SATMA Awards 2013 Results


By Staff Writer    06-Oct-2013 11:19 UTC+02:00 241

satmaThe 8th South African Traditional Music Achievement (SATMA) Awards were presented on Friday 4 and Saturday, 5 October 2013 at the Buffalo Park Cricket Stadium in East London. Saba Mbixane of Umhlobo Wenene FM did what he did last year. He has made beating Ukhozi FM’s Utalagu a habit. He beat them again this year for the third time in a row. He won the Best Traditional DJ award and his show (Lavutha Ibhayi) took the award for the Best Traditional music radio program. Popular Maskandi artist Mtshengiseni Gcwensa won the Best Male award. Viva Ngendidane, a song by Amageza Amahle, won the Best Song of the year award.

Below is a Full list of Winners Published on the SATMA Awards Facebook Page on Sunday

Best Maskandi – Osaziwayo
Best Isicathamiya – General Singers
Best Mbaqanga- Phansi Phezulu
Best Song of the year – Viva Ngedidane – Amageza Amahle
Best Traditional and Cultural News Journalist (Print Media) – Mdu Mvubu
Best Traditional and Cultural News Journalist (Electronic Media) –
Zimkhitha Macingwane (SABC News)
Best Video – Khurumetsa Diretlo
Best Male – Mtshengiseni
Best Female – Izintombi Zika Mjaphani
Best TshiVenda – Sikheli Junior
Best IsiNdebele – Saaiplas Boys
Best SeTswana – Dialogane Cultural Group
Best Traditional San Album – Kazumba Shenoya
Best Indian – Flash Interntainers
Best IsiXhosa – Gobolempendulu
Best Sesotho – Sabatha no.3
Best Sepedi – Salphina Kadiaka
Best Xitsonga – Msindhu Wapheni no.6
Best Boeremusiek – Jaco Van Deventer
Best Community Radio DJ – Matsidiso Masekwa – Modiri FM
Best Praise Singer – Botlale Boikanya
Best Indigenous comedian – Nomakhisimusi
Best Traditional DJ – Saba Mbixane – Umhlobo Wenene FM
Best Newcomer artist – Mlethwa Majola
Best Traditional Dance group – Tswelelang Youth Cast
Best Traditional music radio program – Lavutha Ibhayi – Umhlobo Wenene FM
Best Afro Soul – Afro Soul
Best Vernecular Hip Hop – MC Tshatha & Moja Pooh
Best Traditional Arts and Culture Department – Mpumalanga Province
Best African Jazz – Thabo Segonyane
Best Reggae – Hill House Crew
Best Poet – Prince Gumede
Best Cultural Talk Show – Ithungelwa Ebandla – Ikwekwezi FM
Best IsiSwati – Make Shelangubo 241 Comments


 1. Fadana amdnimpiwe says:

  saba mbixane did it again congratulations Dj naphukeni

 2. Xolani says:

  Ayi,ngeke,engathi,kuphindwa,into,eyodwa,lana

 3. lebo says:

  Hooray Saba Mbixane (Lavuth’ ibhayi)

 4. feziwe ndabeni says:

  Well done to tat’Mbixane he continues to make us proud

 5. Mbally M says:

  Oh noh ungashaywa umuntu oyedwa kathathu cha ngiyamvuma uMbixane

 6. Mzuvukile Maqhizana says:

  Tatu Saba siyakuvuyela kakhul
  u ungayiyeki enkosi kakhulu.Mzuvukile Maqizana e Delft Capetown.

 7. Mpere Hendrick Ramutloa says:

  Ai mina ngithi ngeke , u Thuli Madonsela akaphenyye ngale award yaka Saba Mbixane ayikho lento sesivoute kangaka? Mpere @ Limpopo ( Lephalale)

 8. Mpere Hendrick Ramutloa says:

  Ai mina ngifuna ukubongela u Mtshengiseni ngithi * Uyi Nunu embi emnyama e hlala e hlathini , ngithi o tsotsi bayo phumula mase ufile. Cha ngiyaku vuma uyi Ndidani evamusukudida abaningi Mpere @ Limpopo ( Lephalale)

 9. AYABONGA ZINCUME says:

  Ngithi mina Indidane iyohlezi ibabhaxabula njalo. ngyabonga mfoka Gcwensa nathi singabalandeli syathembisa syohlala sikweseka njalo

 10. Anonymous says:

  Khathide nino Ngizwe kuyolunga nxt year bafowethu kuseyisikhathi sika Saba asimhalalisele.

 11. Anonymous says:

  Congra! Saba.ibamb apho tata.ufundise notshatha benongizw ukut kwenziw njan.

 12. Pro mdunjana(Harding) says:

  Khathide nino Ngizwe bafowethu asizameni nxt year kusho ukuchi uSaba kuseyisikhathi sakhe usavunwa ama-numbers nathi siyeza esethu isikhathi.Phezulu ngoTalagu phezulu!!

 13. nhlakah byl says:

  Ngit Viva ngedidane! MfokaGcwensa sebezokbamba nangezandla ke manje

 14. mzi memela says:

  Ngyabonga bo Saziwayo, gxamalaza mfana we Njomane vele uwudlala wedwa lomdlalo.

 15. Nosphiwo Mbeje says:

  Ngele-ngele uyibambe kanjalo tata babonise ukuba ngumdlalo lo awufuni muntu oziqhenyayo dlala Saba kaMbixane bathi kaloku bona abadlali abantu ababhimbayo wena ke tata usidlalela umculo otsha nomdala awukhethi yibambe kanjalo uyohlala uphumelela ngaso sonke isikhathi

 16. anonymous says:

  Never give up tshatha noNgizwe we love no matter what.

 17. sgubhu says:

  SATMA Saba uyingwenya tata Mbixane noba unga retaya manje ubonisile ukuba uyi king kulama SATMA

 18. sphamandla mthembu says:

  Viva ngendidane ay bafwe2 iyekeni inkosi yethu eyohlezi ithatha konke ngoba uthathazonke indondo,,,viva ngoMtshengiseni naMageza Amahle ohhooo baphi laba??????

 19. wakhanya says:

  Hhay cha
  kukhona umkhonyovu okhona ngempela la…adawise it’s fyn Tshata n Ngizwe u r d best nomatter what!

 20. Ndhlela says:

  Phambili ngamake shelangubo….Sitsi yekelani kudla ngidlile khona langishoda khona

 21. sphamandla mthembu(melmoth #thubalethu#) says:

  Hehehehehehe iheee…isihleka indidane ethandwa’bantu heee viva ngeNdidane naMageza amahle eshaye bona laba vele nabo bebazi ukth indidane iyolanda konke phele nje ngoku jwayelekile

 22. EMMANUEL MDLETSHE says:

  EISH BAFWETHU SEKUBUHLUNGU MANJE LOKHU OKWENZIWA (YINDIDANE) NJALO NJE UWOLA IZINDONDO, NGITHI VIVA NGENDIDANE, PHAMBILI NGESICEFE ESIMNANDI.

 23. Msawenkosi says:

  NUNUNUNUUUUUU CONGRA KU MFANA KA GCWENSA YEY NINA BAFANAAAAAAAA

 24. Sbu Ntshangase says:

  Siyabulela Zawa, iivoti zethu azihambelanga ilize

 25. EMMANUEL MDLETSHE says:

  EISH CHA NGAZE NGAJABULA YOOH! :D:D UMA UFUNA INJABULO NJENGAMI UBOVOTELA UMTSHENGISENI GCWENSA NGEKE UYIKHALELE I-AIRTIME YAKHO. esho eyibiza (VIVA NGANDIDANE VIVA! PHANSI NGABAFANA PHANSI )sing

 26. Vusi Mthembu says:

  Mbixane eyakho lento baba show dem bazoyeka ispepe badlale ingoma.shapa Mbixane shapaaaaaaaaa

 27. NHLAKA E BERGVILLE BHETHANY says:

  EBHED”UMUNTU EWOLA KONKE NJE SENGISH UMQOQI WENDONDO KODWA MNJE UMQOQI WE MOTO *EJABULE AWTHANDI YIN PHO WEN?*

 28. Menzi Mchunu Esthubini says:

  Thina eMsinga siyonivotela sifile khozi FM ngoba nichemile anudlali umculo wakithi entabeni buka nje shaya Xhosa Shaya

 29. Nathi says:

  Halala ngeZawu-Zawu sithi phambili ngombixane phambili asoze siyeke uhamba nawe qhubeka ungabi sayeka fana

 30. Anonymous says:

  Wenza kahle kakhulu uSaba Mbixane ngokuwina ngoba vele kukade wasakaza lo mculo futho akakhethi bantu. Uyasakaza kuphela hayi ukukhuluma iindaba zabaculi nokukhetha ezabangani bakhe,uyohlala ethandwa yi South Africa, abanye sebeyothandwa kuphela ngalabo abathanda izindaba nochuku bebandlulula abantu kweli lizwe. Thatha saba thatha, amavoti we South Africans afanele umuntu ofana nawe. Phansi ngaba bandlululi,nabacwasi babanye omasikhandi bebe bethi bayawuthanda kodwa bekhuthaza ukungezwani.

