Sbu Buthelezi Agrees to Pay Back Investors After Being Apprehended by Isikebhe


By Staff Writer    19-Jun-2023 23:21 UTC+02:00 21

Former Ukhozi FM presenter Sbu Buthelezi. Photo: Ilanga News.

Former Ukhozi FM presenter Sbu Buthelezi has allegedly agreed to pay back the money he owes his clients after being apprehended and confronted by members of Isikebhe Community Forum at his home in Nquthu.

Ilanga News reported that after confronting Buthelezi, Isikebhe forced him to make a video statement in which he apologized for failing to avail himself when they invited him to a meeting earlier this year, and committed himself to pay back the money he owes the Msibi family, apparently within the next 30 days. According to the publication, the former gospel show host said he would pay half of the money he owes the Msibi family on the 30th of this month and the remaining half on the 15th [of July]. Whether he will be able to honor his promise remains to be seen.

It is reported that the Msibi family, also from Nquthu, invested R600 000 in Sbu Buthelezi’s business Abombuso Poultry Investment Group. However, the business collapsed and Buthelezi vanished without paying back their money. The family then reported him to Isikebhe, a group known for using vigilante tactics to bring lawbreakers to justice. After that, Isikebhe invited Buthelezi to a meeting but he never showed up. They then kept him under surveillance for a while, watching his every move. When he visited his home last Friday, he was apprehended and handed over to the chairpersons of the Forum, who had coincidentally convened last weekend for their annual meeting in Nquthu.

Many people have criticized Buthelezi for using Ukhozi FM to defraud people. However, others have come out in his support, with some even sharing his banking details on social media, asking members of the public to donate money to help him pay back his disgruntled investors.

Buthelezi hosted Indumiso, a popular gospel show on Ukhozi FM for many years. Many people were shocked when allegations of fraud against him emerged. Last year, the station decided to terminate his contract to give him time to sort out his business affairs, which were starting to interfere with his job. Since then he has kept a low profile. 21 Comments


 1. Simphiwe says:

  Ewu, ngakhumbula ingoma kaNcanda ethi “ungena nawe, akawucishi umlilo.” Qina Shenge izimo ezinje ziyafika zedlule kube sengathi azenzekanga. Kodwa kuyokusiza ukuthi ube more transparent ngama-transactions ebhizinisi lakho, uwafake na-online kubonakale ukuthi konakalaphi, ungathuli uvumele igama lakho lidicileleke phansi.

 2. Sibongile Madela says:

  Ngafikelwa zinyembezi. Ngiyawakhumbula amagalelo akho ndoda empilweni yami njalo uma kulisonto. Wawenza umehluko empilweni yami lapho izimo zazingavumi kepha izwi lakho lalivuselela ithemba. Sengathi UNkulunkulu angavusa abantu abazoba usizo kuwe kulesikhathi esinzima. Kepha kuzodlula Qina Shenge Qina Ndoda. UNkulunkulu akuqinise nakulesisimo sesikhashana obhekene naso.

 3. Mama Mgazi Kwaluvisi EnQuthu says:

  Kubuhlungu konke okukwehlelayo. Imangegama lakhe njalo uqine umbize usimakade akasoze akulahle. Sonke siyazi ukuthi ibizinisi alivesane lihlomule ngendlela esifisa ngayo kodwa siwa siphinde sivuke. Sengathi ungasizakala uphinde uqhubeke nalo futhi. God will never fail nor forsake u.

 4. Sbu from EMsinga says:

  Ngqengelele Sbali Sami uThixo akashiyani kuphela Uma uzehlisa uvume ukwehluleka kwakho yena uyangenelela qina qhawe ngeke kube ubusuku njalo kusazokusa nakuwe.

 5. Nomanene Ncobela says:

  Ngeke kuhlale kunje Shenge, Thixo uzokunceda bhuti wama. Konke kunesikhathi saso.

