibonakala

 121. Sibusiso Hlongwa says:

  Lala ngoxo Qhawe Lami uyibekile induku eBandla sohla sikukhumbula. Ujehova abe nawe Mfoka Cgwensa

 122. curtis says:

  Ulalekahl qhawe uybekilindukebandla kdw akphelilengomaskand zikhoninsizwa omjikjelwa(ichalaha likashafuza) basazoyshayingoma neyntambo eziyishumi nambili bathathereeerrr

 123. Nkosingiphile zulu eshowe evuma says:

  Lala ngokuthula ndidane sithi dudu emndenini konke kwaziwa ongaphezulu

 124. adamsk madamara seven says:

  ahuu heee tu lake lasibona kuphi isipoko esihle kanjena Rest in peace ndidane . Sisele sididekile . Wo buya phela nana

 125. ZAMOKUHLE KHANYILE says:

  RIP,Gcwensa hau kodwa wawuthena usazisa uma sekuhamba wena cha usijumil nje kdw suyolala ngoxolo uyibekile nduku ebandla ndoda

 126. bheki ncube says:

  rip ndidane viva nge ndidane sohlala skukhumbula

 127. ronald chauke says:

  Kwanzima,izinhlungu lala ngoxola ndidane

 128. Yuna ndovela says:

  Rest in ndidane ulwehlanga lungehli

 129. Anonymous says:

  Ulale ngokuthula Ndidane indoda eyadla ukufa kwafa , ngithi dudu emndenini ka Gcwensa nezihlobo kanye nabalandeli bomculo kaMaskandi silahlekelwe sonke. Suyobashaya phambili ngeNQINA lemfene.

 130. Langeeh. Cebekhulu((Nongoma)) says:

  Lale ngokuthula mfoe kaGcwensa uyidlalile indima yakho

 131. S'thandiwe Mlingo from Tsholotsho EZHWANE... says:

  Lala ngokuthula Gcwensa zizajabula izitha zakho kukhale abakuthandayo RIP inkosi iz’ ibe nawe;(

 132. Mluleki msibi says:

  Lala ngokuthula qhawe la maqhawe salahlenkelwa shem yincomane ? Wothi ngithule ngoba kunzothwe sengi the?

 133. Ndodana Mgomo Mpofu Zhwane says:

  Lala ngokuthula Gcwensa iNkosi ibe loDiona wakho

 134. Ziphora says:

  Lala ngikuthula Ndidane…

 135. Sibusiso Dodo Mathunjwa says:

  Lala uphumule Ndidane sohlezi sikukhumbula ku mculo ka Maskandi ubeyi-Qhawe lamaQhawe mfoka Gcwensa.

 136. Xolie khuba emtunzin kwasbham says:

  Hamba kahle ndidane and i hope ukuth ubungani benu ne bhova nomncintiswano wenu womculo seniwuqhuba phamb kwajehova…….r.i.p

 137. sphamandla NCEKU says:

  gxubhuzela ngebhongolo yakho mphosi wethambo thina wo sesizodlala amavaka

 138. Mduduzi Bophela says:

  Hawu madoda lahamba ngempela iqhawe.engikujabulelayo nje ukuthi uhambe eseyibekile induku ebandla kazi thina esisele ikhonan induku esesiybekile

 139. asanda says:

  lala uphumule ndidane ilizwe libuhlungu ngawe,ngisho eMzimkhulu uqobo kuyakhalwa,baqine obashiye ngemuva nomaskandi abanye baythathe lapho oyshiye khn ndoda yamadoda.Okungethusile nj ukuth akukdala ukumaskandi festival kulamasonto adlulile. UBUSISIWE LOWO MHLABA OZOLALA WENA NALELOBHOKISI LINENHLANHLA MAY YOUR SOUL REST IN PEACE

 140. mesabisi ndevu says:

  Umphosi wethambo zileqe zonke izinja ziqede zimkhonkothe . Hamba kahle ndidane ugqatso ulufezile.

 141. Mgawuli Ndodana Mgomo Mpofu Isiqholo se zhwane says:

  Watsho ucc u Bonakele wathi yonke indlela idlula la sifikile isikhathi ,lala ngokuthula mfoka Gcwensa ngempela ziyohamba insizwa kosala izangelo

 142. simphiwe says:

  RIP Ndimande sohlala sikukhumbula

 143. nomaz says:

  lala ngoxolo ndidane sohlala sikukhumbula ngomculo wakho RIP

 144. nomthandazo says:

  uhambe mfowethu uyidlalile indima yakho siyokukhumbula ngemisebenzi yakho

 145. Zakhele Mthimkhulu says:

  Lala ngokuthula qhawe, nami ngithi uyidlale kahle indima yakho, zosali izibongo

 146. mthokozisi ntwenganamahloni msobo says:

  Ezibuhlungu kazipheli futhi nami ngith angibhonge emswaneni ngeqhawe eselithe lakhothama ngithi lala kahle Ndidane uyibekile induku ebandla futhi kithina ububaluleke okoju ezinyosini njengabalandeli bomculo wakho baba sigqenywe engeqiwa ntwala ngith halala Gcwensa halala Ndidane viva ulale ngoxolo uyohlalu khona njalo enhlizweni zethu.

 147. Nathi Maphela says:

  Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
  This is my encouragment to the family, friends and fans of iNdidane may his Soul Rest in Peace

 148. Thabiso says:

  Sengathi ungalala ngokuthula Mtshengiseni, uyibekile induku ebandla.

 149. Pretty Sikhakhane, Empendle eNzinga says:

  Lala ngokuthula Mfoka Gcwensa uyibekile induku ebandla, sohlala sikukhumbula ngemisebenzi yakho emihle, umculo wakho ngowudlala ngoze ngingene ethuneni, ngithi dudu mndeni wakwa Gcwensa konke bese kuhlelwe umdali.

 150. andile qoli says:

  lala ngoxolo ntoyakuthi ndokukhumbula ngama dvd akho eish kubuhlungu yazi kodwake akuhlanga lungehlanga sithi dudu uba bendinento zam bendokuza xa uyobekwa kwikhaya lakho lokugqibela

 151. Thanda says:

  Lala ngoxolo Ndidane

 152. Mthobic edumbe e-Luneburg says:

  Yaz ungabo comment sipho mawuzosangane tshengisa ukukhula Nxa…. Not yenayedwa ukubawumuntu oyisilima kuyalimaza

 153. Mthobic edumbe e-Luneburg says:

  Yaz ungabo comment sipho mawuzosangana tshengisa ukukhula Nxa…. Not yenayedwa ukubawumuntu oyisilima kuyalimaza

 154. Izodlala ifilimu if amubulala uzakwabo uzokwahlulelwa uJehova so balandeli bamaskandi thobisani imimoya yenu ukuthukana nodwa ngeke kusize ngalutho says:

  Izodlala ifilimu if amubulala ngempela uzakwabo uzokwahlulelwa ngakho so balandeli abahle ukuthukana nodwa ngeke kusize ngalutho thobisani imimoya

 155. Mrs Mqina says:

  kuhle fafolude msebenzi wako mhle owenzile.ndiyatemba bakona abafundile kuwe. lale ngoxolo.