 31. lungile says:

  Eish konakalephi Talagu ? Ay angsazi mina, phansi ngengevu phansi bafethu otherwise sisazosha isbhaxu

 32. magobholi says:

  Bhalakada. Ayi nguye wakosombalabala. Siyathokoza Ithungelwa Ebandla.

 33. Lutho says:

  Khohlwani ngizwe nawe ngobe utatu mbixane akayiyo intanga yenu unibhaxabula noba ningadibanisa iminyaka yenu

 34. Maxwell Zeni Dlamini says:

  Hhawu ngeke Thuli Madonsela ngenelela phela manje, kukhona okushaya amanzi la alukaze luhlulwe kangaka uTalagu sivotile. Angimjabuleli nje mina uMBIXANE.#ediniwe#

 35. Mzuvukile Maqhizana says:

  Tatu Saba siyakuvuyela kakhulu ungayiyeki enkosi kakhulu.Mzuvukile Maqizana e Delft Capetown.

 36. musa says:

  bamanzi too much emlonyeni ogizwe no tshatha into abayaziyo ukukhuluma nje nokukhetha abaculi well done mhlobo wenene ubaphinde futh next year

 37. Vavava Msane says:

  Uyaybon indidane ishaya abafana wee awu bewe phansi; eshuuuuu baphi laba bafana bam hamban niye kwadlulujeqeze yezwa somna:::::::eish nawe thup:::::::eish indondo zinomnikazi wazo awuzwe nje 2+2=something anini kombe amantshontsho ohe ho hawu kombe nina nith okgooo

 38. Vusi says:

  Kobuye kulunge Madoda solokhu sinivotele tshatha no ngizwe siyaluthandu utalagu olwethu 100% phambili

 39. Madoda says:

  Ngiyakhala ngabafana botalagu kodwa ke akusenani. Niwinile noma ningawinanga ngiyanithanda bafana botalagu. Asilungiseni amaphutha sizame futhi next time.

 40. Lwaz says:

  Congra Zawa, n 2 Ngize n Ngobe more music les yada yada

 41. Mo says:

  Ohhh congra ZawZaw tata man…na nxt year isekwanguye syakuqinisekisa….nangona ndingayiwinanga nje IMOTO

 42. Melo says:

  Tshatha and Ngizwe Mchunu this is time to learn that talking too much doesn’t
  work but play music too much den talk less.

 43. Anonymous says:

  BAFWETHU AYIKHO INTO E-WRONG KUMA-SATMA, ONGIZWE no TSHATHA BADLIWENJE FUTHI KUFANELE NGOBA BAKHULUMA KAKHUL, BALANDA KAKHUL INDABA NJE KANTI THINA SIFUNA INGOMA.

 44. msezane cya says:

  If kukuth ungizwe notshatha badliswe ukuthi banespepe badlala umculo owodwa futhi sesingashoke ukuth umsebenzi wabo yabonakala nayi phela indidane ilokhu badidile nje phambili ngotalagu namageza bapppphhhhhhi laba oho!

 45. ns mdluli says:

  thnkx tata man lavutha ibhayi is the best ths year its 3-3 definately sure next year it will b 4-3 viva zaw zaw viva

 46. Mathabo Hendricks says:

  Well done Zawa! Hlubi! Ngele Ngele! Everybody bears testimony that you have worked very hard for this.You deserve a lifetime achievement award ngoku if bafuna usuke just like Ribs futhi uyoba ngomnye wala team so you may mentor others.

 47. thuba says:

  If uTshatha engaba yedwa kuloluhlelo,lungabuyelwa isithunzi.since elwenze noNgizwe nje alusashayi khona.next year Tshatha

 48. Jabulani joja says:

  Wel dne zawa ngelengele kep it agne bazoguga sisibhaxu cz tolkng 2mch.

 49. Ndimphiwe mvumvu says:

  uba uthi usaba wenza ngeyeza,hamba uyokomba elakho.uba uleqa u mbixane,ufana noleqa ukhozi ngenja….utshatha into ayaziyo kukuhleka intsini engapheliyo,umphulaphuli xa eveza uluvo lwakhe suke bonke bangene kuye ngempoxo,,bebane besithi “ebhed’umuntu”he he he..andihleki uba ndihleka..abafana balwenza ukhozi fm ngathi sisikhululo sabo..bayabusa nje..halala mbixane awunashumi landaba ndiyakwazi!!i lv umhlobo wenene fm 100%

 50. ayanda sisana mbatha says:

  Ngiyakubongela kakhulu mlethwa majola,uqhubekele phambili,ngingakhohlwa Osaziwayooooooooo

 51. S'fiso Magutshwa says:

  Ai ngity otalagwin aluzame bandla nokukhankasa ngendlela yokuiz+misela njengoMbixane

 52. Shobs says:

  Nami ngiyakhala kodwa ngotalagu nangosgiya ngengoma eish……. angisazi manje kuthi kanti kushodaphi hey siyavota bo! Kodwa lutho

  from Richards bay
  kzn

 53. Anonymous says:

  bakhuluma kakhulu otshatha benongizwe futhi bayadelela benza ihlaya if umuntu eke wenza i mistake soze bawina if bese nje viva saba viva

 54. asiphe manina says:

  Thatha mbixane zawa sohlala sikusapota lavuthibhayi mbalili ngomhlobo wenene

 55. Lucky Magadla says:

  Kwandiphoxa kakhulu okutshiwo nguMtshengiseni kanti bendiwuthanda umculo wakhe naye ukube kuthiwa akawinanga njengabahlobo bakhe

 56. SvG says:

  Why not say Madonsela must investigate ‘us’ the listeners because we the ones who did not sleep kept on voting for our favourite Dj. Saba did not vote for himself, WE did! Whether you guys like or not, Mbixane did it once again. Accept defeat!
  #Betha! Zawa betha!

 57. mkhululi ndlovu says:

  konke kuhambe kahle,kuyodingeka bavume ukuthi bakhethile abalaleli ngoba bona amajaji,ngiyambongela okaMbixane.

 58. Mthembu Siyabonga(sgonyela) says:

  siyabonga wemfanoooo! Ndidani abakuyeke shame uyayenza lento kuyacaca ukuty into zakho lezi, futy ke umculo wakho uyasha, asazi ke kulabo abanomona..shaya! Mfokandimande..siyakuthanda esikhawini(ogobandlovu)

 59. ninas says:

  Phambili mhlobo wenene 100% VIVA SABA siyakuthanda tata ngoku dlala umculo wesintu yeyakho next year thatha zawa frm libode nkonkoni

 60. Mzugo says:

  Mhlobo Wenene uyayenza into yawo

 61. Mthoko says:

  Ayinuki ingosiwanga. Tshatha noNgizwe yekani ingevu nisdlaleli ngoma. UKhozi fm akusona station senu ngesomphakathi ngakhoke yenzani njengoba sisho nihlukane nengevu kanye nokuchema. Manihluleka ukuvala imilomo emkhulu nidedele ingoma nisho baning abantu abafunu umsebenzi.

 62. fikile magadla says:

  Ndiyambulelisa u Tat Saba…kaloku Ngizwe no Tshata kukho lento ekuthiwa ebomini ngamava. Ndandifunda u 2 utat Mbixane edlala lo Mbhaqanga…that was oo 1988 ngoku ke loo nto itshukuthi Unamava. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kuyobuye kulunge ngomso.
  Inhliziyo yenu ingakhathazeki

 63. mandla sibiya says:

  Abafana bangezansi izinsizwa zingenhla,viva ngedidane viva,sengathi umdali engahamba nawe akuvikele bhuti mtshengiseni,shays abafana base besuze

 64. jola@ninas says:

  Congra zawa! Lixesha lokuba sibone saba. Kwiqubo ye Roots ku SABC 1 uyayi dizeva saba yingqonyela kwezomculo wesintu shapa zawa shApa umhlobo wenene fm 100%

 65. Vumile says:

  Ndicinga into eyenza uTat’mbixane ahlale athela induku yena akadlali ngoma ngabuhlanga ufaka umculo omnandi qha…tht wat ather dj’s shld do to give him his competition.

