Saba Mbixane Dies at the Age of 54 Following a Motorbike Accident


By Staff Writer    26-Feb-2015 18:12 UTC+02:00 126
Umhlobo Wenene FM presenter Saba Mbixane has died after being involved in a motorbike accident earlier this month. Image: Twitter.

Popular Umhlobo Wenene FM presenter Saba ‘Zaw Zaw’ Mbixane has died after being involved in a motorbike accident in Mount Frere earlier in February.
Image: Twitter.

Popular Umhlobo Wenene FM DJ Saba Mbixane (54) has died after being involved in a motorbike accident earlier this month in his hometown of Mount Frere, Eastern Cape. It is reported that Mbixane sustained critical injuries to his head and was rushed to hospital. He died on Thursday (26th of February) after spending more than two weeks in a critical condition at the Nelson Mandela Academic Hospital in Mthatha.

Mbixane’s untimely death comes as a great shock to Maskandi music fans and Umhlobo Wenene FM listeners across the country. He had over thirty years of experience as a radio DJ and was considered the most popular traditional DJ in the country especially after winning the Best Traditional DJ Award six times in the South African Traditional Music Achievement Awards (SATMAs), beating popular DJs from big radio stations such as Ukhozi FM. SATMA organizers expressed their sadness at Mbixane’s death on their Facebook page and described him as a legend of the SATMAS and a hero.

Although Mbixane’s show was on Umhlobo Wenene FM, he had a huge following among Ukhozi FM listeners. On the 7th of February, two days before the accident that ultimately took his life, Mbixane co-hosted Ukhozi FM’s Sigiya Ngengoma with Ngizwe Mchunu. He was very positively received. Some of the listeners enjoyed him so much that they said he should join Ukhozi FM. Little did they know that he was there to say his final goodbye.

Funeral arrangements will be announced in due course. 126 Comments


 1. Bheki says:

  Rest in Peace. Mbixane. Uyibekile induku ebandla.

 2. S.Ningi says:

  May your soul rest in peace Saba you’ll always stay in our minds RIP Zaw zaw

 3. Ziyanda says:

  Moya wam wonakele,intliziyo yam ilihlwili.yhini bawo ukusoxutha iqhawe lethu ngaphambi koba liye phesheya?

  Kodwa xa kuyintando yakho konke kulungile

 4. phikiswa says:

  Lala ngoxolo tata aluhlanga lungahlanga

 5. Milly says:

  Liyinene elithi isitya esihle asidleli! Lala ngoxolo nto ka Mbixane. Isizwe somzantsi Africa wonke silahlekelwe nguwe ngele ngele, kodwa ke olwakho ugqatso ulufezile. Phumla ngoxolo zaw zaw, DJ manapkeni, DJ ntozabantwana

 6. Mzeth says:

  Lala ngoxolo tata ugqatso ulufezile

 7. Inathi says:

  Rest In Peace Saba Mbixane We Will Always Mic U But Ur Soul May R.I.P..Crying

 8. Patricia Mkabayi says:

  Lala ngoxolo Saba owakho umsebenzi uwufezile.

 9. monica says:

  May his soul rest in peace

 10. Thami m says:

  Lala ngoxolo zawu zawu umculo wakithi uwubeke ezingeni eliphakeme futhi izicathulo ozishiyile soze zagqokwa namunye SIFE OKWEMBIZA SIZOLUWELA NOBANI UTHUKELA

 11. vuyelwa baba says:

  Ohhh madoda you are a hero,u are a man,You will alwyz be in our memories en we lvu

 12. mlungisi xauka says:

  Phumla ngoxolo ngengele wohla uhleli kwiinkumbulu zethu

 13. Masibulele Zikhali says:

  Sbhekuza

  Ulale ngoxolo Hlubi lasekhethu…thina sizwe sika Bhungane silahlekelwe kodwa we know ukuthu you are going to rest with the great Kings of isizwe sasekhethu njengoba nawe uphuma kumlibo wozalo lwamakhosi wamaHlubi. Ng’thi kuwe Mashiya, Zikode, Mashiya amahle anje ngawe nyamazana; Ngungajuza umbane wezulu,Umathwala wesabe; NgabakwaCanzib’ udlala nezilimela; Umbabala ka Dludlu no Dlomo abayigwaz’ igijima; Inkosenebala elihl’ emhlana; ezalibona zonk’ eziny’ inkosi zathi lavel’ igqabi lomthakathi; Sisigoloz’ esimehl’ abomvu singa sikujamele kanti sikujongile. Kuthiwa yihla joz’ entabeni aphel’ amadoda kuthuthumala; NguNgwekazi abayibamba bayiyeka bayiphosa kwamadamathuba bethi ayinamhlehlo kanti yimbambalala; Nguguqa bathokoze, maHlub’ amahle. Ukufa has not truimphed kuwe Zawa lasekhethu. You shalt forever remain a legend. The EC must make you a Provincial Funeral.

 14. nosicelo mayongo says:

  Lala ngoxolo tata uyohlala uhleli ezintliziywen zethu….phumla saw iqugqatso ulifezile sobanana kwelizayo lamafu

 15. sibusiso dlela says:

  MMMMMMMMMM ITS UNBELIVEABLE YAZI ZIHLOBO TJIOOOOOO

 16. zine says:

  Kufandini luphina ulwamvila lwakho. RIP Zaw Zaw may yo soul rest in perfect peace.

 17. mlungisi xauka says:

  Phumla ngoxolo ngele ngele wohlala uhleli kwiinkumbulo zethu

 18. ezile mfini says:

  lala kahle Saba ka Mbixane sohlala sikuthanda kwaye uyokhunjulwa xa usho usithi” Lavutha ibhayi oh sukani madoda” R.I.P ngelengele hlubi lama hlubi.

 19. Phaphamani Phap's says:

  May His rest in Peace till we meet again in the new Heavens and Earth,our Father who is in Heaven will come and take His Childern to Heaven,,,I Hope the Lord has also prepared a place in Heaven also 4 Saba .Peace to Mbixana Family,thuthuzelekani.

 20. Miranda says:

  Alukholeleki olu daba kodwa noko kunjalo asikhalazi uphumle ngoxolo ZAW ZAW. uyakuhlala uhleli ezingcingeni zethu.

 21. Clement Mbele says:

  Kwaze kwabuhlungu unyaka nonyaka sihanjelwa zinkutane zethu kwangathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula..emndenini zihlobo nabangani Bomhlobo wenene Uzimu anibophe ngebhande likamoya…you will always remembered qhawe.

 22. Tembsy Noma Sogonist says:

  Wooo kufa wena ulutshaba kwiinto zonke ezinobomi ..hamba kahle Zaw zaw ugqatso ulufezile..UNBELIEVABLE

 23. Belinda Anelisa Tyekela says:

  Oh ! Liyinene elithi isitya esihle asidleli another loss @ Umhlobo silahlekelwe inene . Dj Manapkin ,Dj nto zabantwana may his soul rest in peach ” kufa wena ulutshaba ngenene “

 24. babalwa says:

  Lala ngoxolo Saba…we loved u But our Father in heaven Loved u more

 25. lonwabo says:

  Ngxilimbela yaseMaxesibeni lalo ngoxolo tata sohlala sikukhumbula Zawu Zawu

 26. lucky says:

  You maybe gone,but you will never be forgotten Ngelengele.May Your Sou Rest In Peace!

 27. Mzukisi Mshumi says:

  Wowu Kodwa isitya esihle asityeli!!!!

  Lala ngoxolo DJ Manapkeni

 28. Akhona Qumba says:

  Ayikholeleki le into lala ngoxolo tata sohlala sikukhumbula no one cn tyk ur place crying…

 29. Tini Mantyi says:

  Rest in peace Zaw-Zaw besisajonge lukhulu nangakumbi kuwe qha ke ukufa lutshaba.liyinene elithi Esihle asidleli.ukufa kusibethe elophela ngaphakathi ngokusihlutha wena Saba Mbixane

 30. zoliswa says:

  ohhh isitya esihle asidlel

 31. nompumelelo nyongo says:

  Rest in piece baba uSaba kaMbixane u will olwaiz live to our mindz n hrtz bt tru the condition u were into besingakwaz ukuthathela nguBawo owaziyo kwaye nobonile So uBawo uwamkelu moya wakho sohlale sikhumbula xa uthi”oleqa wena uleqi khozi ngenja”brkn heart *cryngz*

 32. Vuyokazi mqoboka says:

  Lala ngoxolo mntakambixane sohlala sikuthanda zawu zawu,we love u lot

 33. Lizeka says:

  REST IN PEACE
  Saba Mbixane,
  Our radio legend.
  R.I.P <3

 34. Ntomby says:

  Lala ngoxolo zawzaw ,we will forever miss you

 35. Yamkela says:

  Owh lala ngoxolo Mashiya .Mafuza afulele kuba izulu liyezisa . Mthi mkhulu . Ndlebentle Zombini, ulwakho ugqatso ulufezile imizamo uyizamile.

 36. Tabisa says:

  lala ngoxolo zaw zaw yu will alwyz in memories i stll dnt blv

 37. Mfezeko says:

  Rip dj wento zabantwana i steal dnt believe

 38. Amanda Blayi says:

  Uba yintando yako kulungile R.I.P saba

 39. khethelo says:

  Koda mhlaba awunoni usuwaqedile amaqhawe lala goxolo saba wibekile induku ebandla,,sizwe sakwa khethu sithi alwehlanga lingehla sikanyenani nathi siyisizwe soMenziwa

 40. Noluviwo siguca says:

  phumla ngoxolo hlubi hay ayikholeleki

 41. sikhokhele says:

  Lala ngoxolo djsaba sohlala sikukhumbula

 42. Anonymous says:

  Yho ndonakele ngoZawuzawu usishiye nenxeba elinzulu akuzubalula ukuba liphole phumla ngoxolo mfo kaMbixane sohlala sikuthanda sifunde lukhulu kuwe Ngelengele uwugqibile owakho msebenzi. Thoko Noranga

 43. Thandekile says:

  Phumla ngoxolo Saba Mbixane sohlala sikukhumbula singabaphulaphuli boMhlobo Wenene FM

 44. mduduzi says:

  Ayii kubi kub’hlungu sithi dudu ikakhulukazi emndenini wakhe sithi ungasakhali uNkulunkulu uzakulenza icebo lokunidlulisa kulobu bunzima (1 corinthians 10:13). Sife olwembiza ubaba uSaba kaMbixane ubesibuyisela ezimpandeni zethu ngoba uma ungazazi ukuthi ubani ufana nento engekho R.I.P HLUBi elihle.

 45. Siyanda moshani says:

  Aluhlanga lungehlanga’DJ ZAW ZAW,DJ MANAPKENI,DJ NTO ZABANTWANA’ i blv his time came to an end in this world bt in a bad and hurtful way bt he will alwys be in our minds and hearts may his soul R.I.P

 46. zukiswa magaga says:

  Sad news indeed lala ngoxolo tata ugqatso lufezile imizamo emihle uyizamile.yokuhla uhleli e zintliziyweni ze2 wanga mphefumlo wam ngaphumla ngoxolo ngele-ngele

 47. Ntombifuthi Tuntulwana says:

  May Your soul R.I.P Zawa. will alwayz miss

 48. Nomasimphiwe manqoyi says:

  Lala ngoxolo zawa uyohlala ukhumbuleka,yhoooo kubuhlungu

 49. Nomthandazo mxo says:

  Ibiyintando Ka Thixo may His soul rest in peace uwufezile umsebenzi ebewumiselwe ngumdali koko let us enjoy the fruit of His work ekuyomfundiso yokuthanda amasiko nezithethe kanye nezolimo from down to earth man sisile pattern lu Zawa mzukulwana ka Khalimetshe enkosi ngemfundiso zakho qhawe! Uzu Mkhamyisele Thixo

 50. masilake koti says:

  RIP tata u saba sohlalasiku khumbula usisiphakamisile isizwe esimnyama tata ku vunwa kanye ezi vuthiwe iiziqhamo masilale ngalo akeko ebenonqaba nawe xa ubizwa ekyhaya ezulwini