 156. lindiwe says:

  RIP NDIDANE WE WILL ALWAYS LOVE U. I VERY VERY SAD ……CRYING

 157. Your Name...BRILLIANT DUMISANI BUTHELEZI says:

  uhambe kahle Ndidane uyibekile induku ebandla ufike ukhonze kubo bonke abaculi asebalala. sohlezi sinikhumbula nonke

 158. Anonymous says:

  hamba kahle ndidane uybekile induku ebandla ziyhlamba insizwa kosala ibongo R.I.P qhawe lmi

 159. mpesh xhosa boy says:

  Ndidane hamba kakuhle mfowethu siyohlangana kwelizayo umculo wakho siyohlala siwuthanda eish intliziyo yam yophukile madoda nguban ozosonwabisa ngoku

 160. Sompisi says:

  Ngizos’bhinca les’sdwaba ang’zile ukuzos’linganisa mnakwethu, *singing*

 161. Mzila says:

  R.l.P Gcwensa siyohlala sikukhumbula, wubani osezosiculela wena ungasekho

 162. Fanuel Fanz says:

  Lala ngokuthula Ndindane yesizwe???

 163. MonDli Luthuli egreytown says:

  Qhawe lami .Ndidane . .uhambe kahle iyobonana hlezi ukhunjulwa .”wangshiya kanzima ungasabonanga ubuhle bomculo wakho weeeh”#singing

 164. khethani mdamba emtuba says:

  lala kahle ndidane ngiyohlal ngikukhumbula(RIP)

 165. Monday Nkosi says:

  lala kahle ndidane sokukhumbula ngane kama mkhwanazi

 166. mnelisi Ngcobo says:

  Lala khahle ndidane mphonsi wethambo leqe zonke izinja maqede zimukhonkothe. We miss you a lot.

 167. sanelisiwe says:

  May his soul rest in peace. you will be forever missed.

 168. Bonginkosi Mosea says:

  May your soul rest in peace, Gcwensa NDIDANE EDIDE ABANINGI NGOBA WENA NJALO MAW SHAYAINTOM BEBEKHULUMA KUZE KUKHEXE IMILOMO KUSUKE AMADUKU EMAKHANDA ONINA. Akweneli kodwa sahlala sikukhumbula

 169. Jeffrey khoza says:

  Lala ngekutula babe wethu

 170. nolwazi says:

  Bengicela nishute yoh inhliziyo yami ibuhlungu lala kahle schomachomane

 171. Madubbazana says:

  Hamba mzukulu kagogo fela enkanini akekho oyobuye afane nawe lihlabe laphukela samulelo nomndeni wonke unkulunkulu anenzr kahle

 172. Magumede says:

  Engat ujehova engaba nawe gcwensa….imisebenz ykh mihle….inhlizyo yam iphukile,umoya wam ulimele…namanje ngsakthanda….cha uzakhel uthando kbalandeli bakh ndod yamadoda RIP GCWENSA

 173. Xolani says:

  Lala ngokuthula….we had gryt tym ngokulalala ur music,,,sobonana kwelizayo

 174. philah mtshali from enqubeko says:

  rip mfana omude gcwensa nguzohlalr ngikukhumbule kakhulu aaah iskhwama kaze sengiyosibona kubani ngoba phela kuthiw wawulala naso ngisho rmbheden akusenan ziyafa izinsizwa kuyosala abafana umm. ngithi Dudu emndenin kabafo

 175. Anonymous says:

  RIP GCWENSA

 176. Wathi "niyongithola emhosheni ngifile njengembongolo says:

  “niyongithola emhosheni ngifile njengembongolo

 177. Philani Mthiyane says:

  Rest in peace mfoka Gcwensa .ziyohamba insizwa kuyosala ibongo

 178. philah mtshali from enqubeko says:

  rip mfana omude gcwensa ngizohlal ngikukhumbule kakhulu aaah iskhwama kaze sengiyosibona kubani ngoba phela kuthiw wawulala naso ngisho rmbheden akusenan ziyafa izinsizwa kuyosala abafana umm. ngithi Dudu emndenin kabafo

 179. Cya and Mfanafuthi says:

  Aw kodwa ngeNdidane yethu sibuhlungu,kade sinesifiso sokuth iqhubeke yenze izimanga zayo emculweni kamaskandi…inkosi ithathile siyohlale sikukhumbula. Rest in peace sthandwa

 180. Zanele Nxumalo eSikhawini says:

  Ngisho ngenkani mina ngizodlala la noma kunzima bafana ngizodlala phela mina ngumakade ebona ngumakade egwetshwa phela mina ngumakade exetshulwa mageza namagezakazi lilele iqhawe lethu asilale ngenxeba noma livuza linjalo singeze sawabutha amanzi asechithekile asilikhulule lihambe liyibekile induku ebandla sixolise kakhulu ngalaba abama comment angasile siyaduduza lana asihluleli ngoba nathi sinezethu esiyokwahlulelwa ngazo ngomhla wokuphela kenikhuleke bantu abamnyama

 181. Zandile Khubisa@Weenen says:

  Eish I feel dizzy ngokwenzekile ‘ngyakhohlw ukuthi bayohamba ngekheshi yin bona masebey ezulwini’ say along with NDIDANE

 182. thibile Quli empangen says:

  Hamba kahle Ndidane evamise ukudida baning bangibona ngoba ngimncane bazibona ngoba bebakhulu kungenzeka nkosi yam kuhambe bona kuqala singing

 183. Bussie Magezah! says:

  Lala ngokuthula Qhawe lika maskand Ndidane sohlala skuthanda sikukhumbula mihla yonke

 184. Mthobisi Dlodlo says:

  lehle lingehlanga ndoda yamadoda rest in peace , yindlela yethu sonke siyohamba kungoba singalwazi lol’ suku lala ngoxolo uyibekile indima ebanzi

 185. jabulisani says:

  Ulale ngokuthula Mfoka Gcwensa, ngiyohlala ngikukhumbula njengeqhawe lomculi kaMaskandi, njalo umculo wakho ngizohlala ngiwumamela ngize ngikufa lami. Ulale ngoxolo qhawe lamaqhawe

 186. Ayanda nene (bergville) says:

  R.I.P ndidane siyohlale sikukhumbula thina nje ngabalandeli bakho

 187. Langelihle says:

  Lala ngoxolo Ndidane,you will forever be remembered

 188. Princess Mthuli says:

  Lala kahle Ndidane.Sok’khumbula.uyidlalile indima yakho.laba abamthukayo akasezwa sese ndawen ephephile kuphelile ngaye kusalele wena.yindlela ethu sonke RIP NDIDANOOOOO

 189. nsikeh says:

  rest in peace mfoka Gcwensa

 190. Thulani says:

  Lala kahle mfoka Gcwensa,sonke siyakulandela,abantu abakhulume izinto abazaziyo,hhayi izinto abangazazi,uNkulunkulu kuphela owazi ngokufa komuntu,nangendlela afe ngayo.

 191. Simphiwe says:

  Yaze yabuhlungu inhliziyo yami ulale kahle qhawe lama qhawe uyibekile induku ebandla

 192. Gugu says:

  Lala ngoxolo Ndidane usishiye ngokukhulu ukuzuma

 193. ntobeko says:

  R I P.