 66. tabisa sakela says:

  Ngxatsho ke NtokaMbixane,sithi huntshu kuwe ke Zawa-Zawa,keep on making us proud and we will keep on supporting you…uleqa ukhozi ngenja hahaa

 67. Thuthu Mvula EBergville says:

  Hhayi, ubosaba ngoSaba Mbixane uyabhixana ngempela ngesibhaxu. Ndiyamvuyela utata

 68. Tobela Madaka says:

  “Umhlobo weneneee. Uyabangena DJ Saba”.(singing)

 69. Anonymous says:

  Kwaaaaaaaaaaaaaa Hlubu! KuTalagu aka Sigiya ngengevu, viva ngendidane viva

 70. mdu says:

  Saba deserve it, he was visible to his supporters he came to people. U are da best and role model to upcoming presenters keep up the good work.

 71. khusta says:

  Phambili ngomculo wesintu phambili, sivuyisana nawe zawa, umbixane akalali, satma, saba lavuth’ ibhayi…..!! uyingwenya mtaka mbixane..!!

 72. Anonymus Dbn says:

  Bathetha kakhulu,wathi uTSHATHA bazawumbethela kokwabo uSABA,i thnk uMPANZA makabohlukanise kwehle impempe le,but ndivotile bo nd i thnk ndingawina.

 73. Anonymus (Bizana) says:

  Utalagu ngonompe bodwa,isixhosa sithi inkomo enomlomo ayinamasi,uSABA udlala umculo wesintu akakhethi kaloku akazidlaleli yena wenzela abantu that is why simvotela singakhathali.

 74. Phumzile says:

  Ndivuyisana nawe Dj Ntozabantwana. Lintlane eli yakwazi ke wena aMantlaneni

 75. Cindy says:

  Ngithi utsotsi uyophumula ngifile Viva nge Ndidane Viva ngiyawuthanda kakhulu umculo wakho

 76. mna says:

  Saba satma

 77. Anonymous says:

  Yo wina oko usaba xa esadlala ingoma kanja saba satma

 78. Amos Mybhuty says:

  Viva ngendidane viva phansi ngabafana phansi eheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee uyayazi indidane uboybuza kuThu…no number 2+2=?. Nasi iscelo sami kubaphathi bemiqhudelwano yonke ngicela INKOSI kamaskandi bangayiqhathi namuntu bakithi,ngoba vele iwola kwasani bakithi. Libhiiiiiimbi nihlikihlani lapho khathi nibuzwa manje ubuhlungu kudala naylimaza bafana bami.

 79. mongikazi bambelani says:

  eiiiiii m sory khozi fm hlala usazi uba ngeke ulenze kuthi wethu qhaaaa nina bulelan ezontwanana

 80. Hle says:

  Cha nami angisiye umuntu obelandela lomculo ,kodwa ngenxa kaNgizwe no Tshatha I am a number one fun,baqeda istress kumuntu ,bayafundisa futhi ,yikho ukuthi abantu abayi ndawonye bengemanzi ,qhubekani zinsizwa ,anyone this is not a true reflection ,asazi abalwa kanjani amavoti.

 81. diko- ermelo says:

  Ndiyakubongela ntokambixane u are doing it thina aphe ermelo asiwufumani umhlobo but d way ebebe marketa ngayo lababotalagu bendingatsho kuthiwe votela utalagu nasemngcwabeni etc ndalibongela ibhayi ndibona ezagroup zipractizer kwakho ubazikufaka umfutho uyayiphila lento,its tym labafana botalagu bezobuzakuwe if wenzanjani

 82. Njebomvu says:

  Ngyaybongela indidane

 83. Njebomvu says:

  Heeeeeeeee kaze banjani oThokozani noAli ngybadabukela shaaaaaame….. Manje intebuhlungu wukuthi naklonyaka futhi kusazoba yiyo leyo operation …………… Qedela we mtolwaziyo udaba kngaze kthiwe sengthe kkkkkkkk.

 84. EMMANUEL MDLETSHE says:

  INKATHI UBUZWA MANJE UBUHLANGU, CHA KUDALA WAYILIMAZA MFANAWAMI,

  NIZWA SENGATHI NIYABHEDA NJE CHA ANIZALWANGA NITHUSWA IZIGI ZETHOLE LIKA-MAMKHWANAZI

 85. EMMANUEL MDLETSHE says:

  PHAMBILI NGESICEFE ESIMNANDI PHANSI NGEBHIMBI ELIWU-ALI MGUBE angithi licula umtshengiseni ayi umaskand KWAAA KWAAAA KWAAA :D:):D

 86. NKOSINATHI MDLETSHE says:

  PHANSI NAPHEZULU KWESIKAMTHANIYA ISIGODI, CHA BAFWETH NANI BODADEWETHU NGIYANICELA NINGAPHINDE NILAHLE AMA-voti ENU NGOKUVOTELA, AMABHIMBI NIBOVOTELA UMTSHENGISENI GCWENSA

 87. sbonelo says:

  I’m sorry for uTalagu next year kuyolunga

 88. NDLOVU.90 says:

  Bulala zawa Bulala uSatma no Saba yinto enye

 89. Mathunywa nkabinde cape town says:

  UBonga mpanza akenze inguquko lapha kusgiya ngengoma.angicabangi ukuthi ukhozi iradio station enkulu la e-africa ngoba alufinyeleli kwezinye izindawo etc cape town.akaqhubeke impela nokubashaya ke impela uMbixane lefanya encane

 90. andiswa kwamgubho ematatiele says:

  HALALA SABA MBIXANE UYAYENZA INTO YAKHO TATA ABALEQA WENA BAFANA NABA TSWEBA AMANZI WE LOVE U APHA EMATATIELE AND USEZAZ’THATHA ZONKE NA NXT YEAR HALALA NGELENGELE

 91. Sivuyile Nqabeni says:

  Mbixane bayeke abafana abancane ngoku babangisane bodwa. Wonke umntu sebonile nguwe inkunzi.

 92. Wandile Gumbi says:

  Well done tata mbixane you did what you the best at and keep on beating them

 93. siyabulela dzingwe says:

  U Saba wenze adume ngako bangene thole le zawa nakunyaka ozayo kunjalo””” 🙂
  Well done Zawaaaaa

 94. Sibusisi Vilakazi says:

  Siyababongela bonke abawinile. As for uTshata no Ngizwe ngempela kumele ukuthi bashintshe indlela abenzangayo izinto! Bachema kakhulu nendidane futhi benza sengathi yibobodwa abazi ngesizulu. TOO MUCH PRIDE FOR NOTHING YOU’LL KEEP ON LOSING. umanifuna ukuduma njengo Saba akenishintshe umshovo bafana

 95. Vuyle Bobotyana says:

  Dj Napkeni, Dj Nestam, Dj Nan, Dj Purity, Dj nto zabantwana! Oleqa wena ufa noleqa ukhozi ngenja mntanam! Lavuuuuuuuth’ ibhaaaayiiiiiii! Enkosi Saba

 96. Vusani laqwela emohlakeng says:

  There is noooo way that aba basasazi bangabetha izawa.abanye abaphulaphuli batsha zintambo ngoku,ngathi kungathiwa kuyavotwa ngoku.more than 200000majin?

