Muvo Maphalala Dies of Stroke at the age of 69


By Staff Writer    12-Mar-2014 19:22 UTC+02:00 36
Retired Ukhozi FM presenter Mr Brown (Siphiwe Muvo Maphalala) passed away on Tuesday after a long illness. Image: Isolezwe

Retired Ukhozi FM presenter Mr Brown (Siphiwe Muvo Maphalala) passed away on Tuesday after a long illness. Image: Isolezwe

Retired Ukhozi FM presenter Siphiwe ‘Muvo’ Maphalala (Mr Brown) died of stroke on Tuesday morning at Kingsway Hospital in Amanzimtoti, reports Isolezwe. He was 69. It is reported that he had been suffering from stroke for a long time.

Station manager Bonga Mpanza said his passing is a great loss to the station. Mr Brown worked for Ukhozi FM for 31 years, from 1978 to 2009. However, according to Isolezwe, he was still associated with the station and provided support when needed. Among other shows, he hosted Ngidlalele, which was very popular, especially among youth. It is probably the show by which most people will remember him.

Those he worked with described him as a man who respected his job and other people. Retired station manager Bhodloza Welcome Nzimande expressed sadness over Maphalala’s passing. They started working for Ukhozi FM on the same day (01 August 1978). Nzimande said: “I am very saddened by Maphalala’s passing. The way he respected me, you could not tell that we started working at the same time.”

Although the date of the funeral could not be confirmed, Mr Brown’s wife told Isolezwe that it is likely to be on Saturday the 15th of March. Maphalala is survived by his wife and six children. 36 Comments


 1. Thabo Mkhize says:

  Wo hhe. Ziyofa izinsizwa zisale izibongo. Hamba kahle Nkanyamba yoKhozi. Uyibekile induku ebandla.

 2. Dumisani Zwane says:

  Ngithatha lelithuba ngithi duduzekani mdeni,kababa uMuvo Maphalala AKA Nkanyamba yokhozi,anilahlekelwe nodwa kepha iSouth Africa yonke ilahlelwe,ENGATHI INKOSI INGAMUPHA UMPHUMELA WAFUTHI NOKUKHANYA KWAPHAKADE KUMKHANYELE APHULE NGOMUSA AMEN.

 3. Mfanafuthi Mkhize says:

  Hamba kahle Nkanyamba sohlala sikukhumbula Mhlaba kawunoni.

 4. Mbongeni Nzimande says:

  Hamba kahle Nkanyamba yoKhozi,siyokukhumbula! Usebenzile kakhulu baba,noma ngimncane kodwa ngiyalaz’ iphimbo lakho kusukela ngisemncane kakhulu,ngikuzw’ emdlalweni womoya,”NGISHAYE MAMA”. RIP Baba Maphalala!

 5. Nokwenziwa Dlamini says:

  Duduzekani mndeni wakwaMAPHALALA, izinhlungu bezidla enyameni, kungekho nongamthwalela zona. Isikhathi besesifikile, uphumule manje. HAMBA KAHLE MAPHALALA!

 6. Anonymous says:

  INkosi iphile iNkosi ithathile,masingamkhaleli osendlulile asizikhaleleni thina esisaphila yena simthandizise ukuth abonane noBaba.Hamba kahle Mr Brown Hamba kahle Nkanyamba yoKhozi usebenzile isikhathi usanikiwe emhlabeni khona uyohlale ukhunjulwa ngemisebenzi yakho.R.I.P

 7. Sbusiso Mngomezulu says:

  Nam ngidlulisa ukudabuka ngukudlula kukababa u Maphalala ngikhumbula ngisemncane ngangithanda uhlelo lwakhe ngoba lwaludlala izingoma. Abomndeni ngithi kini Dudu engathi engaphumula ngoxolo.

 8. Anonymous says:

  aakwehlanga lunghlanga mdeni waka maphalana sithi dudu sizwelana nani.ulale ngoqolo mr brown uyibekile induku ebandla sohlala sikuthanda njalo.

 9. Kenneth Nkomo says:

  Babu’ Maphalala sithi lala ngoxolo eyibekile induku ebandla,ngakho siyohlala sikukhumbula, Kanye nasemdenini wakwaMaphalala duduzekani sikhala nani.

 10. zamo madlala says:

  hamba kahle mr brown ngimane ngikhumbule uhlelo lwakho olwaluthi ngidlalele,siyabonga mr maphalala uphumule kahle baba.

 11. Lungi sithole says:

  Alilale ngokuthula iQhawe loKhozi….may the Lord heal the hearts of his family

 12. Mxolisi Thwala says:

  Hamba kahle baba uMaphalala uyibekile induku ebandla sohlala sikukhumbula Mr brown Nkanyamba yokhozi. RIP WE LOVE U.