 194. ntobeko says:

  R I P. ndidane

 195. B M Ngongoma Mashiza says:

  R I P NDIDANE SOHLALE SIKUKHUMBULA NGOMCULO WAKHO

 196. mimie says:

  Lala ngoxolo

 197. LUCKY GWEBU says:

  Death hits where it hurts most, Indidane was the Captain and Reservist of Maskandi poetry, RIP SPIKLI eskhulu.

 198. Your Name... says:

  Kodwa yini bakwethu

 199. Mayibongwe Zikode says:

  Siyothi Kwenzenjani emhlabeni kababa.

 200. makhendla mntungwa says:

  hamba kahle qhawe lami i wll always love u and yo music wll nvr die .ubuyinkinga kwabanye omaskand bt only god knws.by qhawe lami sobonana kwelizayo

 201. mahendla mntungwa says:

  sengvele ngaphatheka kabi kakhulu mangilalela ukhozi bekhuluma ngawe lala ndidane frm makhendla ekagiso

 202. junior ncube says:

  sohlala sikukhumbula iyibekili ndukwebandla RIP

 203. Gugu Zondi Empendle says:

  Joooooh kwaze kwab’hlungu, kub’hlungu kuyahlaba. Lale kahle Mtsheng’seni mfokaGcwensa sobonana ekseni

 204. Anonymous says:

  Rip gcwensa,kwakumnandi bejabul abazal bam kwafika lezonsuku ngagula emhlaben,ingoma yakh asazise ngayo

 205. cpumeze says:

  “Bangincoma mabedakiwe,viva ngedidane” RIP mfo kaGcwensa mculo wakho omnand uyohlala ukhona ezinhliziywen ze2 nakulabo bangakfuni,akho noyedwa oyoze athathe isihlalo sakho

 206. bonih says:

  ulale kahle mqoqi wendodo engabe skhwama sakho sophathwa ubani syohlezi sikukhumbula uyibekile induku e badla

 207. Anonymous says:

  Ziyohamb’izinsizwa kuyosal izibongo

 208. jabu says:

  Lafa elihle,silahlekelwa.lalangokuthula

 209. Lungelo says:

  Lala ngokuthula uhambe kahle sohlala sikukhumbula ngezingoma zakho ezinoju , ezenza inhliziyo ithokomale ayiii kohamba insizwa kosala izibongo

 210. senamile.zwane says:

  Lala ngoxolo , ull be forever be remembered, sihanjelwe , kwaqala umfaz omnyama, kwawu mgqumen, bhekumuzi, David masondo ahambile amaqhawe

 211. Victor Moletsane says:

  I’m sotho guy bt I was so impressed by this Guy music,its so sad sometimes to hear things like this with famous people may his soul rest in peace I will always remembering him with this song dlozi lami

 212. sabelo. ntanzi says:

  R.I.P Ndidane igalelo lakho kwezomculo womdabu silibonile uliqawe Nkosi Kama Skandi

 213. sbongisen msingwa says:

  “u hlupha ngoba u yahlupha u kube u nga hluph kube u nga hluph kanjena!!!!”.. lala ngo ku thula na ngoxolo mfoka ngcwensa!!!

 214. Victor Moletsane says:

  May you soul rest in peace,I will always remember you by this dlozi lami

 215. Siya Bosom Mbatha says:

  Lala uphumule “Lamba lidllile likamama uMaMkhwanazi. Mphonsi wethambo zileqe zonke izinja maqede zibuye zilikhonkothe. Mangena neyicabha exhibeni lasendlunkulu akwaba ndaba zalutho”. Viva NgeNdidane Viva, phansi noguluva phansi

 216. Mjabuleleni ntshele says:

  Laba abakhuluma abangakwazi abyeke ukudakwa. Wakhona umtshengseni ebulala umgqumeni. Sifebe senja wena sipho lo olokhu ekhuzwa ngane kanondidwa

  • HHAY UNIFUNDISILE INHLAMBA UMTSHENGSENI BALANDELI BAKHE ZYABONAKALA IYTHELO says:

   HHAY UNFUNDISILE INHLAMBA UMTSHENGSENI BALANDELI BAKHE ZYABONAKALA IYTHELO

 217. asande mpala says:

  Lala ngokuthula Ngcwesa washo wathi abantu abalungile nalabo esbathandayo yibona ngempela usatan angfun shlale nabo

 218. Maleshe Nkab'erong Mbuyisa says:

  Wenkunzi usuvele wahamba uBK MCHUNU engazidedelanga zibhonyane ngengoma haw ngoba uMAGAYE abesath useyazidedela????? Haw hambe kahle silomo sezwe uyibekile induku ebandla! “Hhi ! Hhi ! Hhi! Seyin futh manje indidane seyenzen futh ingshaye laaaaaaaa Hhi Hhi ESHU # RIP MZULWINI SHOZI MBUYISA NDIMANDE

 219. senzo nkabinde says:

  indlela yethu sonke le ekugcineni sonke sophelela othulini .ukulwile ukulwa kwakho okuhle spiklapiklane nathi sysele notalagu lwethu. ubani osezoxoxa indaba ingoma iqala ize iyophela ,obani ozopikla uze uzinuke amakhwapha,mfokaggcwensa lala uphumule ekukhandlekeni kwalomhlaba….. viva ndidane viva.

 220. spha nyawo says:

  Rip ndidane we will always mic u

 221. Anonymous says:

  yindoda eyadlu kufa kwafa musani ukulala endleleni yestimela uzazifaka enkingeni-R.I.P ndidane sohlala sikukhumbula’banyathelwa yimbongolo,badlubhuqu bhudlu bhu,,,,

  • siphiwe Duze says:

   ndidane umuntu onjengawe akashoni bt uyaphumula. siysbonga ngokusibusisa ngomculo omnandi, may yo soul rest in peace.viva ndidane viva!

 222. NOMBUSO NTETHEH DLOMO says:

  Sohlala sikuthanda sikukhumbula le nyanga ibuhlungu kakhulu Kim ngokugidagida kumaqhawe asemzansi madoda oqobo. RIP NDINDANOOOH

 223. Edgar MNcube says:

  lala ngokuthula viva nge ndindane RIP

 224. Anonymous says:

  Wasishiya egcekeni mfoka Gcwensa ..we will miss you for shooo

 225. sma tembe says:

  lala ngoxolo qhawe lama qhawe eish my hart it so painfull ,nkosiyam naz zitha zam zigiya ngegama lam ngath wawazi kth uzosishiya RIP

 226. sbula says:

  R.I.P-Ndidane wena owadlukufa kwafa,,,,musani ukulala endleleni yestimela lizazifaka enkingeni,,,awuu ukufa akulamanhloni sherm,,,wena olomlomo omude okhuluma ongakwaziyo ngoMtshengiseni loMgqumeni xamu yomuntu

 227. Kwanele Hlabangana says:

  Kwaze kwabuhlungu, lala ngoxolo Ndidane, sokukhumbula!

 228. Sandiswa Tafeni says:

  R.I.P we still love u Gcwensa

 229. Vika mwelas says:

  Lala kahle mfana ka gogo ufela inkanini ngiyoku khumbula usuthi we mzamo mzaaaaaaaaaaaaaaaamo

 230. Phumza nozie mamfengu says:

  Rest in peace ndidane. Sohlala siwulalele umculo wakho xa sikukhumbula.