 97. ANTHONY says:

  Kuyohlala kunjalo……..shaya Ndidane akukho lutho lapha. Ongakuthandi okwenziwe iNdidane akabheke le eceleni sengisho phela labo abshaya ingoma encane abavika ngothi lomshayelo. Kazi kwaMaphumo nasoNdini kwenzakalani makunje. Sekuseduze njalo iNdidane ifike eMkhazane ngoba khona engakuboni kahle………

 98. Anonymous says:

  utshatha noNgizwe bakude ukuwina uma Indidane inominatiwe cos thina sifuna iwine njalo indidane ngoba iye osenza sijabule maycula bese kuba kude ukvotela uTalagu viva ngento echomayo viva

 99. Richard mdlalose says:

  Safa u baba umbixane haay khona kukhona okushaya amanzi. Phambili ngo talagu phambili!! Sinani bafw2 liyekeni lekhehla bayalijabulisa. Ngithi futhi gcwensa ay uthatha zonke mfana. Congra mc tshatha hip-hop

 100. Wothiiiihh...!!!!!dlabaaaaah says:

  Bebngmboni uma bemshya ,,wabuya wabafaka amanqim’nqimu,wabapha ilift eya’ehlathini ai manje abafana bangezansi ngba phela mnje uyiscefe esimnandi,,ngyabnga mtshengsen uyivalile imlomo emadoden kumanje kusathulakele ngth unwele olude ndidane unkulunkulu abe nawe…..nizwa kunjan akulumeli yin….:)

 101. Simbongile Mpayipheli @Khayelitsha Cape Town says:

  Uyabangena Dj MaNapkin,thatha Ngele-Ngele thathaaa.Balandeli bokhozi akuvotwa ngomlomo kuvotwa ngephone enemali futhi,More than 300 000 compared to jst more than 50 000 okanye more than 400 000 compared to just more 90 000 lihlazo elibi kakhulu.Ningambiza uThuli Madonsela uzonichazela ukuba nande ngemilomo.Unomhlobo wena Mhlobo.

 102. Thandi Qata says:

  Halala Saba siyakuvuyela uThixo akuthwale ngomsebenzi wakho omhle. U really make us proud singabaphulaphuli bomhlobo wenene

 103. sikhokhele mbana ncembu says:

  Zawu zawu ngelengele nangonango namhla engenzanga nto dj purit nto zabantwana. baleqa ukhozi ngenja qwaba khoshumilandaba apha nomhlobo mhlo.

 104. anonymous says:

  ngiyambongela uMbinxane hhawu yavaleka imilomo kwabanye. mabazithobe bese bedlala ingoma

 105. Barack Dini says:

  uMbixane akalali, uMbixane akalali, akalal’uMbixane. #singing#. Saba noMhlobo Wenene Fm hayi Khohlwa Talagu Khohlwaaaaa!!!

 106. mdodana bulelani says:

  ngubani umphulaphuli owinine imoto saba?

 107. nkanyiso spatsha dlamini eMsinga says:

  Phasi phezulu syabonga baba shela u make us proud.syababongela osaziwayo wena khangelani aksiyo eyakho leyondondo eyebhova nawe yakwaz lokho.ebheeeeeed muntu uyohlal uyinkosi kamaskandi Gcwensa thina eMsinga sohlala sikweseka.Haw sorry ndlamlenze uyalaz iphutha lakho ngento owayenza.uyabhixa nje umbixane imlomo imanzi kontshatha

 108. Mkoro says:

  MaXHOSA NGYANIZONDA nicabanga ukuba yini nodwa.

 109. themba says:

  well to Saba Mbixane. you deserve it. your show is by far the best traditional show on radio.

 110. Nobahle says:

  You are the best Saba Mbixane

 111. EMMANUEL MDLETSHE says:

  WENA-S’BUSISO VILAKAZI UYABHEDA FUTHI UKHULUMA INTO ONGAYAZI UZOSHESHA UKUFA, UMA UNGAZI UKUTHI UZOTHINI UBOTHULA NJE, UTSHATHA no NGIZWE ABACHEMANGA NOMTSHENGISENI GCWENSA, UKUTHI THINA SINGABALANDELI BENDIDANE SIHLANGENE SENZA INTO EYODWA UMA KUVOTWA SI-SMS SENGATHI KUMAHALA ASIKHULUMI NJE NGEMILOMO UKUTHI SIYAMTHANDA UGCWENSA UBONA NGAMAVOTI ETHUNJE, UNGAYIPHINDI LENTO OYISHILO UKUBE NGIYAKWAZI BENGIZOKUKHAHLELA MINA NGOBA UYANGICASULA, UBOTHULA UMA UNGAZI UKUTHI UZOTHI LA,

  MINA NGITHI VIVA NGESICEFE ESIMNANDI PHANSI UMONA, VUMANI UGCWENSA UKUTHI UYINKOSI KAMASKANDI.

 112. Richard mdlalose says:

  Kunenkinga lapha ekubalweni kwamavoti akekuphenywisise khona okungahambi kahle wonke umuntu uyazi ukhozi luhamba lodwa. Lomhlobo wenene unabalaleli abancane kabi futhi abafana botalagu bahamba bodwa yey sivotile kangaka pho!! Tata umbixane!! Uyagcina kulonyaka sithukuthele kabi singabalaleli bo sgiya ngengoma

 113. Siyabonga Ngubane says:

  Mfoka Mbixane syakbongela uyindoda emadodeni, mina ngithi mhla uTshatha waba yedwa ku Sgiya ngengoma uyowina, okqamanje basekude ukumfica uSaba.

 114. zaba mchunu says:

  Phambili ngendidane

 115. Yanga says:

  Usaba no satma yinto eyodwa uyathanda uwuthandi betha amakhwenkwe enzule zawa bethaaaaa!! Anomlomo gqithi!!

 116. ISHmael says:

  Wena Mkoro uyisilima nje into oyiyo. Mhlambe awuzazi nokuba ungumhlobo mni, uyinjiva maybe.

 117. Yanga says:

  D.j pampers d.j purity d.j nthotsabana oparation thatha zonke uleqa ukhozi fm ngenja “dankie zawa”

 118. Sipho Jeke says:

  Sivuyisana nawe Zawa; Hlubi; Ngele-ngele!!!

 119. Sipho Jeke says:

  Kubaphulaphuli boMhlobo Wenene, Maz`enethole…

 120. Thoko Letsoalo says:

  YAZE YABUHLUNGU INTO

 121. mthunzi mnisi says:

  Betha saba betha! Sorry boys next century not now!
  Lavuthi Bhayi………… iphi imoto ?

 122. mthunzi says:

  Pls SABC fakani u Saba kwi Roots Programme. Kanti kungena abatheni!

 123. Sbusiso Buthelezi says:

  Ngyamubonge uSaba bengivela ngazi uzowudla umhlanganiso kodwa mina bengathanda uMzothule Shembe weNandi fm. Uyangdlalela umaskandi. OkuTshatha ngyamzwela nje ngokuthi bamlethela uNgizwe. Lo doti udlisela uTshatha, fanelwe ayohleka emuva kwamaComedy kwiTV. Kumele behlukane

 124. Anonymous says:

  Ngyamubongela uSaba bengivela ngazi uzowudla umhlanganiso kodwa mina bengathanda uMzothule Shembe weNandi fm. Uyangdlalela umaskandi. OkuTshatha ngyamzwela nje ngokuthi bamlethela uNgizwe. Lo doti udlisela uTshatha, fanelwe ayohleka emuva kwamaComedy kwiTV. Kumele behlukane

 125. EMMANUEL MDLETSHE says:

  NGITHI UNWELE OLUDE BAFWETHU NINA NONKE ENIVOTELE UMTSHENGISENI,

  UNKULUNKULU ANIBUSISE NIPHUMELE NASEZIFISWENI ZENU.

  NIKHULE NIZENIDLE IZINYONI ZABAZUKULU BENU.

 126. Anonymous says:

  Hayi yazi kukhona intsizwa eke yaphawula yathi utalagu mangabe lufuna ukuwina makangaqokwa uGcwensa ngoba imajority yabantu belikamthaniya izthandela iscefe esmnandi…. Ngvumelana nayo lentsizwa ngoba phela vele akhekho umtongadlala nge etym yakhe evotelana notalagu udumolwezwe lukhona… Njengami impela nje ngeeeeeke

 127. Thoko Letsoalo says:

  ngiyakhala noTalagu ( ekhala mii izinyembezi) ingane yabantu uTshatha akayeke ke ukusakaza wafa umntwana wabantu ukukhulunywa kabi 🙁

 128. Zulu says:

  Bakhuluma kakhulu futhi banobuhlanga 2 much sakha izwe bona bayamosha hey bafana nizophela yinduku aihambi ngobuhlanga sifuna ingoma kuphela

 129. A.Gebashe says:

  Asibashai siabadudula okhozini basifundekela ngelembe all the tym ingoma azikho 5minets nisineka uSaba yena udlala ingoma niboke niwadlale namabhaca bcz nawo ayayaz ingoma ukukhuluma kakhulu akusizi kwehlula ophoisa ubobuza uMsweli

 130. Andile Batyi says:

  Halaalaaa Saba Mbixane, Rhadebe, Mthimkhulu, Zawa, Ngelengele DJ Napkin!!!!! Halaalaaa Lavuth’ibhayi!!!!!! Tshatha noNgizwe nisebancane bafana bakithi, ikusasa lenu liqhakazile. Isikhathi senu asikakafiki, sondelani nizithobe kokaMbixane anifundise ukuze uma eseye kwimphesheni nisale nibusa kulo mkhakha. Akulahlwa imbeleko ngakufelwa, nizame njalo zinsizwa zoTalagu, nileth’umculo wesintu kubantu ngendlela efunwa nethandwa abantu ngoba phela yibo abalalelayo.