 13. hlengiwe mpamile mathebula says:

  Hau kufa udla silaza udle fumuka uyibekile induku ebandla uyohlale ukhumbuleka ngemisebenzi yakho emihle.ngikukhumbula kungidlalele ngseyingane.Rip qhawe lamaqhawe

 14. Anonymous says:

  Hamba kahle Nkanyamba yoKhozi uyibekile induku ebandla

 15. Phumzile ndlovu says:

  Lala uphumule baba uMuvo uyibekile induku ebandla

 16. Bongy says:

  RIP mr muvo maphalala u will be missed by ur listeners,uyibekile induku ebandla

 17. Sizwe A. Zungu says:

  Lala ngoxolo NKANYAMBA YOKHOZI, uzokhumbuleka ngamagalelo akho. Uyibekile induku ebandla!

 18. Ntobeko buthelezi says:

  Lala kahle muvo maphalala qhawe uyibekile induku ebandla sokukhumbula njalo ulale ngokuthula

 19. sandile khuba says:

  hambakahle baba uydlalile indima usaphila wasakha isizwa sobonana kwelizayo

 20. Ntobeko buthelezi lala ngoxolo muvo maphalala siyakuthanda sokukhumbula says:

  Lala ngoxolo qhawe

 21. Mandla Mkhize says:

  Ulale ngokuthula MR BROWN, uThixo akusibakele nasemazulwini.

 22. Kiri Mshibe says:

  Lala ngokuthula baba wami uyibekile induku ebandla uwumuntu wabantu uwuthanda umsebenzi wakho nawe uzithanda, ngiyabonga uJehova iskhathi angiphe sona ngasebenza nawe ingithanda njengengane yakho, Lala uphumule baba Simphiwe ” Muvo” Maphalala

 23. mfano mkhize says:

  impela zofa izinsizwa zosala izibongo i remamber him very well he was cool and collective man my his soul Rest In Peace.i all ways remaber him by this song ababengena ngayo ethi”olalelu uMuvo Maphalala nabo mr house”myb i 6 or 7 use to remamber my childhood by this song ikhakhulu uma sisezihlobeni zakhe kwaDuku

 24. nomaswazi tshabalala says:

  Hamba kahle Bra Muvo uwufezile umsebenzi wakho uyohlala ukhumbuleka ngohlelo ngidlalele ngathi ungalala ngoxolo.Duduzekani nonke mndeni wakwa Maphalala nabangani iyobonana kwelizayo

 25. sandanjalo Blose says:

  RIP Mr Brown

 26. Lungile chiliza says:

  Lala kahle baba muvo maphalala sizokukhumbula ngezwi lapho elingcweng nohlelo lakho olwalumnandi sithi uphumule ngokuthula nomndeni wakho uthobeke amanxeba

 27. Prince mkhize says:

  Besingaphuthwa wuhlelo “ngidlalele” ulwenza ngesphiwo .sohlala sikukhumbula baba Maphalala.lala ngoxolo

 28. Qinisile Ndlovu says:

  Lala uphumule baba Muvo Maphalala,uyibekile induku ebandla,wayihamba ehakho indlela kepha iNkosi seyikuthathile. Lala qhawe lamaqhawe…Nkanyamba yo-Khozi,thina syohlezi sikukhumbula ngemisenenzi yakho emihle. LALAL UPHUMULE SYOHLEZI SIKTHANDA NJALO NJE.

 29. melika mqadi says:

  Ndlela nhle Baba wethu.

 30. Anonymous says:

  Laluphumule baba Maphalala siyohlala sikukhumbula njalo ngephimbo lakho nangebika lakho laNgidlalele kuKhozi fm,uNkulunkulu besedinga okungokwakwe RIP Maphalala.

 31. S'bo Mkhwanazi (Mnini) says:

  UThixo uphile uThixo uthathile obekungokwakhe, ngithi dudu emndenini nakubangani. Siyohlezi sikukhumbula baba, ulale ngoxolo.

 32. mzamo mdluli says:

  hamba kahle baba Muvo maphalala siyohlezi sinawe futhi sikukhumbula ngemisebenzi yakho uyidlalile indima indima yakho emhlabeni….

 33. alwande says:

  Hamba kahle tata omkhulu wami ngiyokukhumbula njalo noma Sasingazani kodwa lala ngoxolo mtimande khoza mSuthu beSuthu phumula PHALALO

 34. alwande says:

  Hamba kahle tata omkhulu wami ngiyokukhumbula njalo noma Sasingazani kodwa lala ngoxolo mtiman de khoza mSuthu beSuthu phumula PHALALO. From alwande mthunzi maphalala

 35. Nhlahlo says:

  Jst discovered ukuth akasekh n i always wondered ukuth uyeph n ngthol uku akasekh whn i search hm on d net mmmm kwabuhlung RIP Bab Maphalala

 36. Simphiwe Madlala says:

  RIP Mr Muvo Maphalala Nkayamba yoKhozi siyabonga kakhulu Mndeni wakhe ngokusiboleka umuntu onjengaye iminyaka engu 31 yonke ngiyohlale ngikukhumbula (Mr Brown) uma usulushaya uhlelo lwakho ” Sidlalele Muvo Maphalala ,.,….ubolalelu Mr Brown lapha okhozini ngobu phethe obumnandi weMr Brown ,Hamba kahle Baba

Leave a comment