 231. Sbusiso says:

  REST IN PEACE MFOKA GCWENZA WE WILL ALWAYS MISS YOU!!!

 232. Mzwenkosi Busted Mkhize says:

  Awww kodwa ngeNdidane yaz ngibuhlungun bekngashoni ngani nje noba uSomnandi noba ilel bhimbi eliwAli Mgube Viva ngeNdidane viva

 233. Nkululeko Sokhabase says:

  RIP we love u forevere even if u ar no longer here eish i am shocked. This is unbelivable joh #AMAGEZA AMAHLE#;(

 234. swane ndlangamandla says:

  RIP ndidane kazi ngubani oyogqiba lomgodi uwawumba ulale ngoxolo sohlale sikukhumbula

 235. Enoch tomose says:

  Rest in peace Ndidane, you have done a lot to promote the culture of our continent even abroad, your music was and will forever be great among us, woow, Sohlala sisithi viva Ngomntshengiseni

 236. Scelo mchunu kwaVumbu says:

  Wahamb Ndidano okhonza lapho

 237. Alecks Ncube says:

  r.I.p

 238. Sipho Nkongwana says:

  Ulale ngoxolo Mtshengiseni bendiwuthanda umculo wakho zohlala sokukhumbula maxeshonke sithi dudu kumndeni.

 239. CHIZBOY EDGE says:

  EISH KODWA NTONI KUFA NDINI!!IZOLO IBINGU SABA NAMHLANJE NGU GCWENSA,KWAZE KWAKUBI EMHLABENI.ANDINAMAZWI NDIDANE.WANGA UMOA WAKHO UNGA PUMLA NGOXOLO.

 240. sphamandla says:

  Hamba kahle ndindane ngiyathemba indondo eyodwa uyishiyile ukuth imbimbi lithole nalo

 241. BUYANI NDABASE says:

  lala kahle kufa okwadlukufa kwafa manikubona kufile nikushaye nize nikubulale kufekwesbili sokukhumbula

 242. Sbusiso Ngubane says:

  wololoooooooo lasho langena phela ilamba lidlile likamamkwananzi kwasuka ukushisa emadodeni ngangena phakathi kwazo maqeda zabamavinqivinqo,,,,ngitthi ngiyisihlahla esiphumula wonke umuntu masehamba acabange ukusigeca maqeda,,,,ngiqhotshe kakhulu lonyaka ngesginci sami sika-24thousand sehhhhembeee

 243. enormous says:

  1 way traffic indlela inye bafowethu.he have followed other maskandi heroes Rip

 244. Dudu Mahlobo@Bergville zwelusha says:

  RIP ndidane sohlale sikukhumbula uybekike induku ebandla….mina ngzosbhinca lesi sdwaba angzile ukzoslinganisa…,Singng…

 245. richard biyela says:

  lala ngoxolo qhawe lethu,uyibekile induku ebandla besingakadeli ukuba nawe siyohlala sikukhumbula njalo ngezingoma zakho ebezakha,zikududuza emoyeni.may your soul rest in peace ndidane mphosi,wethambo,zileqe,zonke,izinja,maqede,zilikhokhothe

 246. Anonymous says:

  Lala uphumule Ndidane uyibekile induku ebandla, bungukuphela komunt ocula maskandi engimaziyo nebengimthanda…….hambe kahle Ndimande

 247. Ayanda says:

  Mmmmmk kufa uyilinuku, kufa awunamahloni, kufa ngiyakwesaba kufa ngiyakuzonda. Hawu! Madoda, cha akusenani mfana wakithi e Msinga. Uhambe kahle mfethu Ndidane ukwenzile owakuzela emhlabeni .

 248. sboniso mtolo says:

  Lala Gcwensa washo wathi sesifana nabant abanesizungu nje eyy…lala Ndimande ..umculo kamaskandi uwenze wakhanga omdala nomncane..iscefe esimnandi…ngibuhlungu…Sipho khula ndoda

 249. matshidiso simelane says:

  R.I.P NDIDANOOOOO SOHLALA SIKUKHUMBULA NJALO KODWA EZULWINI SOBONANA FUTHI

 250. Banele Dlamini says:

  “uma umunt ophila kulo mhlaba,ubobekezela noma kungenzekan” forever u’ll live in our hearts. NDIMANDE… ulale ngok’thula

 251. Nokubongwa gwamanda Eshowe says:

  Lala uphumule mfo ka Ndimande imisebenzi yakho ibonakele….. Sohlala sikukhumbula ngomculo wakho

 252. mduduzi zephania ndimande says:

  Ooohhe lala uphumule mfoka baba uyibekile induku ebandla, iyoooooh kunzima sonke singabahambayo kuphela nje asazi ukuthi nini khona siyahamba RIP (THULANI NITHI NSTWI)

 253. Andy says:

  lala ngoxolo tata u Gcwensa ugqatso uluvezile…ndikukhumbula xa usithi “Wamuhle umshado wenu no thando lwenu” ….hamba qhawe lo maskhandi

 254. sfiso myeza says:

  we stil gna enjoi ur soul maskandi lale kahle Baba Ndidane

 255. Anonymous says:

  R. I. P mtshengiseni unkulunkulu sevune akutshalile sonk syokukhumbul ngendim oyidlal kwezomculo

 256. buyyii says:

  lala ngoxolo qhawe

 257. Treasure Buthelezi says:

  Awu,zaphela ngempela izinsizwa kwasala zona izibongo.Mawulale ngokuthula Ndimand’ omkhulu,siyokukhumbula ngazo ingoma zakho ezinohlonzi.#not happy#

 258. Max Moyo says:

  Lala kahle mzukulu kaFelenkanini. Bewuliqhawe lami ikakhulu ngesisu somkhwenyana. RIP Ndidane.

 259. Ma San-san says:

  R. I. P Mtshengiseni

 260. Anonymous says:

  R I P mfokaGcwensa indlela yethu sonke lena

 261. Mazwi mbelu says:

  “ngiyotholwa emhosheni ngizifele njengembongolo” lala kahle tshwele lamakhwana

 262. DJeey Res says:

  Rest in Peace Ndidane uyibekile induku ebandla endimeni ka Maskandi ubuyingqalabutho uqobo, imisebenzi yakho negama ozakhele lona kohlala kusikhumbuza wena njalo…ubeyiqhawe lama qhawe khukhulelangoqo, mqoqiwezindondo,mqoqi wabalandeli baka Maskandi…RIP Mtshengiseni!