 131. Qaphelani says:

  Thina maZulu safa yinzondo cisho epitoli bazonda thina, nakumaSATMA Bazonda thina.. Viva ngendidane viva.

 132. mthunzi mnisi says:

  UMHLOBO Wenene the unsung heroes. Big up to the New Management. Pura and your team r doing it! Big up guyz!
  Sabaaaaaaaaa…….u deserve the best……..u r rokha ntwana……
  Ukuthanda Umhlobo ayisosono!

 133. vusi Ndimande says:

  Viva nge Ndidane viva, mina ngithi u Tshatha akasakaze ne Ndidane, u Ngizwe nguye odlisa u Utshatha

 134. Njebomvu says:

  Shaaaaaaya mfokaNdimaaaaaandoo

 135. Anonymous says:

  Zaw zaw shapa madala shaapaaaaa aiy sinamaqinga mude mude sbham senyoni dubula ngewini ngelengele bafa ngumona owvee, uyabangena dj saba whoooo

 136. Njebomvu says:

  Ngumbono omuhle kakhulu loyo Vusi mfokaNdimande.. UTshata makasakaze nendidane bazoqoqa kwasani ke lapho…. Ngoba nami ngyathanda sengathi lungawina utalagu kodwa masengthole okungasentshanyana kwe etym kuvele kuthi angvotele indidane kkkkkkkkk hayi futhi lom4kaGcwensa uynkinga

 137. mlungisi says:

  mhla utalagu ladlala ingoma langakhetha abaculi njengoba kwenzeka luyowina.kodwa maksenabantu abath azdlalwa izngoma zabo ngoba bengazwan nabathuli baloluhlelo, ngeke luwine,uyonshaya u mbixane kuz kube uya retire emsebenzin bafanbam. Okwendidane ay ay ,angaz oyoy hlula usazozalwa. Halala scefesimnand bonke abalbonile ibhanoy abalannel bakho.

 138. MaMchumane 4rm Dutywa says:

  Halaaalaaa….saba wazi ke25% wezovotes ngowakwaKheswa qha…uyathandwa kwaNozulu.

 139. A.Gebashe says:

  Mamukhoza mmmm andadana bonke abasakazi boKhozi FM bayamhalalisela uSaba but wena ude waphuma ohlelweni lakho auzange uilokothe eamaSatma andadana ngawe mkhokheli wam hahaaaaa ikholwa lonke bekunani ukut halala mbixane&kumele naz okhozin ukut le 7milion enichoma ngao kubalwa nathi bcz silalela nina bcz aukhali umhloba wenene la eNortwest so ongobe benongizwe mabaeke ukubhoxa ezinye inhlanga angeke ubeliqhawe ucwasa abantu ngobuhlanga ngizwe

 140. dj skulz says:

  Viva ngoSaba kuba yena udlala ingoma akatheth and udlala iintlanga zonke akakheth bala. Sizakubabetha abantu baphele umlomo. Baph kant abaphula-phuli babo kuba bath banabalali abaninzi kunath. siyabuya nxt year siyabaphinda

 141. Bongani nomandla says:

  Saba mbixane uyabangena#ecula

 142. A.Gebashe says:

  Qaphelani bafana lo 7milion enichoma ngae kubalwa nathi bcz uMhlobo wenene aukhali la eNorthwest but makuvotwa sivotela umhlobo bcz nina niatanda ukucwasa abanye abantu ngobuhlanga yiyekeni lento yenu imbi usaba unedegre kwezokusakaza compared nina ngo grade 12 niacasula man ngensin nangokukhetha abaculi baphi lababenu abangabhimbi.ndidane kakhulu ngomamu Khoza bonke abasakaz bokhozi bathe halala kumbixane but yena akazange ailokothe ndidanekakhulu ngawe mkhokheli wam

 143. Sibusiso Vilakazi says:

  Wena Emmanuel Mdletshe mina bengikhuluma iqiniso. Uma ungakuthandi lokho shame ngyakdabukela ungangibhekela le eceleni, aheeeheeeheee! Empeleni ayikho inkinga uma uTshata noNgizwe bethanda Indidane njengani. Ngeshwa akumele baziveze ukuthi bathanda bani kumele babe neutral njengonompempe uma ephethe umdlalo! uyangthola angithi Ngomane? Mina ngivotele ”VIVA NGENDIDANE VIVA” ukwedlula wena nsizwa! vele ontaba’kayikhonjwa bangezansi ngengevu ebhorayo u Saba ungenhla ngengoma! again shame ngyakdabukela

 144. bulelani says:

  tatusaba wenze kakuhle

 145. Khumbulanin somlota (hlubi) says:

  Hlubi, Ngelengele, Siphalaza sithi huntshu ukwaala kwaliwa ngumthakathi tatu saba .

 146. sine says:

  Abantu yebo bayazithanda iziyalo kepha musani ukukhuluma ngani kakhulu uma ningashintha noma nithi ukubahlukanisa oNgizwe uma kungalungiswa uSaba uyolokhu edla umhlanganiso dlalani ingoma

 147. christopher mchunu says:

  siceba ubaba uMpanza abahlukanise uTshatha no Ngizwe alushayele yedwa uNgobe loluhlelo bese kuthi uNgizwe ashayele lolu lombhaqanga kusehlisa isithunzi lokho okwenzakalayo singamaZulu akekho ongazi kuthi uTshatha ubeke ezingeni eliphezulu uMaskandi futhi uma uyedwa ngeke sibe siningi isikhathi sokukhuluma.

  • ntombie says:

   ngima nawe kulelo mfethu kudala ezithola uTshatha indondo uma singabalandeli boKhozi singabambana ayi ukugxekana singawenza umahluko

 148. sitonga ziyanda says:

  bashaye zawa bashayeeeee! abazulunga

 149. Vusi Mkhwanazi says:

  Ngiyamsaba uMtshengiseni udida abafana abancane ukhipha abafana ezinsizweni.Viva ngeNdidane viva ngaMageza phansi ngabafana phansi!!

 150. Welcome says:

  Saba bambixize ngoba bayabhacaza,abayeke ispepe.viva ngendidane

 151. roots says:

  Kwawooo! Andragcoya nendibona inkazinyani yakwithi unakaMjwentru echola. Ulukhali kunjaw nje.

 152. sukuman zb ciko says:

  viva ngendinda,baphi osthupha,somnandi.eshi……..

 153. sukumani says:

  plz ma fans amageza amahle asimvoteleni kakhulu manje kuma ntshontsho

 154. philani says:

  We’ll dne mtshengise gcwetsa akekh umunt ongakudlulu emculwen kamskand uyohlale ubusa viva nge ndindane viva

 155. Madlisa says:

  Iphi lendlamlenze yakhona? SoDubula mfana wenjomane ake ufundise ingoma owayfundiswa igosolakho idlamazi DSD BEST MASKAND

 156. Nhlanhla mdunge says:

  Viva ngomtshengisen phansi ngo ali mgube ongathi shuki ulethi unamafiles endidane aphi manje akawaqhale siwabone zihambile indondo viva ndidane!!

 157. Anonymous says:

  Bafana bam kuyosiza ukuth nize niybulale indidane ngob phela iyohlez yenza edume ngakho viva ngendidane viva…aphi lama amisha…,noze nivume induku bafana.

 158. EMMANUEL MDLETSHE says:

  VIVA NGENDIDANE PHANSI NGO-ALI MGUBE AKAZILUTHO, SELOKHU WABAKHONA AKAKAZE ANOMINETHWE NAKANYE NJE, OKUSHOKHONA UKUTHI UBANGA UMSINDO MAHHALA NJE, ALI AWUNAKWANGA MANJE FUTH NGEKE ULUNGE WENA NGOBA UTHI UMA UTHANDAZA NKULUNKULU KAMTSHENGISENI SIHAWUKELE

 159. Mpukane says:

  Mina ngithi uThuli Madonsela makaphenye ayikho lento kungenjalo ithambo esilibangayo alinanyama,ngiyayiphika eyendidane neka Saba Ngizwe noTshata asambeni sofaka isicelo sokuphenyisiswa ngale kwalokho uTalagu luhamba phambili.

