Shadrack Ngema Dies at the Age of 65


By Staff Writer    06-Dec-2015 17:23 UTC+02:00 89
Shedrack Ngema popularly known as Magubane from Emzini Wezinsizwa, has died. Image: Youtube.

Emzini Wezinsizwa actor Bhekinkosi Shadrack Ngema (Magubane), has died. Image: Youtube.

Veteran actor and retired broadcaster Bhekinkosi Shadrack Ngema has died at the age of 65. He died on Saturday, 05 December 2015, at Mshiyeni Hospital in Umlazi from a heart-related illness.

In a telephone interview with Ukhozi FM, Ngema’s brother Mandla said Shadrack started feeling sick in 2011. In the early stages of his sickness he complained of muscle spasms and cramps in his lower legs. Later he started having heart problems. On Saturday he complained of severe heart pain and dizziness. He was then rushed to hospital. As the doctors tried to figure out what was wrong with him, he passed away.

The Public News Hub staff had the honour of meeting Ngema on the 7th of November. He was doing shopping at Shoprite in Game City, Durban and appeared to be in good health, with no sign of illness. We were excited to see him. Little did we know that four weeks later he would be no more.

Ngema worked for the SABC for over 30 years. He worked mostly as a broadcaster on Ukhozi FM but also had acting roles on TV and in radio dramas. On TV, he is best known for his role as Magubane in the popular SABC1 sitcom Emzini Wezinsizwa, which aired originally between 1994 and 2004. However, his acting career started in the 80s when he appeared as Joko in one episode of the series Shaka Zulu (1986).

Ukhozi FM dedicated this Sunday’s edition of Ezemidlalo to paying tribute to this legend. Station manager Bonga Mpanza and Ngema’s former colleagues Joe Hudla, Thanda Ndlovu and Irvin Sihlophe are among those who had the chance to express their condolences. Mpanza said Ngema’s death was a huge loss to the station, adding that although he had retired as a broadcaster, he was still a member of Ukhozi FM and continued to work with them especially in the radio drama department. Ngema was described as a funny and humble man who showed great commitment to his work.

More details and funeral arrangements will be communicated in due course. 89 Comments


 1. Admire Mncube says:

  Lala kahle qhawe lakithi uyisbonelo eshle emphakathini wase ningizimu afrika.madlokovu mngadi nene

 2. Smah says:

  Lala ngokuthula Baba uMadlokovu.Ewu sewusakaza ibhola ubuye ufake amatemu esibhunu.Nakumdlalo womoya iKusaKusa usubiza umama kaMenzi ngo Thonono.R.I.P.Dlokovu.

 3. Linda says:

  Ewu, kwaze kwabuhlungu. U-2015 ubaqedile osaziwayo. R.I.P Magubane :'(

 4. Anonymous says:

  Wow!!!! Wandikhumbuza ungulubencane… Owayesasaza naye.. Bethanda ukuth ambruuuuuu!!!! Lala kakhle Magubane.. Frm Qaqambile Msizi.. E Lusikisiki Eastern Cape!!!!

 5. Anonymous says:

  Inkosi ibe nawe qhawe uyidlalile indima yakho

 6. Zibuyisile Sithole says:

  RIP Madlokovu sokukhumbula ngamancoko akho

 7. Khangelani mjwara says:

  Lala uphumule qhawe ukufa kukwehlulile kodwa akusoze kwayicisha imisebenzi yakho emihle baba unkulunkulu akwamukele ngezandla ezimhlophe.

 8. BRIAN MAKEKE says:

  REST in peace

 9. Lindy Ngxabi says:

  Lala kahle baba uMagubane ,Ewu kodwa masenhamba ngoklandelana kanjena ningabadlali bomuzi wezinsizwa onyaken owodwa ei kubhlungu.

 10. Linda ePort st johns Eastern cape says:

  waze wabagqiba abantu unyaka ka2015,may your soul rest in peace tata Magubane

 11. Sandikazi Tsobo says:

  RIP tata Ngema sohlala sikukhumbula Magubane

 12. Sikhumbuzo Mfusi says:

  Sengathi umndeni ka baba u Shadrack ungalala ngenxeba. Rest in peace “Magubane”

 13. MPhile says:

  Lale ngokuthula uphumule umphumulela wafuth ubuyiqhawe mawusushaya uhleko lwakho nje ohhe indlela yethu sonke RIp Dlokovu

 14. Sbongile ngubane says:

  Ngiphatheke kabi ngizwa lezindaba,lala ngokuthula baba uNgema uyidlalile indima yakho, siyohlale sikuthanda esouth africa