 263. Mazwi mbelu says:

  Silahlekelwe inhloko yamageza,niqhubeke mageza amahle ningapheli moya

 264. Nqobile says:

  May your soul rest in peace im still shocked

 265. Zandile luthuli says:

  Lala qhawe sohlale sikukhumbula qhawe lamaqhawe uyibekile induku ebandla umculo wakho besiwuthanda “diyona ngangisaphilelani emhlaben umangilahlwa nguwe diyona”lala ndidaneo

 266. Annonymas says:

  Lala ngoxolo ndidane inkosi iyapha iphinde ithathe futhi.nina enithi indidane yabulala ibhova nidakiwe kanti nanifuna kufe ban? Niyajabula njenga ingasekho indidane? Rip king of maskandi

 267. Anonymous says:

  Hambe kahle ngidanoooooo yec yec yec umculo ngeke usafana ngaphandle kwakho ngicela seseke abasaphila bafwethu umculo wethu ungafi

 268. Your Name... says:

  PLS PPL LETS RESPECT HIS FAMILY AND HIS CHILDREN

 269. Siyabonga nxumalo says:

  ”Bengicela ubuye lapho ukhona kanti awusangikhumbuli yini bengisakuthanda sithandwa samie” awu kodwa nge ndidanoooooo asemukeleni mazulu

 270. SANELE NKUMANE says:

  RIP ndidane may your soul rest in peace.zafa izinsizwa kwasala izibongo

 271. khulekani Sanele Nkumane says:

  RIP ndidane may ur soul rest in peace akwehlanga kungehlanga may God strengthen ur family

 272. Lindani Hadebe at WKRM says:

  Hamba kahle nkosi yomaskandi nkosi yeyi ndondo.engabe bayobanjelwa ubani abalandeli ungasekho.heyi!! wena uhlikihlani lapho khathi ubuzwa manje ubuhlungu kudala walima

 273. sbonelo hadebe(simelane) says:

  Ibuhlungu lento… Ai lala qhawe, nobekade ephika ukuthi uyinkosi uzovuma manje, nobethi akakuthandi uzokuthanda manje. Nanamhlanje ngsasho iqhawe leli… R.I.P qhawe

 274. Sthembi Ndlozi othaka says:

  Izwelonke seliyamvuma kwakuyoba nini bemphika utshatha. Ugibela ibhayisikili endlini awuboni uzolimala ndlelanhle thwasa langemphela

 275. Loyiso Langa says:

  Rip Ndidane mfoka Ndimande syohlezi sikukhumbula ngomculo wake

 276. Loyiso Langa emzimkulu says:

  Ewu madoda yath indidane ecouries fountein nge 27 june 2015.”Uma ngalshiya lelizwe uban oyonijabulisa” zyofa insizwa kosala izbongo

 277. mathamie nomy says:

  ngithi lala ngoxolo ndidane you will be forever be missed ngthi emdenini wengcwensa duduzekani inkosi iyazi

 278. masongo kasgonyela exopo says:

  Lala ngokuthula mfo ka gcwensa siyohlala sikukhumbula,akekho oyovala isikhala sakho emculweni kamaskandi,oyee ngabe ubani oseyovala imincimbe,ubani oseyobamba abalandeli emicimbini,sithi lala kahle ndidane

 279. Nozipho smelane says:

  Lala ngoxolo ndidane akekho oyovala iskhala sakho enhlizweni yami ngomculo hamba kahle qhawe syokukhumbula njalo singabalandeli bakho ubani osezomemeza umzamo wemzamo mzaaaamoooo hee

 280. Nozipho smelane vryheid says:

  Ngithi emdenini nezihlobo nabangani duduzekani slahlekelwe ngeqhawe lethu akekho manje uzothi weBK wakwamchunu laluphumule ndidane

 281. ayanda nkwanyana says:

  lala kahle sichomane ngyohlez ngikukhumbula usuty.nkosi yambnaz izitha zam zibukisa ngegam lam ngoba impilo yam incane emhlaben.ngyzikhalela nkosi yam ngabalandel uban ozoba duduza eish am crying kubuhlung m

 282. Wisdom Mkwanazi says:

  washelela Ndidane s’thembile lahamb’ lambalidlile likamaMkwanazi insizwa edume ngemkhuba yayo iscef’ sinambithekayo igeza enihle eningenaso isici nomuntu indidane edida abaningi ngisho nabasemathuneni Giya Gcwensa elihle halala lala ngokuthulu nangentokozo uyazi mhlophe ukuthi nifezekile iphupho nakho.

 283. Anonymus says:

  Nazi izinja zeqa ithambo maqede zimkhonkotha noma esethule lazisutha khona zisutha ngegama lakhe nezikhulu zishintsha amasheke ngengama lakhe ngisho nemkhovu uqobo ake nime kokujaja abantu or noma nina niyakwazi ukubulala abantu? njengoba nithi wabulala umngqumeni. You suck and heartless people!!!

 284. Phumlani Majola says:

  Lala mfoka Gcwensa sohla sikukhumbul “bazali bami ngihlangabezen sengyikhethil indlela eza kin”

 285. Sofudo says:

  Gog’ uFelenkanini we ntomb’ yakwaNgubane! Yiibanami njaalo, nginqob izitha zami. Lala ngokuthula vav’ olude….. Mzatsi Afrika wonke uzokukhumbula, udlalile ndi,da,nooooo!! Yeeees! Musani ukuthukana balandeli, ukufa yindalo yomtu wonke

 286. Anonymous says:

  Kubuhlungu ukuthi amaqhawe kamasikandi ayaphela impela. Engathi bangathi becula bejabulisa umphakathi bese beyinakekela Impilo yabo. Basondele nje emtholampilo bangabi namahloni. Asiphumeni umkhankaso balandeli bomculo siwasize amaqhawe ethi ukuthi ukugula akulona ihlazo. Uyasizakala nje kuphela ngomusa emtholampilo. Ayilale insizwa dudu emndenini.

  • Mtuswa Kweyama says:

   Lala Ngokuthula ndidane usidide ngempela emqondweni yethu ngokusishiya kwakho …..RIP Ndidanooo

 287. nqoh shozi says:

  Ulale ngokuthula ndidane siyobonana kwelizayo

 288. Mtuswa Kweyama says:

  Yaze yabuhlungu inhliziyo yami bakwethu ess esss ngendidane

 289. Z.P Skhahlane ...emaxokin Harding says:

  Wooooooo Lo Loooooooo awu madoda zohamba izinsizwa kosala izibongo….I we ngophondo kwazamazama izizwe….indoda EFA ingafanga ingayfica ifile uyshaye use uybulale ife okwesbili….awuuu washo wath khululekani Ngonitshela Uma Sengfile ….tjooo lala kahle Qhawe….akukholakali munt uzoba yini iphelile kumina indaba ka maskand …..Khuzane mfoka Mpungose wathi uthembe wena ukuth uzosala ube uMtshengiseni……R.I.P ndoda yamaz doda

 290. Philasande says:

  Awumadoda ispintlapintlane indidano r.n.p gcwensa sohlal skukhumbul duduzek nasemndenin kany nath balandel beth

 291. sheppy mlamuli Ndlovu says:

  nkosi kulungile uma kuyintando yakho baba sengiyazikhalela nami ngoba mhla ngizayo uzubenathi sonke .
  uze ubathethelele nalaba abathugcwensa wabulala umgqumeni bekhumbule ukufa kuyabolekwana.lala ngokuthula ndidane..ngiphuma ezimbabwe kobulawayo siyanithanda nonke duduzekan

 292. July mathebula says:

  Ulale ngokuthula uyishiyile induku ebandla

 293. Lindokuhle says:

  Aw ukthula akube nendidane madoda ulwile gcwensa usaphili mina bengiwthanda umculo wakho nd futh namanj ngsawthanda angsobe ngaphinde ngakukhohlwa nkosi kamaskandi may your soul rest in peace unkulunkulu uphile futhi uthathile ngzokukhumbula njalo ndidane