  • Annonymus says:

   kazi iziphi lezindaba ezingaka enikhala ngazo ku Tshatha beno Ngizwe? mina engibalalelayo angiyizwa lento enikhala ngayo. kanti whats the use ukuth kube khona abasakazi makungamele bakhulume. Tshatha no Ngizwe ningadikibali nginithaaaaaandaaaaani.

 160. Happy Khuzwayo Emnambithi says:

  Ngithi Viva NgeNdidane Viva/ngibongela iQhawe lami u Mtshengiseni Gcwensa bese ngithi baphi laba hhauu kodwa bantu bakaBaba…ihee…huu haa!!!!!

 161. Mvuleli Kakele says:

  Bayazidlalela aba bacinga bangangenela ukhuphiswano noSaba tat’uSaba ndithi ntinga ntaka ndin. Abasoze bakufumane nokuba sekunini. Ndithi nakuMtshengiseni uyindidane yoqobo ndiyakuvuma Viva ngendidane Viva

 162. anonymous says:

  Betha ngele-ngele betha

 163. anonymous says:

  Enkosi Mbixane ngokuhlala ubonisa abantwana ukuba lento ingengoma hayi ubuhlanga. Ndiyakuthembisa nanext year siyabaphinda futhi soze balunge xa besenje

 164. dr mchenge says:

  Bafana botalagu sisezoniphinda kuba nidume ngomlomo. Ingoma nemfundiso dwe azikho kuni abantu ke bafuna nje zona hay iindaba zabantu . Baphinde Mbixane baphindeeee…

 165. Welcome says:

  Saba bambixize ngoba bayabhacaza,abayeke ispepe.viva ngendidane

 166. Gubuda says:

  UMAKUSONTWA NGYASONA MAKUCHONYWA NGYACHOMA MAKUWINWA NGYAWINA…VIVA NGENDIDANE ,awu sebeyazwana oho! Siyabonga diliza naweke mfo ka Mbixane

 167. Sibusiso Vilakazi says:

  Guyz this satma thing is not a Zulu vs a Xhosa or the other way round. There is no rivalry between the two tribes. The truth is some people frm both tribes think that they are better than others. they are wrong nd dom! Pls guyz dnt turn SATMA into politics. Those who didnt win this tym will win nxt year if they do better than now! No1 will win 4eva nd no1 will lose 4eva! u win some nd u lose some, angithi bafwethu? Singazondi Indindane no Mbixane 4 their splendid perfomance!

 168. Yeyeye says:

  Viva ngeNdidane VIVA, phansi ngabafana phansi,…..uyayiboni Ndidane ibhakaza bafana …..baphi laba….. Abahambe beye kwadlulujeqeze befike bethi Bhuti Mtshengiseni siceluxolo, Ndidane noSaba niNgamaKhosi kulendima, nishaya abantu nibaphindaphinde, labo abacula uMtshengiseni beyeke ingoma bayoze bethathe umhlala phansi bengatholanga lutho, balibale ukuthi banamafayela, bosala bephethe wona-ke lawomafayela, iNdidane yona ithathe ama-awardzzzzzz, nozond’ inja uyoze ayidle, hehh, awuthandi, holaaaaa.

  Yeyeye, @ ZN & BFN

 169. msEzane cya kwasomkhele says:

  Inkosi isuka esihlalweni ngoba ikhotheme nomfokandimande wohlukaniswa ukufa kulesihlalo akakuso lol… Shaya mfokandimandooooo… Delelake wena wowina mhla kwanecategory yabadelelayo….

 170. Yeyeye says:

  Kungani uSABC ungasivezeli amaSatma awards, uwaveze esekade adlula futhi uwaveze ebusuku ngo10,

 171. Nomfundo nomvete says:

  Hay yekani ukuphosa itawla mazulu ababafana botalagu banaso isakhono yiyekeni ke indidane ezweni kowesintu umculo iyodwa andimboni ofana nayo

 172. Unkown says:

  @Sbu Vilakazi, ake ubatshele beyeke ukubhala izinto zobuhlanga la, ongakuthandi ukuwina kweNdidane noSaba, akahambe ayofa, mina bengilulalela utalagu vele alwenzi kahle instead of ukudlala umaskandi basakaza ibhola befunde izindaba, hhayi-ke eyeNdidane angifuni kuyikhuluma vele iNdidane iNkosi yomaskandi manje, nawe ongafuni uyoze uythande, iscefe esimnandi lesi….2+2=?………..:D

 173. Nomfundo nomvete says:

  Ndiyalu phulaphula utalagu usaba yize engowangakthi siyamazi uwenza kakuhle umsebenzi wakhe qha fanele ukhozi nalo luzinukise amakhwapha lubheke uba lwenze kakuhle ekukhuthazeni abantu bavote kodwa zintsizwa zam kuzolunga man kwaba votele umc tshata ndithi mathole anyongade kukundlelana nakwi thole leduna oka gcwensa halaaaaaa viva ngendidane phantsi ngoguluva

 174. mamngcina says:

  abathi makuphenywe bava intliziyo ezibuhlungu kwaye noba likhehla usaba uyawazi umsebenzi wakhe abamjabulisi as long ungobe esa calucalula abakazu wina shame ndiyakuvela ngizwe,beeeeeethaaaaa saba,zawa kuthi cwaka nawe gcwensa iseza nisinda imvulo xaningaqondanga ngu dj pampers loooo halala

 175. Alutha says:

  LOL!!!! Mxm yazi xa kuthethwa inyana ubovuma if ubethwe clean…. U saba mbixane uyayenza into ykhe qha….as i read sam of dis comments bonke abantu base DBN bakhala ngento enye ngaba sasazi babo baku Khozo Fm dat bathetha 2mch…bayacalucalula…sow uzawa ubakhululile dey cn col loh Thuli Madontsela wabo….bathandana njee amehlo aba babini

 176. Anonymus says:

  Baxoleleni kaloku bevile ndiyethemba bazoyeka ukuthetha kakhulu bazodlala ingoma,but mr MPANZA PLEASE BOHLUKANISE BAHLAZA WENA NOKHOZI LONKE AND BENZA SIKHUMBULE UNZIMANDE ingulubencani.

 177. Mbanguba says:

  Lavuthibhayiiiiiiiii Dj manapukeni thatha zonke qhubeka ngelengele sisazokuxhasa

 178. SHELENI MVELASE EPMB(kwanyavu) says:

  Ay Ndidane owakho umhlaba ay uwen u no1 no…qedel ay bacul wen manj ay.Akob LIYAYBON indlel IDLAMLENZE.congr GCWENSA faka abant eskolen uwen uhulumen ka MASKANDI

 179. Unknown says:

  Utalagu lukhuluma kakhulu kunokudlala ingoma okwesibini umculo wabo awunayo awuzifaki zonke iilwimi zesintu njenge Sisuthu nezinye,kanti uSABA uyaxuba(mix)ukhozi ngolwantu bonke kanti futhi ukhozi alufiki eCAPE TOWN kanti umhlobo wenene uyafika.

 180. kasper Mbayimbayi says:

  Mna ndithi kungcono ivalwe le satma xa ooNgizwe bezawuthi bayaqhathwa xa besoyiswa cz ingagqibela inobuhlanga ekugqibeleni kufe nabantu abangenatyala kanti ke apha ngabantu abavotayo & ke neevoti azibalwa ngu Saba zibalwa ngulowo uzibalayo mna esam isicela kukuba mayiyekwe ngoku phambi kokuba kufe abantu.

 181. Mvelisi Zindlu East London says:

  Well done Mbixane.Dj Napkin.

 182. Sonnyboy Zorro Chauke Jojo says:

  Congratulation Musindu Wapheni loko uwinile eka Best Xitsonga, kuwina ka wena kule kuendleni leswaku ndhavuko waka hina wuya emahlweni. Ingaku Hosi yinga hlamula nale ka lembe leri taka leswaku u wina Best Xitsonga hiku vuyimbeleri bya wena byisasekile nakona bya aka munhu naku nwikomba ndlela leyi nene nikha niku Hoyohoyo Musindhu Wapheni uniendle leswinene n hahato kusapota hina maTsonga.