 15. Sipho Langa says:

  Lala kahle nangokuthula Mr Magubane….siyohlala sikukhumbula njalo

 16. Booi mzoxolo etinarha says:

  Kufa luphina ulwamvila lakho bayemka abantu sibukele ndifuna ukuthi kwifamily yakwangema ingakhali ingathi ayinathemba zizakusulwa iinyembez emehlweni ethu uyidlalile eyakhe indima ubawo Ngema (Magubane)wanga mphefunlo wakho ungalala ngoxolo

 17. sibusiso says:

  Lala ngokuthula madlokovu ngikukhumbula usasakaza ibhola ikakhulu ku world cup amahlaya akho nino baba u joe nxumalo siyabonga madlokovu God be with you

 18. NDUMISO ZONDI says:

  lala ngoxolo MADLOKOVU siyohlala sikukhumbula
  uybekile induku ebandla

 19. Andile says:

  Lala ngoxolo tata ungema uzohlala usentliziyweni zethu ngikukhumbula mawuthi 1plus1 hamba khaya yi red card leyo

 20. Avuyile Sikwebub says:

  Kanti Nako ukuba akunamandla . Bamnkile abantakwethub, abantwana basemakhay, otata , Oomama beminye imizi bashiya abantu ebebesababuka bashiya silila ngasemva …. Kodwa ngenye imini nako ukuba kuyakupheliswa kungabi sabikho ……… Nathi siphile naba basishiyayo singanikuphazanyiswa kuko ukufa……….. Lake kakuhle Tata Magubane isizwe sonke siyazokukhumbula ngemisebenzi yakho emihle……….. Kwi family yazini nale imini iyadlua inyembezi uzakuzosula uThixo …masingalili kangaka nakule Imeko UThixo ujongile kwaye Usanithanda Thembelani kuye ………. RIP Tata Magubane

 21. Khulile says:

  Akwehlanga lungehlanga boNgema. Benitele lichawe langempela. Dvudvutekani. RIP babe ‘MAGUBANE’

 22. lucky says:

  Iala kahle baba ungema sohlala sikukhumbula,siyabonga konke osenzele khona usaphile lala ngoxolo

 23. Anonymous says:

  same date as Mandela yoooh

 24. sga mashazi says:

  Lala kahle mnumzane wesizwe elami lithi imbali iyahlukana nesiqu sayo kodwa iphunga,layo alipheli . Ngikukhumbula kwezomculo wombaqanga usuthi waaaaasha ubasi githa r.i.p

 25. anonymous says:

  lala ngoxolo tata Madlokovu

 26. Andile says:

  Ulufezile ugqatso tata umagubane i remember u kwi drama yesizulu ethi ” isikhindi sikasathane”!

 27. Agnes says:

  kwaze kwaba buhlungu ukuhamba kwakhe ngokushesha kanje besisamdinga u baba umadlokovu may his soul rest in peace we will remember you ngemisebenzi yakho emihle

 28. Mbalenhle Nkutha says:

  Lala ngoxolo baba Ngema,uyibekile induku ebandla….R.I.P syohlala sikukumbula;-(

 29. vusi says:

  Lala kahle Madlokovu siyohlala sikukhumbula nase mdlalweni womoya othi kwakikizwa kuthule lapho usutho he…. wahleka maviyo RIP.

 30. ntombi says:

  uhambe kahle baba sikwazile kubomabona kude bethu nasemsakazweni wethu kodwa kuzoba nzima ukuthi sikhukhohlwe #Imnandi ipholile uthini lo#lol REST IN PEACE

 31. vangile says:

  rest in peace gubs, siyohlala sikukhumbula uyibekile induku ebandla, woo kwaze kwaba buhlungu, zofa izinsizwa kosala izibongo

 32. Nhlanhla Nkutha says:

  Lala ngoxolo baba”MAGUBANE”unghlekisa kakhulu mausithi “ANGIYI SANGOMA NGIYI NYANGA”…ngibhekelele Emzini Wezinsiza,inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu.futhi unchaza makasathi”HA UBABA!!!!!”R.I.P…..uydlalile indima yakho R.I.P…;-(,uydlalile indima yakho,baba u”MAGUBANE”.

 33. Luca sibande says:

  Rip

 34. Brian kaMazheke Ncube says:

  Kwaze kwaba buhlungu ngokuhamba kwakho Ngema,,syohlala sikukhumbula Lala ngoxolo

 35. grace says:

  Robala ka khutso ntate magubane. Ya gago tema o e kgathile. Hamba kahle.