 294. Richard Hlatshwayo says:

  I sent my deepest condollences to the late Mtshengiseni {isipitlapitlane} ubeyishaya ingoma madoda esaqedu kuthi weNgizwe Mchunu Idedeleni webafana sibulalane ngomnculo… RIP mfoka Gcwensa! sohlala sikukhumbula

 295. Melusi Xaba says:

  lala ngoxolo mfoka gcwensa sohlala sikukhumbula neyindondo zakho emnculweni kamaskandi uyishiyile induku ebandla futhi akekho ozofika lawufike khona and wayengeke ezebekhona RIP Qhawe…

 296. Jacob Mtshali says:

  Hamba kahle neskhwanyana sakho engabe ubufakeni kulesoskhwanyana mina bengichazwa yiso be esingasuki esandleni msinga nife olwembiza ngeqhawe lenu

 297. THEMBELIHLE HADEBE EISH I WISH IF I CEN GO WITH HIM .WE WIL ALWYZ MIC U AN LAV U ;-(IT WIL TAKE A TYM says:

  Hw wy dis men .wy god never take me

  • Your Name... says:

   Ngiyohlala ngikukhumbula, lona iphimbo lakho elipholile.Asilaleni ngenxeba kuzodlula, kodwa soze sakukhohlwa.Akekho oyofana nawe. Ngibonge kukhona obashiyile abazopholisa amanxeba kancane.Ulale ngoxolo, ubungu muntu wabantu, sizoyikhuphula nobani ivolume eIxopo.

 298. cphiwe says:

  RIP ndidane ethi mayishaye intombi bekhulume kusuke amaduku emakhanda onina#RIP

 299. phindile says:

  lala ngoxolo Ngcwensa sohlala sikukhumbula uyibekile induku ebandla

 300. Sharon says:

  ngikhumbula ma uthi mukhuzeni lina elimaziyo lawe annonimous khuzeka yeka ukuba sellfish kanti weno hamba ngekheji yinezulwini

 301. NOKS says:

  NDIMANDE GCWENSA NODLOMO ….. AU BAKITHI LALA KAHLE GCWENSA OMUHLE . THINA SIYAKUTHANDA NOMA UNGASEKHO

 302. mthotho zungu Emanqomfini says:

  Kubhlungu ukshiywa abantu abanje pho ayikho into esngayenza lala kahle spiklapiklane

 303. K M SHWALA says:

  yaduma imoto,ulale kahle nobhadi ngoba abanye bangononhlanhla

 304. MJ Lukhozi says:

  RIP Ndidane

 305. MJ Lukhozi says:

  Viva ngendidane Viva………. RIP Mzukulwana kaGog’ufelenkanini

 306. Sibuso Khumalo says:

  Lala ngoxolo mfowethu uyibekile induku ebandla. Sohlala sikukhumbula.

 307. Anonymous says:

  Lala kahle mtaka Gogo fele Nkanini mafica kukhalwa naye akhale qede minwanwa gobile khombe kuyena Geza likamamkhwanase sohlala skukhumbula

 308. #Noma ngihamba ngimemeza ngifuna indidane yami lutho ukusabela iyosabela ezulwini# Awuuu, mndeni, balandeli... Azophola lamanxeba. says:

  Nomathemba

 309. Therolindo media says:

  lalangocolo mfana wakithi,ngyohlala ngikukhumbula ! Sibonane kwelizayo R.I.P

 310. Mgawuli ndodana mpofu Tsholotsho e Zimbabwe says:

  Bathi thina ama Zimbo singothathekile sesingabathi RIP kodwa mina ngithi sekeleni thina sadalwa sinje ngakho ngithi mfoka Gcwensa usikhonzele kwabaphambili ,uwathungamele amageza amahle ivele yonke idlula la

 311. Anonymous says:

  nkosyami Nazi izitha zami zibukisa ngegama lami ngob’mpiloyam wee incane nje aweee ulale ngokuthula ndidane ebese I side abantu abaningi we will always love you

 312. nozi says:

  Uphumule ngokuthula Ndidane. sohlala sikuthanda schomachomane

 313. Sthabile says:

  Rest in peace

 314. Your Name... says:

  Awuuu kodwa umhlalegula iminyaka neminyaka nenyanga baze basho bethi iyahamba lento,kodwa ke mangifa ke makwenzeka engabe wena ohamba nge cash yini or kukhona oyokuthola ngoba phela akukho oyokuthola konke okwezingane zami.

 315. Anonymous says:

  Lala ngokuthula ndoda.yidlela kanoma ngubani leyo.Lina bantu elikhuluma ngabanye abantu, aliyeke ukufaka iGeza likaMgube,uma limzonda yekani thina asijabulise ngengoma zakhe.uthule uthi tuu Mgube ungabapheduli bonke labo abakubiza ngazo zonke ihlamba lezo

 316. Mazwi Mdu says:

  May your soul rest in peace

 317. Sibusiso skhosana says:

  Uhambe kahle shlahla eskhulu esatshalwa ngabalandeli,R I P ndidane

 318. Fistofaya Mkhonza says:

  ubuyileeeeee ubuyile udiyona wami akasahluphi nje goooo awu nkocyam kwabuya udiyona kwahamba wena ndidane mphose wethambo leqe zonke izinja maqede zimkhonkothe ngikukhumbula ngalengoma yakho ethi mina ngihambe ngiqalaza ngiqalaza abazali bami lutho ukubathola ngiyobathola ezulwini awumhlaba mhlaba mhlaba mhlaba ngenzeni kuwe #crying. . .

 319. malixole says:

  RIP mfo ka NCWENTSA eish kwaze kwabuhlungu haazzz nge Ndindane

 320. sandile Gasa says:

  lala kahle nobhadi,noshwa…RIP Ndidane,zosala zikhonkotha zinja,sewuliphosile thambo

 321. Mdu Ntully says:

  Mtshengiseni Ndidane RIP Gcwensa lala ngokuthula Qhawe lethu ngendlela okubuhlungu ngayo enhlizweni yami ngathi kushonwe ekhaya kithi egcekeni ngimkhumbula mase ethi bangbona ngoba ngigula babona nngoba bona bebakhulu kodwa nkosyami kungenzeka baba kuhambe bona kuqala

 322. Vusumuzin Nhlanze' Enje Sibiya says:

  Lala kahle S’chomane, Spitlane, Mphos’ethambo leqe zonk’izinja maqede zimkhonkothe. Ngyohlezi ngikukhumbula njalo nje, ngife Olwembiza.