 51. Nokubonga Vovela says:

  Tata uZawzaw siyakukhulula nangona kungemnandanga iintliziyo zethu zenzakele singabaphulaphuli, silila nefamily yakho bhuti

 52. I was procastinating about listening to his progamme once more; what a loss! I will never have that privilage again

 53. Zodwa Stuurman says:

  Moya wam wonakele ngokuhamba kwaSaba kwanga umoya Wakhe ungalala ngoxolo ugqatso ulufezile nguThixo owaziyo masingaqumbi siqalekise #silahlekelwe singabaphulaphuli noMhlobo Wenene LavuuuuthiBhayi

 54. Yonela Maposelai says:

  Its Unbelievable Ukufa akunamahloni kwaye akuqheleke May ur soul rest in peace Dj ntozabantwana uba kungeNtando kaBawo kulungile[Broken heart]

 55. Banele Madolo says:

  Death be not proud May ur soul rest in peace tat’ uMbixane umzam’ omhle uwuzamile

 56. Mthetho Dyasi says:

  Rest in peace Zaw zaw, uyibekile induku ebandla.

 57. ZANELE MANELI says:

  Lala NGOXOLO SABA KAMBIXANE UGQHATSO ULIFEZILE SOHLALA SIKUKHUMBULA

 58. Nommiselo Bam says:

  Dj Ntozabantwana Dj Nampkins Lala ngoxolo Zikode mashiya amahle ngathi ngawe ncamazana Uzamo uZamile ugqatso ulufezile sohlala sikukhumbula nathi siyeza usilungiselele indawo kubuhlungu akumnandanga

 59. Nhlanhla Manana says:

  Mfo ka Mbixane phumula ngoxolo baba umsebenzi wakho ubusijabulisa kakhulu…Hawu mhlaba kawunoni…kufa ulinuku…

 60. lindi lusiti says:

  O FAREWELL MI DEAR CAPTAIN OF MBAQANGA MUSIC

 61. Joan says:

  Lala ngoxolo zawa oleakho uqatso ulifezile we always luv u

 62. may his soul rest in peace#one of mi all times favourite maskandi music dj#uphumule kakuhle ndoda yamadoda,uyibekile induku ebandla!!

 63. mbarha bukwana says:

  Kufa kuthen oku kusipuca abo sibatanday abo sisa jonge lukhulu kubo ei R.I.p zaw zaw dj manapken sohlangan kwelizayo uyohlal usezintliziwen.

 64. Anonymous says:

  Lala ngoxolo saba kodw usishiye singekazint nge sintu setu tina dingabantwan bomzants thixo kodw akazakw

 65. Athini in bucula. says:

  Ulalekahle sabakambixane bekumnandi ukuba nawe siyohlala sikukhumbula zawa.

 66. Zimasa priscilla shumi says:

  Umntu ogqibileo uhlakula uxwaya igaba lakhe egxen agoduke lenze njalo izwa zaw masimkhululen ahambe ngoxolo

 67. nomfundo nzuzo says:

  RIP Shiya,Ngelengele aziba ngubani ozophinde athi bathi ndenza ngeyeza nawe hambo funa elakho. U’ll be dearly missed by ur listeners

 68. wele Mata says:

  May your soul rest in peace Zaw Zaw

 69. sizakelele baba says:

  May your soul rest in peace usibulise ko mfazomnyama

 70. Athi says:

  Lala ngoxolo zaw zaw ugqatso lwakho ulufezile..umzamo omhle uwenzile..RIP mbhixane

 71. vuyolwethu Hans says:

  Ndothukile kakhu kukuva indaba ezibuhlungu ngoluhlobo,intliziyo yam yonakele kakhulu.Inene umthi omkhu uwile,Lala ngoxolo tata Usaba ngenene sizohlala sikukhumbula uyohlala usezintizoyweni zethu.

 72. Sindisiwe Khumalo says:

  Wooooooow what a tragedy! Kufa kuphi udosi lwakho na? I loved the manner in which you embraced all South Africans as one. Go well son of the soil. You will always be counted among the BEST ✊

 73. Xolile says:

  au nkoc yam,unbelievable R.I.P ngelengele. kubuhlung kuti.