 36. Mzwanele Sokutapa says:

  Rest in peace Tat’Ngema ..

 37. sweetness says:

  rip babu magubane sohlala sekukhubule njalo…

 38. zandim4m@gmail.com says:

  It is so sad we will forever miss you, you have played your path may your soul rest in peace.

 39. Skhumbuzo Zwane says:

  Zabuhlungu izindaba;lala ngoxolo Dlokovu ngikukhumbula emdlalweni othi ebuhleni nasebubini

 40. Bheki says:

  Ew! Inyanga Enkulu edume ihhostela lonke, indoda engaxhawulwa isabela ukuphupha kwezimbiza zayo. Sengathi iNkosi ingathoba amanxeba emndenini kaDlokovu, kuvunguze nomoya wokwamukela okwehlile.

 41. Mbhele Phumlani says:

  Lala ngokuthula konke okwenzile kulendima esikuyo ekaqeda isizungu ususkhonbisile ukuthi kuyenzeka uma unekhono akukho okungakuvimba siyabonga qhawe

 42. Thobani says:

  R.i.p magubane sohlale sik’khumbula

 43. Anonymous says:

  Lala kahle madlokovu siyodlale sikukhumbula as abakoni nabomroli ngisho namarabadance imbala

 44. Bob sabelo vikilahle. Miya says:

  Lala kahle magubane r.ip siyohlale sikukhumbula as ama tembiseni ngishona bakoni

 45. Vusi Goman Dlamini-Swaziland says:

  Lala ngekuthula Ngema usijabulisile emhlabeni, nguwe lowangenta ngatsandza emazulu dramas, ebuhleni nasebubini, indandatho enonyembezi, bakikiza buthule,kusakusa and many more,nase utsi “he he angihleki njalo ngiyalinganisa, nase usakata ibhola kona, sibhakela esichwiza umentjisi,angikhulumi ke umbhacanga “khumula ijazi kuyashisa,ngukuphi ekhaya mduka ndini?, umhlaba ulahlekelwe bewunetiphiwo letehlukene Madlokovu,R.I.P

 46. xolani gcaba says:

  awu babuye bamusa e Prince Mshiyeni that hospital is a sham. I was left unattended while I was bleeding for 7 hours. A doctor at Mshiyeni came to suture me without draining stale blood. my whole leg became inflamed like a balloon, I was about to be amputated, but my friend took me to a private doctor where I was drained untying those sutures were painful as crazy. ha hey Prince Mshiyeni Hospital is nonsense

 47. Xolani Gcaba says:

  I was still studying at that time when a metal table collapsed over my leg with couple of guys sitting on it and then I was taken to Mshiyeni where I was left unattended for 7 hours bleeding, maybe ngabe akafanga nje u Shadrack Ngema akiso isibhedlela lesi.

 48. noh thando ganwa says:

  lala kahle madlokov wibekile ndukebandla kukhul esikfundile kuwe

 49. jabulani mahlaba says:

  Lala ngoxolo qhawe

 50. Celani says:

  Ew nkosi yethu, yaz ngikhumbula eyinyanga ku pasto mjost, lala nokuthula baba Ngema

 51. vuyolwethu says:

  lala kahle magubani syohlala sikukhumbula

 52. Luciano Bothma says:

  Lala ngoxolo baba uMagubane Nkomose. Zahamba izinsizwa kwasala izibongo. RIP baba uNgema Dlokovu onuhle.

 53. Zonke Milisi says:

  Lala ngoxolo tata uNgema ubusonwabisa kakhulu

 54. Mbongeni Nzimande says:

  Lala kahle Muji , siyohlala sikukhumbula baba. Wo, ngisuke ngimkhumbule kwi – radio drama ISIQHINGI SIKASATHANE, edlal indawo kaFuze owayeyinkunzi yesigebengu,esasihamba ngemot’ emnyama. Ngempela ziyof ‘ izinsizwa kusal ‘ izibongo, RIP wena waseNgweni.

 55. Nico Phora says:

  Your soul may R.I.P will always remember you with your beautiful voice Modimo o be a neile bjale o boile o latile a go rorise leina la Gagwe

 56. Nombuso Mbatha says:

  LALA NGOKUTHULA MAGUBANE (SHADRACK) UYIBEKILE INDUKU EBANDLA SIYAZIQHENYA NGEMISEBENZI YAKHO EMIHLE

 57. Ningy Khumalo says:

  lala kahle baba Ngema syok khumbula ngemisebenzi yakho emihle, kodwa yini kangaka ukufa kwaba nolaka olungaka, basale sebelandelana eduze kangaka, RIP baba

 58. THOBEKA NQWABA MANGETHE says:

  INTO EZELWE NGUMFAZI IMIHLA YAYO MIFUTSHANE IZELE ZIINKATHAZO. WANGA UTHIXO ANGAWAMKELA UMPHEFUMLO WAKHO. LALA NGOXOLO MAGUBANE.