 323. Anonymous says:

  Phumula ndoda inkosim eyaziyo

 324. Zuzu says:

  Kubuhlungu kdw kuzodlula waze wabheda u 2015 yho…. Sad hamba kahle ndidane uyobadida phambile

 325. Zanele Nxuamlo eSikhawini says:

  Namanje ngisasho ngithi isitsha esihle kasidleli lala ngoxolo thole elasinda lodwa labaleka seligodle udadewabo uSizakele laye layozithi shuthe phansi kwamaphiko kagogo uFelenkanini ngithi bazali bakhe mhlangabezeni useykhethile indlela eza kuni lala kahle qhawe lethu mqoqi wezindondo siyohlezi sikukhumbula ngephimbo lakho elimtoti usuthi YEY WENA MALO WATHI UZELE INSIZWA AWUPHUME PHELA UJABULE PHELA MA. Kodwa engabe ubani osezosibizela izintombi ezintle ngoba isidumile imoto sesihembe impela thina

 326. Sompisi says:

  Ukufa ukuwdl’ukufa kwafa, Qhu Bhadla Bhadla mehl’amhlophe. wake awazibiza izintombi wazibiza waze wayobiza nezakithi eMzimkhulu singebani. Waqeda wazibiza ngomfana weBhaca….. hhawu kodwa Nkosi yami sezokwaziwa ubani-ke thina maBhaca.

 327. Thoko says:

  haa sakhala nathi ibhova silithanda nisho konke balandeli bakamtshengiseni mase kuyini seniyakhala uqinisile wena Sipho uphile 5years ebulele ibhova hamba uyoxolisa ndoda

 328. sanele mtungwa says:

  Kufa okwadla ukufa kwafa rest in peace

 329. ZIMDOLLAR, ZINHLE says:

  MMMMMH KODWA NGE NDIDANE SYOKUKHUMBULA NJALOOOO. BANGBON NGOB NGIMNCANE BAZIBON NGOBA BEBAKHUL KUNGENZEKA YIN KUHAMBE BONA KUQALE. PHUMULA QHAWE LETHU

 330. CYNTHIA says:

  ”BAZALI BAMI NGHLANGABEZENI SENGIYIKHETHILE INDLELA EZA KINI KUKAKA NINI NGPHILA KABUHLUNGU….. UNKULUNKULU UYAPHA APHINDE ATHATHE NOMA NGABE KUBE ISANDLA SOMUNTU KDW KONKE ASIKUBEKE KU MDALI NGOBA YENA UBESEVUMILE. RIP

 331. Your Name... says:

  Hamba kahle Ndidane uyobadida phambili olwakho uqganso ulufezile. syabonga ngakhokonke osenzelekona ngezwi lakho elimtoti. RIP Tata

 332. Anonymous says:

  rest in peace ndidane sohlala sikukhumbula ubusiculela kamnandi soo sad

 333. Slondiwe says:

  Baculi hlolani amagaz ukuze ningasishiy sngalindele.Sngazondan balandeli vele ubezogcina efile naye angth ungumunt hau!anikahle nina niyaqala yin ukbona umunt ofile?

 334. Mancoko says:

  Ubuyikinga lamba lidlile likamamkhwanase umculo wkho uzohlala umnandi. Noba ungasekho akekho oyoze afane nawe phumla ngoxolo ndimande

 335. Mamhayice says:

  R.I.P Mtshengiseni siyohlala sikukhumbula Gcwensa sengthi ungba isikhiye ekuhambeni kwabaculi sekwanele manje siyanithanda nonke baculi sifisa niphile iminyakanyaka……..bt bengiqala ukuzwa ubuhlungu obunje ngawe Gwensa mmmmmm R.I.P………..

 336. Nycee guy says:

  Lala kahle manqim-nqim

 337. Nyc guy says:

  He’s the only maskandi engizthandayo iyngoma zakhe ayikho indawo yoklala laykhaya (sing)

 338. Callie Ncube says:

  Zahamba izinsizwa zophimbo kosala izibongo. Lala mfoka Gcwensa, nathi sizwile sila eZimbabwe eMatebelelnad, Washo wathi Sivulele Singene.

 339. Lethokuhle says:

  Sithi alwehlang lungehlanga mfokandimande mzukul kafelenkanini sith lala ngokuthul ukugule qhawe lalamaqhawe sebeyakhal abalandel bakh bathy ngeke besamthol ofana nawe rest in peace sicef’esmnandi ngasho ngathy ngzonitshel masengifil

 340. Anonymous says:

  Hamba kakuhle ndidanooooh syahlal skthanda njengoba skthanda nje ngsho sewthule mtanomuntu wena othi wabulala ibhova waze wazi bo yena ke ubulewe uban wesyazi uhlezi nje ubalele indidane iminyaka ngoba kwashona lesiskhwaxa senu ibhova wadela wena ongayokufa nathi sbalele phela ngoba ubala imnyaka yabantu kaze wena yonan futh yobu phethen ???????? Yaz nay wazalwa njengawe kwakuhle kwenu R.I.P.noshwa abasale ononhlahla wena uyathandwa ngbapha isbingi bonke ababambisene nawe qhawe ifon yam igcwele ama album akho schomachomanoooooooooh eish………… Uyoth jjjjjjjjji mawsangthada bakweth kubuhlung until kdlule sanbonaniiiiiiiiiiiii????? Nijabule nje??????? Ihheeeeee

 341. Bonisiwe pretty shezi Enkandla says:

  Lala kahle Ndidanooooooh uyibekile induku ebandla ngokwasemhlaben usishiye skhala imihla namalanga kodwa kulungile ngkhulekela aasondelene nawe ujehova ababophe ngabhande likamoya laba abazi kakhul abah wabulala ibhova abasho kuth wena ubulewe uban ngoba bazi kakhulu ngabany bant ekben bengelutho kwabona engabe bayohamba bephethen ?bekthathaphi?kwiyin yona leyo? Ngoba bayazaz ekbalela indidan imnyaka emva kokshona kwalesi skhwaxa esiybhova len nxxxx nath sbalele ahhhhhhhh nxxxxxmmmm R.I.P.schomanooooooh amen????? Bakweth nazi kuth leli page elabalandeli ayyy imfamuna kanjalo namavukane

 342. Thengamini plumtree says:

  Dilizimbewu dumolezwe sambasemali esingadalulwanga ukuthi ngabe siwusamba samalini ngikthandanda noma ungasekho qhawe lami

 343. Gasela.. says:

  “NKOSI YAMI NAZI IZITHA ZAMI ZIBUKISA NGEGAMA LAMI NGOBA IMPILO YAMI INCANE EMHLABENI” KODWA GOGO UFELENKANINI AWUSAVIKI NGANI…LALA NDIDANE, LALA QHAWE , LALA SICHOMAME. .SOHLEZI SIKUTHANDA NJALO FUTHI SIKUKHUMBULA…UKUFA OKWADLA UKUFA KWAFA INDODA EYAFA INGAFANGA UMA UNGAYITHOLA IFILE UYISHAYE UZE UYIBULALE IFE OKWESIBILI #KUBUHLUNGU SILAHLEKELWE

 344. Anonymous says:

  Au silahlekelwa Mzansi r.i.p Scef’esimnandi……

 345. B C says:

  Rest in peace Ndidane eyadida abaning,thambo lenjendala

 346. Olwake Zulu says:

  Robala ka kgotso Ndidane.