 183. Given Khunara Jojo says:

  Well done Musindhu Wapheni

 184. Sibusiso Vilakazi says:

  Cha Kasper Mbayimbayi mayingavalwa isatma, mayiqhubeke. abukho ubuhlanga ngoba akhona amaZulu avotele uMbixane namaXhosa avotele uQcwensa. abantu kumele bathuthuke ngokomqondo finish. satma is equivalent to the grammy awards in USA. Sivotela into emnandi futhi esichazayo not bcos singu 7.4 million we must vote for utalagu, no! People must not take it personally! we are all South Africans, unity in diversity.

 185. private number says:

  YAYIBONI INDIDANE ISHAYABAFANE WE! Koze KUBE PHAKADE SHAYA DILIZA ..asihlebe wesikhulu sami bachomelani laba bengaNOMINETHWA pho.syaxolisa Talagu kuzolunga next yr nashintsha umshovo (well done mbixane-gcwensa lol uyinkunzi)

 186. Richard mdlalose says:

  Cha kodwa indidane iyathatha indondo kodwa u Ali mgube uyayshaya ingoma uyayehlula indindane ukuthi inabalandeli abanengi kodwa u Ali uyangshayela

 187. ndimphiwe mvumvu@Tsolo(Hopedale) says:

  mandivele nje ngelithi”Amabhaku akhonkotha utshaba ngelilixa,iingqeqe zi ngqavula amabhaku”uze ulumke kungathi kanti ziifesitile zakho ezingcolisa i vasi kamakhelwane…he!he!he andihleki uba ndihleka..ndathi ndifonela ekhozini fm..ndiwumamele ..ngenxa yoba uMhlobo wenene wawungangeni kulendawo endikuyo!!!ndandisithi kutshatha ..noko makazame ukhe awudlale nowe sixhosa umasikhandi!!!!yiyho !!!yangathi bendingatshongo ndaagezelwa apho ngu tshatha naba phulaphuli bakhe!!andinabhongo!!!kwaye ndandi ngalwi ndandi veza uluvo lwam..jonga ke ngk ..hala SABA no gcwensa

 188. Gearbox says:

  Dubula sodobulana mathe amnandi kwaba wadlayo. Uyinkunzi mfo kaMhlongo yibambe ngako mf2 vele kuyasho ukuthi uphuma phansi kweBhova

 189. Nqubeko mbatha enquthu says:

  Sangene e East landani sathi vum’vum!! Saqoqazonkiy’ndondo. Kepha bebengalungaka njani ngibaphethe ngenqina lemfene,kuthe kusenjalo saphosa amanqim’mqimi baze bathi aay nkulunkulu kamtshengiseni sihawukele. Sebevumuli unikwa ithina mfanooo shaya lezinto ngoba sambangesitimela esingena ngomyama*ngisilezindaba injabulo izidudla ngaphakathi* shapar ndidane shapar!!!

 190. private number says:

  yasho iNDIDANE ukuthi lendondo yesbili izoyithola izula emoyeni, amageza akulonyaka awancengi SHAYA SCEFE ESIMNANDI ubuye no1 wemfanooo , wakuwola konke

 191. thandeka says:

  Congratulaions Saba IKHONKOTHA EHAMBAYO. NAWE UNGUMNTWANA KANKULUNKU

 192. mazet says:

  kubuhlungu ngezinsizwa zotalagu kodwa ibambe ngakho ngoba balibalwa ingevu,namahlaya angasile abhinqa abanye abantu,kanye nalezindabazotalagu ezifundwa ngutshatha ezibhedayo.Fundan ukulalela abalaleli ningababhuqi uma nisakaza.umsakazo akusiwo owenu ngowabalaleli.,nina niyasebenza qha.

 193. sthembiso says:

  Viva ngendidane viva,phansi ngo sthupha phansi

 194. sthembiso says:

  Lo sthupha uyozayeke ukucula u mtshengiseni acule okwakhe,uphi loya?sengisho lo okhuluphele engathi inkomo iyohlatshwa u 2 plus 2.esh

 195. Motlhabane says:

  halaalaa North West Province halaalaa,Artists from North West you
  made us proud and keep on making us proud and putting the North West Province
  on the Map.

 196. EMMANUEL MDLETSHE says:

  NGICELA UKUBUZA ???? (RICHARD MDLALOSE) UKUTHI KUNGANI U-ALI MGUBE ANGAKAZE ANOMINETHWE NAKANYENJE UMA KUNGUTHI UYAYISHAYA INGOMA. CHA KUMELE UKWAZI UKUTHI IBHIMBI U-ALI AKAZI LUTHO INGAKHO ENGANAKWANJE, FUTHI UCULA UMTSHENGISENI AYI INGOMA.

 197. Unathi says:

  Phambili saba phambili uyinkunzi

 198. Ziyamkhonkotha says:

  Laleka @Richard, yabona loAli wakho, owangakithi kodwa ngiyakuphikisa, wayeyishaya kudala b4, kwanele kafika Ndidane wakhetha ukucula yona, kwaqala lapho-ke ukuphupha kwakhe, akazi lutho uyankanta nje, buka nje ukuthi akazi lutho wafika ngama90z emculweni, kodwa akakaze ethole lutho kumasatma futhi, unominethwe kanye last year, wangathola lutho, iNdidane yafika 2004; kulokhu kwabakhona amasatma ayikaze inganominethwa futhi mayinominethiwe ishaya ama-awardz, iNdidane ishaya ingoma ejabulisa abantu, hamba uyoshona naloAli wakho, umtshele eyeke phansi iNdidane eshaye ingoma, uzophumelela-ke, akazi luthooooooo. Ongakuthandi lokho akahambe ayofa….. Iyangicika lento…baphi laba:).

 199. Lindelo dube says:

  LuTalagu lwethu siyanithanda impela kodwa yekelani ukwanda ngemilomo.noma umuntu ekhuluma nani seniyomuhleka kuze kuphele uhlelo.cha nendaba yokuziqhayisa ngamaqembu ebhola akufanele nizibandakanye nalokho.shintshani umshovo.Viva ngesiginci sika 24 Something Sesilinde u December Ndimande Kusuke okwasuka embongolweeni zakwachonco

 200. masande mfane bhaca says:

  abanye kade bethi osaziwayo bafana nomlilo wamaphepha kunjani makunje

 201. bhaca boy says:

  mount frere yahlokoma kwabhaca lapho sivela khona

 202. LOVEMORE says:

  Kumele akhishwe omnye lapha kutalagu mina ngifisa kusale uMacingwane yedwa ngiyazi uzoyenza lento efunwa yiht balaleli….uNtshatha akadedele uNgizwe qha kwaphela, shwele talagu sikhalakanye nani asithandi umakwenzeka kanje but konke loku kudalwa yinini bafana Botalagu if benidedela ingoma niyeke ishumi lendaba ngaba nibuye nazo lezindondo, akungasphindi loku kunyaka olandelayo…

 203. LOYISO (BIZANA, MSARWENI) says:

  SIVUYISANA NAWE TATA UMBIXANE KEEP ON DOING THE GOOD WORK FOR THE EASTERN CAPE AND THE REST OF THE COUNTRY

 204. Unkowm says:

  To umhlobo wenene welldone.n to courage my favourite station ligwalagwala fm we ar cming.seskusedvute

 205. GEZELIGEZEGAZINi says:

  Ay ndumandumane angsazi langakithi sengivika izinkulumo eziningi bhuti wami bathi uyathakatha manje ngoba uyawina la ngakithi kujabula mina ngedwa phakathi kweningi I nid iqhawe kelize nje nangakithi livele nje kuyalunga yebo kodwa ayi kanje woza ndoda sikubone siyawuthenga umculo wakho asuright cz we knw ukuthi ilapho uphila khona sithi baaaaaaphi labaaaaaaa sdumaaaaaaaaa westhupha ihhe aike ayikho ke into esingayenza. I love you because of izinto ezinto ezinhle osenzele zona sekusele wena emvakwakho kuyovalwa ngehlahla ndimande

 206. gezeligezegazini umfokamabele kwahlathi no2 says:

  People must comment ngendoda eyodwa eyashayela kusekhona oyihlo mkhulu bafana bami umgqumeni namanje isakhomenta if kungehli kahle niphuze amanzi phela thiana sizinsizwa phambili nge ndidane noma ningethande phela isicefe esimnandi leso indla beyiyiphika kuhle kwamantongomane phambile ngendidane phambili mfana kafelenkanini follow your grandmothers name soku suppoter thina qhawe

 207. Nka says:

  viva ngeNdidane viva,…yasho kodwa yathi ‘Izobafaka amangqimgqimu’ nangempela ibenze njalo…kwaaaa ayi oMaskandi abayiyeke myb angabe kuncono ukuba kusakhona uMfaz’mnyama…uye obengayivimba indidane

 208. mantombela lusikisiki says:

  thatha zawa thathaaaaaaa

 209. tiger says:

  phambiliiii saba phantsi ngabafana bengevu …..