 74. Luleka ndaliso says:

  Pumla ngoxolo mfo kaMbixane owako umsebenzi uwugqibile emhlabeni kodwa sohlala sikukhumbula ngelolizwi lako noloncumo lwako uhambo lwako lusotusile kodwa besingekalilindeli.

 75. Yondela Ngxukume says:

  Mkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo,iintlzio zibuhlung wena kufa ude wonele nini ugqatsho ulufezil,umzamo uwuzamile ngelengele may ur soul rest in peace kuzophind kutsho bani ngk laaaaavuth’ibhayi dj manapken,oleqa wena ufana nj noleqa ukhozi ngenj

 76. lhoza vinqi says:

  Lala ngoxolo zaw zaw zithi izibhalo ushaba lokuqala elizabhangiswa kukufa masinga lili njengabantu abangena themba .

 77. Bongiwe Mahanjana says:

  Kufa akunamahloni,soze wamkele,hamba kakuhle Ngele ngele usikhonzele kwabasebephambili.We felt your presence during your time with us,we will certainly miss you,sikuthandile tata asikrokri…

 78. Mxolisi Sidney Mangindana says:

  May his soul rest in peace.

 79. maHlathi. says:

  Woooow!umkile umdak’omnyama ongevi sepha.
  Phumla ngoxolo Zawu-zawu,kuthande uBawo kwaye kukhona ebekuhlangula kuyo.
  Mhlawumbi uba bekunojika izinto asazi umonakalo ebunoshiyeka nawo emva kwengozi.

  Xolani mzi waseMzantsi,xolani baphulaphuli,xolani zihlobo nani zalamane,ndithetha nani mzi wakwaMbixane.

 80. Nomazuko Mbanjwa says:

  Kusapho nezihlobo, masamnkele sazi jkuba uThixo akathathi nto angabekinto, futhi uthi elizwini lakhevexinteeni zonke bulelani. Nangokuke masibulele ngobomi beZawa. Lalani ngenxeba tutwini, niwsphakhsmise amehlo enu ajonge ku Yesu emnqamlezweni,.

 81. duna matomane says:

  Egameni lesizwe saseMzintlanga! Ndidlulisa uvelwano olungazenzisiyo kusapho lwaMazawa, abasebenzi bomhlobo wenene, uRhulumente waseMpumakoloni nabaphulaphuli bonke bomhlobo wenene, masilale ngenxeba. Uyehova ophayo nguye othathayo. Prince Vusilizwe Matomane

 82. Mamsie Lugongolo-Jaftha says:

  Crying, what a legend.Kubuhlungu kwithsi Zawa yini mtshana wakwaZulu .Silahlekelwe kwaBaca(Mt frere).Rip Zaw Zaw.

 83. Amandla kwepile says:

  Lala ngoxolo zawa,hlubi MASHIYA amahle.

 84. nozibele nontanda says:

  Lala ngoxolo ulufezile ugqatso.May ur soul rest in peace.

 85. Zukiswa Tshetsha says:

  Yhini Saba! Yhini zaw zaw! Umzi kaNtu ulahlekelwe, ubuyi ‘dayimani’ ye Afrika Ngele ngele, idamanethi, usonwabisile Ntozabantwana sohlala sikuthanda – Lala ngoxolo maShiyamhle!!!!!!!!!!!!

 86. Anonymous says:

  sivakele isithonga kwanga kuwa umthi omkhulu kanti kumka tata uMbixane lala ngoxolo tata we will mic u uhambo lakho lusothusile

 87. nompumelelo says:

  Rest in peace Saba….