 347. SMISO ndidane2 says:

  Aw madoda ngifuquza ongfuquzayo fuqu fuqu fuqu aish lala qhwawe lami. Uphumule ugulile sikubonile

 348. ngubani owathuma indidane ukut ibulale uMgqumeni? Akelihloniphe umtshengiseni. Lala kahle qhawe lami. By focus bulawayo says:

  f. Nkomo

 349. nokuthaba nyoni etsholotsho says:

  uyazi ukuthi wena iksasa lakho likuphatheleni? Mina bengibathanda bonke laba abafana njalo bayangibusisa. Ungikhonzele kulabo abahambayo sohlala sikhala njalonje. Ojabulileyo ngoyisiphukuphuku njalo akasoze abone ukufa

 350. Mlandeli weNdidane kwaBulawayo kwelikaMzilikazi says:

  Lala kahle qhaweeeeee, longakuthandi uyoze akuvume, ubuyinkosi yomaskandi

 351. Anonymous says:

  Lelo phimbo Gcwensa, ngekesikulibale uyibekile induku ebandla, siyohlalasikuthanda, duduzekani balandeli, ongazi ukuthi athini avale umlomo wakhe, ningascasuli pliz, senahlala nikhomba abantu ngeminwe makukhona oshonile yini inkinga yenu mxm

 352. Anonymous says:

  Othi uGcwensa wabulala Ibhova akam’bophisanga ngani ngoba yena wayekhona njengofakazi, ningascasuli pliz

 353. Anonymous says:

  R. I. P gcwensa

 354. sakhile says:

  SchomachomaniDimolwezwe Ndidane Mfana wenqanawe ulalengoxolo

 355. Anonymous says:

  Akekho ozodlula la uhambe khona ndidane inhliaiyo zethu zidangengele usheshe wahamba sisakuthanda aw suka madoda ziyoham,insizwa kuyosal,izbongo rest in pieace mtshengiseni

 356. soneni says:

  lala ngoxolo ulivalile elakho .sizo
  kukhbula

 357. nombuso mlambo says:

  Hambe kahle mude mude sokukhumbul lapho sucula uze uth ihe he he uhleka kancane

 358. happy gumede says:

  ulale kahle ndidane sohlale sikhumbula noma bengathin umuntu akahlulelwa ngithi dudu emndenin nifihle kahl unkulunkulu abe nan

 359. soneni. says:

  Siyakukhumbula qhawe lemaskandi kekho ozothatha indawo yakho. Lala ngoxolo ndidane

 360. sifelani ngwenya says:

  Ngibuhlungu kakhulu ngendidane kodwa ngithi ayikho enyindlela nathi zizokulandela lala ngoxolo ndidane.

 361. mkhululi gari zimbabwean says:

  lala ngokuthula mculi wethu besikuthanda umculo wakho angeke ungehle ngizowuthanda kuze kuyevalwa wakhathazeka umoyo wami lala ngokthula nkosi kamaskand

 362. mascelozy says:

  lala ngoxolo ndidane,lama ngngakthandy nje inkosi,ma yibe nawe,ik hawukele

 363. mkhululi gari mdluli zim says:

  R.I.P ndidane nkosi yomculo othandekayo amazwe lamzwe

 364. mascelozy says:

  sengathy abomdeni wakho bengathola,ukuxola enhlinziyweni zabo,rest in peace

 365. Zamokuhle Ngcobo (GRAND) says:

  Ulale kahle gcwensa mayikhel Jeksin wasemzansi ngkhathazeka kakhul ngawe uma ususishiyile

 366. by mazet from Zim says:

  Kufa awudeli indlela engthanda engthanda ngayo umaskandi ingaphezukwamandlami kodwa ngidumele ngogcwensa ischomane bengimthanda ngendlela eyismanga kodwa ngzoqhubeka nomculo wakhe noma kunjalo emdenini silila sonke siwumuzi munye RIP Ndidane sizokthanda kuze kube sekpheleni

 367. sbulaa says:

  Ngithi ngilele kukhona abangalele bapractise ukuzenzami,,,,bathi bafuna ukuzenza ischomanooo ngithi kudla mina kugwinya bona ozisu zikhal’amanzi,,,,ngiseyisbingelelo nje”salibonanoooo”ngithi sengiyaqala ke sungakhetha laah okunopelepele khona nokuloshukela khona nomunye nomunye ayikhethele ethi nanko kwami,,,,lalivele liganga nje lichomela ibaker ngesikwa esisodwa,,yishlahla eskhulu esphumula wonkumuntu ma sehamba ecabange ukusgeca makuqede kugeceke yena,,,,awuuuu wenzaniiiiii,,,,,,senhembeeee ulale kahle Mtshengiseni Ndidanooo Schomani inxeba enhlizweni yami ngubani oyolilapha ushiye iGap engeke yagcwaliswa muntu

 368. msawakhe says:

  Ulale ngokuthula ndoda yamandoda ubuyi Qhawe lethu…sokukhumbula ngemisebenzi yakho emihle …Qhawe

 369. Funyanwa Ratshu says:

  hamba kahle ndidane mfo ka gcwentsa sohlala sikutanda… u may rest im peace we lv u even if u ar not here

 370. m jauza says:

  vele wabulala umgqumeni lo washo naye kulezibongelo zakhe.nity nibalandeli bakhe kodwa beningezwa lutho uma ezibongela empompa yonkinto lorubish edlala umona wemhamhe

 371. Njabulo says:

  Lala kahle qhawe uyibekile induku ebandla ngingaka nje manje ngakhula ngawo umculo wakho ngina 15 years manje syohlale sikuthanda

 372. Hlathi says:

  Andizange ndeva kuthethwa kabi ngomntu osishiyile abo bathetha kabi bathi ebegcolile ingathi ngabo abagcolile phofu mabenze yena uncwentsa uphumle ngoxolo enkosi bendimthanda ndisamthanda.

 373. NJABULO says:

  Lala ngoxolo ndidane uyibekile induku ebadla sohlala sikhumbula ngomculo wakho

 374. Mondli zuma ematimatolo says:

  Lala kahl ndidane sengaty umthanden engaduduza abalandeli bakh 😎 benishayana nebhova yize nomabelikuhlula kodw lala ndidan

 375. Mondli eziqoleni ka aheers says:

  Bang bona ngba nggula # lala ndidane sekufane usugulile behlekisa ngawe sebezoduma nganimanje abanje ush lalandidan

 376. Jiyane says:

  Kona bekulungile ife lindoda ngoba ibilibhimbi elizwis ubuhlungu

 377. Anonymous says:

  Into ebingicasula yibubi bakho mfana kunye nobude bakho obungath incwadi yemfa silimandini wambulalen umfana kakhumalo

 378. Phakimpi says:

  Wena Anonymous ndini musa ukukhuluma into ongayazi.

 379. Anonymous says:

  Sanibona bafowethu nginibingelela nje ngiwu Prince wakwa Jiyane eZim ngyazi asazani kodwa benginesicelo sokuthi ningi add kumachat group abalandeli bendidane ngoba nami bengiyikhonzile lensizwa yakwa gcwensa , ngyabonga , inombolo zami 0771011505

 380. MLULEKI MCHUNU ETUGELA FERRY says:

  LALA NGOKUTHULA MQOQI WEZINDONDO UYIDLALILE INDIMA EMCULWENI USAPHILA SOHLALA SIKUKHUMBULA NDIDANE YESIZWE.

 381. Ihawu no Mkhonto lika Sayibamba says:

  Hayi zofa izinsizwa ayosala amagama.Ulale ngoxolo mfoka baba nathi siyakulandela .Gcwensa ,khaphela……..

 382. Themba Sikhonde says:

  Lala uphumule Gcwensa

Leave a comment