 59. Pertunia Mkansi says:

  May ur soul rest in peace…always remember u….

 60. Nosi says:

  Etlela hi ku rhula

 61. livhuwani says:

  Rest in peace baba

 62. ambeswa ngqwabgi says:

  dudu kwi fmly yakhe yonke akwehlanga lingehlanga.R I P baba

 63. nokuthula Nzimande ( Mpunga high school) umzinto says:

  Hamba kahle Bab magubane, akwhlanga lungehli uyibekile indukebandla. Ubuyisbonelo kwintsha yasemzantsi. RIP

 64. Langa at magcakini says:

  Bab’uMagubane sithi kuwe inene wanga umphefumlo wakho ungasikeleleka kumdali wethu siyohlala sikukhumbula

 65. Nontobeko ngubane says:

  Lala ngokuthula baba ungema sizokukhumbula emihleni yonke yokuphila kwethu kwasengathi ujehova angakwamukela

 66. Mbuyiselo millo makele says:

  Oohhh!! Kodwa kufa sikwenzeni kangaka kunini uthatha amaqhawe welizwelethu kanti aweneli na??? Sobayhini kulomhlaba indlelasoyitholaphi ngoba bayaphela abantu.uThixo makasixolelengoku kwanele. Lala ngoxolo tata ukufa kusizumile singalindele(zasho izingane zoma)

 67. Busanie Dlamini says:

  wachitheka umncindo, kubhadlibindi, uyayizwa lonto,

 68. Czwe morake says:

  rest in peace we loved n enjoyed your work.

 69. NEMAKONDE THABELO FROM MAUNGANI says:

  Vhaadele nga mulalo ridiba humbula misi yothe;(

 70. tshawe says:

  lala kakuhle mhlobo wam sohlala sikukhumbula asfare as im con send aish RIP

 71. vusi thanda says:

  molweni noke balandeli baka bhekinkosi

 72. Anonymous says:

  Engathi nathi esisele singafunda ukuduma ngokwenza izinto ezinhle ukuze siwafanele lamazwi Rest in peace ngoba siwasebenzele sisesenyameni . Uphumule ngokuthula uyibekile induku ebandla

 73. granny says:

  Rest in pace papa Magubane re tla go gopola re le hlaba le ge le subela

 74. Yaya mkhaliphi says:

  Lala kahle baba sohlala sikukhumbula ngemisebenzi yakho unkulunkulu akwamukele

 75. Anonymous says:

  Rest in peace Magubane siyokukhumbula chawe

 76. Sipho Xulu says:

  We will miss you and you made your history R. I. P

 77. valentia says:

  la ngo qolo baba ngohlala ngikukhumbula nga sonke iskhathi^will always remember your presence:'(

 78. Bryan ngutshane says:

  Rest in peace magubane

 79. Anonymous says:

  Wowu kufa kodwa usithathela amaqhawe ethu ulalekakuhle tata

 80. Anonymous says:

  Lala kahle qhawe sohlala skhumbula RIP Magubane!

 81. Lawrence Shai says:

  Lehu ona le mona,robala ka khutjo Maghuane

 82. Khosa Ntsako Moses says:

  R.I.P. Mr B.S Ngena

 83. wose says:

  lala NGO xolo

 84. asenathi mkhosana says:

  RIP MR NGEMA ALUHLANGA LUNGEHLIYO UYIFEZILE IMIZAMO YAKHO HAMBA UYOPHUMLA TATA WE WILL ALWAYZ MISS YOU

 85. Buhle Yobile says:

  Phumla ngoxolo Tata…noko besisakuthanda…

 86. lindi says:

  awuu !!!! esesakaza ibhola nje ubekwazi ukukuthatha akubeke. lala qhawe. zofa izinzizwa kosala izibongo.

 87. Njabulo says:

  Rest In Peace Mr Ngema

 88. Anonymous says:

  Rest in peace baba we will always miss u

 89. BONISANANI says:

  ngimkhumbula eseth ngizomhlephula ulusi,noma esethi wadilika umthangala wachitheka umncindo noma esethi khumula ijazi kuyashisa noma esethi kuphi ekhaya mduka ndini.lala kahle nkomose.

Leave a comment