 6. Cris Mazibuko says:

  Eish imali impande yesono ,lendoda ngoba bisebenza and umsebenzi wayo bewumuhle so yenzani manje isingcolisa igama layo elihle kangaka ezweni,kodwa ke uJehova kuphela ongumehlulile ,engathi kungayilungela indoda

 7. Khulekani biyela says:

  Bhuti wami sbu shenge sokaliswa unkulunkulu akakuphe amandla kulesimo obhekane naso awukho wedwa south africa yonke inawe

 8. Mpendulo khoza says:

  MNUMZANE BUTHELEZI UNKULUNKULU AKAHLULEKI KONKE KUZOLUNGA .NGIYAZIKHUMBULA IMFUNDISO ZAKHO.

 9. ZAKHONA MTONGANA says:

  This has really broken my heart indlela uSbu engimthanda ngayo, nemisebenzi emihle ayenzile evusa imizi ewile, elula isandla emindenini eswele, this too Shenge shall pass, uSomandla akakuniki okungaphezu kwamandla akho, sinawe ngemikhuleko Sokwalisa.

 10. Melusi Ngobese says:

  Phungashe,fana noJobe noma imfuyo yakhe isiphele yonke,Wama wathi “ngiyamazi engimkhonzayo,akehluleki” Qina shenge fana namadoda evangeli,avivinywa kaningi ekukholweni kwawo konke kuzosa,uNkulunkulu akakususi ukuphila kodwa uqamba amasu engathi namanje ubengaqamba wona nakulesisimo.

 11. Lindiwe Mdunge says:

  Qina Shenge, noma okunje kodwa kuzodlula. Lokhu kuseyizivunguvungu zokukusondeza kakhulu enkosini, syamethemba Ongabonwayo mfethu kuzodlula

 12. Phiwokuhle Gcugcwa says:

  Mfethu qina emkhulekweni esikasisi ngawo isimo esinjena sehlela noma ubani

 13. Mthetheleli says:

  Shenge khululeka kuzondlula uNkulunkulu uyalakha icebo lakhe

 14. Thakasile says:

  Shenge uNkulunkulu akuphe amandla kulesimo ondlula kuso siyakubeka emthandazweni. uzishinthile izimpilo zabantu siyakuthanda futhi sisakudinga.

 15. Busi says:

  Unkulunkulu wethu yena uyaphila zinkathi zonke, kuzolunga qinisela

 16. Gugu says:

  Ngaze ngabuhlungu ngawe bhuti Sbu uqine bhuti nalokhu kusazodlula.

 17. Tholakele MLOTSHWA says:

  UTHIXO akabadeli abantu bakhe SOLINDA SINETHEMBA INDLEBE YAKHE AYINZIMA UKULALELA KUSALANDWA AMANDLA KONKE KUZOLUNGA NGIIMELE ITHEMBA ALIBULALI KUZOLUNGA SICELA IMPILO KUTHIXO

 18. Sihle Bekwa says:

  Funny how, fraudsters, scammers and con-artists get support from the community that he defrauded. As a public figure trusted and loved by many, he decided to rob the ones trusted him most, people of his own village. It’s narcissistic, criminal and unjust to abuse trust up to that levels.
  He might have shown his true colours.

 19. Mbali Simelane says:

  UNkulunkulu owakwazi ukwenza amanzi ase Mara aphuzeka kubantwana bakwa Israel emandulo uzoyenza indlela kuzolunga akukho okumehlulayo, bhekisa kuye konke nguye yedwa onikeza amandla koyethileyo wakhe amqinise, izwi lakhe lidabula amlangabi omlilo asikho Isimo esimehlulayo udala amasu akamlahli owakhe, umdumise ezimeni zonke u methembe uzoyenza indlela kulo ihlane okulo, qina ume isibindi ungesabi ungu Jehova othembisayo uzobuyisa konke okudliwe isikhonyane kuphindiwe, fear not and trust in God

 20. Siyabulela says:

  Ibuhlungu into esiyenziwe usbusiso ngoba ngendlela bekunzima ngayo ukuyenza lemali ukuze si invest kunento eziningi engabe sancamela ukwenza zona sagcina sidlala ukuscanywa nguye okubuhlungu akasabuyisi ngisho Lena sayifaka ama updates ngokwenzekayo lutho kodwa lomuntu unazo inumbers zethu Mina nje yimali kwakufanele ngifundengayo kodwa ngenxayokusithembisa amanga kwakhe phupha lami lashabalala

 21. Bongani says:

  It is very painful to invest the money after that no positive result at all

Leave a comment