 88. zubenathi nondos nkayiya says:

  may the soul of great Saba Mbixane Rest In Peace.:( 🙁

 89. zimbini says:

  Lala ngoxolo tata

 90. Buntus ccza says:

  May ur soul rest in peace Hlubi kufa ulutshaba,kufa uyoyikeka mntakaMbixane sohlala sikutanda sikukhumbula

 91. Belinda Anelisa Tyekela says:

  A great loss indeed ,Liyinyani elokuba isitya esihle asidleli , kufa wena ulutshaba kuxoleleni ukuwa komthi omkhulu. Umzantsi wonke ulahlekelwe ,RIP NGELE-Ngele

 92. Nzwaki Zweni says:

  Liyinene elithi isitya esihle asidleli. Sizakukhumbula xa usithi “uba uleqa uSaba uleqikhozi ngenja” hamba kakuhle Zaw Zaw.

 93. Nyaniswa Kave says:

  Iykhabil’indodenkulu lebhekile,kodwa ke akunan xa iyintando kabawo,lala ngoxolo tata,obubekelwe wena umsebenz uwenzile.

 94. Bongisa cnalo mgoduku says:

  Inkos ipile inkos itatile.Umsize awele umfula iJordane.Sibuhlungu bt upumle ezintlunwin Zaw Zaw

 95. Nhlanhla "dlawu olukhulu olubamba amabhawodi" Manana.. says:

  Sizwe sakwethu sonke nani mndeni ka Mbixane phephisani sife olwembiza….

 96. aphiwe xindibana says:

  wow what a tragedy andkaykholelwa mna lento seriously ingathi ndyaphupha hay xeim alimnandanga eli phupha ndcela uvuswa yhooo ngathi kyaxokwa hay hay hay hay yhu i’m so hurt kubuhlungu even though ndingamazi or met him bt i feel like i’ve known him all my life yho hay andiykholelwa lento,phumla ngoxolo zaw zaw,family n friends thuthuzelekani

 97. asanda zindo says:

  Thixo bekunyanzelekile na uba maybenguSaba olandelayo ? Korea uba yintando yakho kulungile lala ngoxolo zaw zaw

 98. Linda Rolomane says:

  Zawa!l will always miss you ngalontsini ingahananisiyo,nangalamini omnye umama wayecinga uligxego, yakonwabisa kelo peace. Lala ngoxolo Saba ka Mbixana, Zaw zaw, Dj Ntozabantwana

 99. makhosi Qhuzu says:

  Ziyaqaqamba iintliziyo zethu ngawe Zaw !kodwa uthixo ubonile vele isitya esihle asidleni mzi wakowethu!owwwwh lavuthi bhayi nanku umfo kahlubi yamnkela umoya wakhe ,sixole .sifundile ngombixane kodwa akwenele ubeyintsika yesizwe !thuthuzelekani mzi wakowethu niqine uthixo ubonile akasamelanga abenathi koko eyakhe indima uyigqile !

 100. Manene skele says:

  Lala ngoxolo zikode sohlala sincokola ngawe mashiya.

 101. Sbu says:

  RIP mbixane ngibuhlungu kakhulu nami ngishiwe ngu Malume wami ngesonto God just do your messy Amen

 102. Andiswa yilo says:

  Indothusile Into yakho zawa elihle ulale ngoxolo Tata ugqatso ulufezile.

 103. Anonymous says:

  Ulale ngoxolo Zawa. We w’ll always mic u Mashiya .

 104. Linda dlamini says:

  Angiyikholwe le nto yokushiywa uSaba kaMbixane ngithi nje unkulunkulu abenawe Zaw zaw uyohlala usezintlizweni zethu we love so much

 105. nomonde says:

  yho ngelengele kubuhlungu silahlekelwe isizwe nguwe Sbekuza,Ngelengele may your soul rest in peace

 106. innocent says:

  Rest in peace mbixane

 107. inkunz"imalanga says:

  Hamba kahle Qhawe

 108. Thobekile says:

  Lala ngoxolo Tata sawuhlala sikukhumbula,oleqa wena uleqa ukhozi ngenja.May ur soul rest in peace!!!!!crying

 109. Tamara kupiso says:

  R.I.P mbixane ugqatso ulufezile always we’ll mic u ( CRY….)

 110. Khunjulwa Mafuphi says:

  Hamba kakuhle tatuSaba Mbixane siyohlala sikukhumbu thina besizwe esimnyanga wanga umphefumlo wakho ungalala ngoxolo *intliziyo ibihlungu*

 111. sisa sibeko says:

  Lala kakuhle zawa usikhulisile ngomculo wethu namhlanje singabantu ngenxa yakho.