 210. khandalenja says:

  utalagu luyayshaya ingoma angazi noma abantu basuke belele emini yini yekani ukuphusha nisaphothe utalagu, diliza ibambe ngakho

 211. lwee says:

  congra 2 u saba,guyz akho nex ewrong ngama satmaz qha nje xa ubethiwe ubethiwe n usaba nescef’esimnandi are the best, uyathanda awuthandi that iz a fact. Abafafane botalagu siyabamamela as much as i knw dat many zulus amamela usaba n voted 4 him. Abafana botalagu mabazame nxt year

 212. spha mdluli says:

  badume kanje abaculi yini sorry bamfowethu siyohlala sinithanda ngoba nikhuphule abaculi bakithi uSaba lo akakhuphuli baculi usavunye isikhathi,……Ndidane ngiyakwesaba uyingozi bhuti uGcwensa ngiswele usisi benganika yena mahalaaa ha ngendlela ngithanda ngakhona bantu abangalivotelanga utalagu thulani ni tuuuu mina ngavota kakhulu angazi noma nafelwa inkezo emlonyeni na

 213. Gloria Napie says:

  Congratulations zawa.

 214. mduduzi khumalo says:

  Ayitshelwa banana,no ayiii mfana wam…ngakola konke.kkkkkkkkkkk,ibhimbi,sgwinya sitshis esngnenandaba viva ngedidane

 215. Vumani Ntombela says:

  Maninezindlebe Tshatha nini Ngizwe nizwile. Abantu angeke bakhulume into eyodwa bonke.

 216. Vusi says:

  Cha bafowethu Umtshengiseni abameke uyovinjwa ulwandle ngoba nalaba abamlwisayo basho bavuma ngemilomo yabo.Ngithi uyibambe lapho mfowethu sikuthanda kakhulu sengilinde entsha weeeee ebhedu”muntu kunjalo ke makungezwenwe

 217. zokwenzani says:

  Lalelan nina ma alarm anozal kim nginfake ama tyt kuze nizokhulum niwagqokil kuze nizohlukanisek kith insizw azikh insizw eykhulum njengo nina phekwabo dubulasodubula bongcin ngawo ama best man kodw kade bafik la emculwen

 218. dj vuvu says:

  halala saba mbixane kwedini ndazinca ngawe

 219. Toto eHardng says:

  Shoshon Tshatha neMptsh yakho.akunced nganto ukfundekela.Mhla nangakheth nowina okwangoku kusahamb kahl impel ngophoxek kakhul mangas niwine

 220. Mkhonza simphwe says:

  Cha ngyezwa abantu bayasho kdwa ngsasho namanje akekho umculo kamaskandi oyoculo njengo mgqumeni bafw2 akekho umculo okhona ukukhpha ama album awu 5 or above umhlaba wnke pupil….lala uphumile mfana kamaqhawe ngsakuthanda namanje baba hayi lo sgixi syazibetha lo.ngabe abalandeli bamu thengela izimpahla lo.kanti akasa bni nesibonelo kwi bhova ukuthy ugqoka kanjni.fthy nalo tshatha angeke aze abuye nje ku sgiya ngengma yibo bnke abantu ababenga mthandi ukwakhe ngba….@phela niyazi bfw2…fthy nalo gcwensa odla ngokhuzani naye odla nge voice ye bhova…knty loskhwama wapheka ubani yena komaskand?

 221. Thandeka p mnguni says:

  Ay cha ngyayvuma indidane uma isekhona kuyohlale kunje oali no number 2+2…. Bayoze begibele imoto eyodwa beye kandlulujeqeze beyoxolisa ukuze izinto zbalungele thatha ndimande kyehlela

 222. John Mvula says:

  @Mkhonza Simphwe..awazi ngisho ukubhala igama lakho silima ndini!!thana ngikufundiseke mina-Mkhonza Simphiwe!!almost wonke lama comment ababaza I Ndidane,udidekile silima ndini,uthi i Ndidane yini??sgx siyazishaya??yini kona lokho??unomona sdwedwe ndini!!no Mgqumeni ushone azi ukuthi alufakwa ku Mtshengiseni..yi Ndidane le,iyaydlala ingoma,ungababiza bonke obathembile ngeke bayenze lutho!!Bofa bonke ngemizimba emikhulu isale I Ndidane ngomzimba wayo omncane,ngisho nawe imbala uzofa uyishiye i Ndidane..Yisilomo sakwa Ndimande lesi,Siyazigelezela nje kumaskandi!!Bangbona ngoba ngigula..bangibona ngoba ngimncane,bazibona ngoba bebakhulu bona!!kungenzeka Nkosi yami kuhambe bona kuqala!!singing..”Baphi laboo?Awu..kodwa bantwana baka Baba!..

 223. John Mvula says:

  Hhhheyi wena mkhonza simphiwe!!bhasob..uzolimala!ohooo!..ugcine ngokukhuluma la kphela,ungakhulumi lododi owkhulumayo ebantwini ngoba uzoshesha ufe ohoooo!ungabokhuluma ngesici se Ndidane,uma ungazi into ongaykhuluma uthathe u shut up!!uzofa yinhliziyo uma uphika ne NDIDANE..ungu Jikelele lomuntu,e Nquthu yithi o jikelele..kwa Maphumulo,Olundi,lonke izwe ngisho nakini imbala!!!yithi o Jikelele!!Viva!!nge NDIDANE..Viva!!phansi ngoguluva phansi,phansi nangamavake nabafana phansi..”Nanku!..okwakho!!!

 224. John Mvula says:

  Unamanga futhi wena Mkhonza Simphiwe..unamanga!!u Mgqumeni akakaze akhiphe ama album awu 5 ngonyaka..unamanga!!yimaphi wona lawo??uqonde ukusitshela ukuthi ubekhipha njalo emva kwezinyanga ezimbili??uzokhohlisa ilima!!Yi Ndidane kuphela ekhipha kathathu(3) ngonyaka..ikhipha Ithwasa LANGEMPELA,u Mtshengiseni na MAGEZA AMAHLE..akekho umculi kamaskandi okhipha kanjalo noqoqa izindondo nje nge NDIDANE wena..uqamba amanga!uzohlekwa abantu!!Kwaaaaaaaaaaks!Yi NDIDANE le!!akekho umculi la e Mzansi noma owe Rnb,soul,hpop noma umaskandi e.t.c ocula ingoma 18minutes 40S nje nge NDIDANE..wu Clearance Carter kuphela nge 19 minutes..Viva!nge NDIDANE…Viva!..Yes!!yes!!Yessssss!!!!

 225. nkosinathi says:

  mina ngiyanizwa niyakhuluma kodwa nikhohlwa yinto eyodwa ukuthi kwaku libhova inkosi yomeskandi phoke nankulunkulu wabona ume skandi omnandi wamthatha wayochulu emazulwini/yayidonsa kanzima indida isa khompitha nebhova.namuhla seyiyo inkosi yime skandi ungakhohlwa ndindane ngaphesheya kwethuna lisamile ibhova emculweni lisishaya ngempela sginci manje seliphethe obaba mkhulu manje.zibusise kulabafanyana abancane oselenabo lamhlabeni bese uyagcina kuzibiza ngenkosi.ngoba usazohlangana nebhova emazulwini thank you gcwensa

 226. Anonymous says:

  zibusise ndinda ayisekho inkosi yakhothama yakushiyela mfana wami

 227. Seyiso myeki says:

  Nakulonyaka Tatu Saba yeyakho lendebe ye Satma award thatha lavutha ibhayi thatha siyabulela ku Mhlobo wenene fm ndithetha nawe siyavota sonke apha endlini naba ntwana

 228. David Xelegu says:

  Ndithi tata uSaba ngowakho nalonyaka awka binantanga wena apha

 229. maweya pheni says:

  why satma don’t pay the artist if they win this awards it’s been a year and couple month now no one artist get paid, it like they artists names to get sponsors and they that money for them self

 230. maweya pheni says:

  long time waiting to get paid from satma no phone call no parson to talk too they don’t even answer their phones if you phone, it seems like they use artist names to get some sponsors and get the money and look for their needs and we use our money to travel to the place they want us, but they don’t care about us ones they got sponsors they use that money

Leave a comment