 112. paster says:

  lala ngoxola ntozabqntwana sihlala sikukhumbula

 113. Linda Dlamini says:

  Lentsizwa yakwa Mbixane ithathe Umhlobo wenene Fm yawubeka kumgangatho ophezulu Akekho oyofana nawe Mshana wakwaZulu kaKhalimeshe iyinkunzi mfo Ka Mbixane, uThixo ngicela akwamukele ulufezi ugqatso lwakho, asimkhulule uTata wethu obenehleko olumnandi, Lala ngoxolo Ngele ngele Siyakhala ngawe sonke lapha Emzimkhulu.

 114. Anonymous says:

  Lala ngoxolo ngelengele

  Viwe nqadala

 115. Babalwa says:

  Lala ngoxolo tatu Saba Mbixane sawu hlala sikukhumbua Ngelele ngele.

 116. mhiza says:

  lala ngoxolo Hlubi, Ngelengele Nomazaw zaw, i cant believe even today, kodwa ke uThixo ubekho nangoko. asimbonanga ofana nawe,kwaye akasoze abekho. ( heartbroken)

 117. Thamsanqa says:

  Lala ngoxolo Xhego lam imisebenzi siyibonile ugqatso lakho ulufezile.Ndlela ntle baw’ SABA REGINALD “ZAW ZAW” MBIXANE uzasoloko usezintliziywen zethu.

 118. Sicelo Victor Rolihlahla says:

  Most people say Rest in peace and I say Return in peace if possible we still need and love you Nomamzaw-zaw

 119. mandla mahlase says:

  Lala ngokuthula baba Mbixane ,siyokukhumbula njalo ngegalelo lakho emculweni weSintu…ngele ngele.

 120. Siyabonga Mbothwe says:

  Ulale ngoxolo Zaw Zaw,uthixo uthathile,and he alwayz take only best from his garden,so nawe Tata Mbixane,u were one of his best fruit….R.I.P Tata!!

 121. Wesh says:

  Nqwelo ndini yokufa awugcwali, uwathuthile amaqhawe namaqhawekazi Eli lizwe wade wathutha nomntaka Mbixane, mhlaba ndini awoneli kunini singcwaba kuwe,xelegu ndini lokufa awunantloni, njubaqa ndini yokufa awunambeko, Hamba Zawu Zawu hamba, ube ngumzekelo omhle komdala nakoncinci, lutsha thathani nanku umzekelo, imfundo maze inganenzi nilibale amasiko nezithethe zenu, Ndlelantle Saba, Iyhoooooo!

 122. Zanele Radebe says:

  Lalangoxolo bhungane,Mthikhulu,ngelengele mashiya mahle njengeyamazane.you will always be in my heart.ngiyathemba ukuthi amahlozi wonke akaMbixabi ayokwamukela ngezadla ezifudumele,nawe ube yihlozi elihle to your children and the rest of your family Rest in peace tata uyibekile induku labala.siyabonga

 123. thandekile says:

  Sibongile Baba siyayakhala sisheshe saphucwa wena sibuhlungu iNkosi ikuphe ukuphumula kwafuthi silibonile igalelo lakho hambakahle qhawe abantu abenza kahle abahlali umndeni izihlobo nabangani bathuthuzeleke I will say goodnight sobonana ekuseni iNkosi iphile iNkosi ithathile nani basakazi nibambe kanjalo izinyembezi zeminyaka sibuhlungu Uphumule ngobuhleAmen

 124. siviwe says:

  lala ngoxolo zaw-zaw siyohlala sikubhuqa

 125. Sindiswa gatyeni says:

  RIP Tatu Zaw Zaw, mashiyamahle njengenyamazane, you have done your level best my the Holly Angels guard thy precious soul. You will never be forgotten. Hamba kakuhle Tata sohlala sikukhumbula.

 126. Tshepo mlobeli says:

  Rest in peace zaw zawuuuuu! We will alwayz mic u zikode

Leave a comment