SATMA Awards 2014 Winners


By Staff Writer    19-Oct-2014 17:36 UTC+02:00 36

satma-awardsThe 9th Annual SATMA Awards were held at the University of Fort Hare in the Eastern Cape this year. They were split into two events. The first event was held on Friday, 17 October 2014 and the second one on Saturday. There were 37 categories in total. Saba Mbixane won the Best Traditional DJ award again this year. This came as no surprise to most Maskandi fans. Mbixane has won this award four times in a row since 2011. The Best Maskandi Album went to Amageza Amahle for their new album, Isisu Somkhwenyana. Umhlobo Wenene FM won the Best Radio Station award.

Below is a full list of winners:

Day 1 Winners

Best Isicathamiya Album: New Try Singers – Khetha Ukuthula
Best Video Song: Mlethwa Majola – Nomi’yiphi
Best Poet: Ndumiso Maphumulo – Ze ningondle
Best Newcomer artist: Uqhoshangokwenzakwakhe – Apoint 2 prove
Best Traditional Dance group: Serantlhatlha arts Ensemble
Best African Jazz Album: Morayks – Lesotho
Best Praise Singer: Wise & Sbo – Ivangeli
Best Vernecular Hip Hop Album: Dr Bone – Lindelani
Best Mbaqanga Album: Sandile Khwela – Insimbi
Best Afro Soul Album: Musa – The Dream
Best Raggae Album: Lumodi – Woman President
Best Female Album: Jessica Mbangeni – Igoli
Best Male Album: Imfeze’Emnyama – Palesa
Best Traditional and Cultural News Journalist (Print Media): Lulamile Feni – DAILY DISPATCH
Best Traditional and Cultural News Journalist (Electronic Media): Nomalanga Betty Mnguni – SABC NEWS/Ikwekwezi fm
Best Arts and Culture Department: Eastern Cape
Best Vernacular Local Movie: Aliboni
Best Community Radio DJ: Nonhlanhla Ndonso – Zululand fm
Best Indigenous comedian – Mduduzi Ntuli

Day 2 Winners

Best Xitsonga Album: Joe Shirimani – Ka Tika
Best TshiVenda Album: Tycoon 4 Sho – Vhotshilo
Best Indian Album: Flash Entertainers – Flash 45
Best IsiSwati Album : Zandi N – Hlala Ngent’fombi
Best IsiNdebele Album: Amatshatangubo – Kwathula’moya
Best Sepedi Album: Julia Aphane – Serurubele/Butterfly
Best Cultural Talk Show: Melumzi Xego – Forte FM
Best Sesotho Album: Motho oa maloro mabe fanini No2 – Motho Oa Maloro Mabe Fanini
Best Boeremusiek: Willie Jooster – Treklavier Treffers
Best IsiXhosa Album: Jessica Mbangeni – Igoli
Best Traditional San Group: Paulus – Mapondo
Best SeTswana Album: Serantlhatlha Arts Ensemble – Serope Mperekele
Best Maskandi Album: Amageza Amahle – Isisu Somkhwenyana
Best Traditional music radio program: Umhlobo Wenene – Lavutha Ibhayi
Best Song of the year: Ezika-bhaka – Thayi Lemoto
Best Traditional DJ: Umhlobo wenene – Saba Mbixane
Best Radio Station: Umhlobo wenene
Most Downloaded Song: Ezika-bhaka – Thayi Lemoto

Judging by the comments of fans on social media, it seems like interest in SATMA Awards somewhat dwindled in KZN since the awards were moved to the Eastern Cape. Last year, it was reported that they would be hosted in KZN in 2015. 36 Comments


 1. Siyabulela ngoMhlobo Wenene,ngoLavuth’ibhayi,kunye nomsasazi obagqwese bonke uSaba “The Legend” Mbixane.

 2. Nono says:

  Halala Saba ka Mbixane no Mhlobo Wenene. My culture, yo culture One Nation. Big up to all the organisors you have made this Eastern Cape gal residing in Gauteng proud. Ayeye EC Department of Arts and Culture, Ayeye. Mama Majodina, thank you for raising the bar.

 3. monde says:

  I think Satma should also move to another provinces not only Eastern Cape, people are now losing interest in our awards, why Eastern cape every year

 4. emmanuel says:

  Wht happened to ukhozi fm. We’re they not participating this year. Basaba uSaba Mbixane koluhlobo lokungafuni nozama!

 5. Ndimphiwe mvumvu says:

  SATMA saba,SATMA umhlobowenene,SATMA Lavuth’ibhayi…yinto enye leyo…..andiyazi ukuba abantu bezinye izikhululo bayoze bayiqonde nini lonto….Thina baphulaphuli bomhlobowenene siyazingca ngesikhululo sethu…..isikhululo esihloniphe iimvumi zooonke ,hayi nje ezesixhosa kuphela..

 6. awonke says:

  “if uthi ndenza ngeyeza hambo funa elakho!” siyabulela Dj Manapukeni

 7. Zweli (bizana) says:

  Unomhlobo mhlobo betha saba betha

 8. Moeketsi Sithole says:

  Ingxaki okhozini fm,luyisizulu too much,inkqubo isigiyangengoma ingena ide iyophela kudlalwa umculo wesizulu,abaculi bamaskande waseEC,banqabile okhozini,nama-interviews nje ngabaculi beseKZN okhozini,yilonto ebalimazayo

 9. Moeketsi Sithole says:

  @Monde,uyaphazama tata,ngunyaka wesibini lama-awards ebanjelwa eEC,ixesha elininzi from unyaka aqala ngawo,ayebanjelwa eThekwini,KZN.ndiphikisa lento lento othi abanjelwa eEC every year

 10. Mabura says:

  Wise and Sbo, the time is now, thank you guys

 11. Ndimphiwe hlubi mvumvu(ku Tsolo) says:

  @monde ,hayi mandikuphikise ntoyakuthi uyaphazama….nxa usithi iisatmas zihlala zise E.C..hayi ntoyakuthi ikushiyile noko londawana bawo….votelani abantu benu qha nina…

 12. Nhlanhla Manana says:

  I think ukhozi fm felt that last yrs votes were inappropriately counted & I also felt the same,thats what I think made them not to participate,anyway congrats to all the winners especially Mtshengiseni and Bhaka…

 13. Nhlanhla Manana says:

  Nawe baba Moeketsi uyaphazama ngunyaka wesithathu lo amaSatma ebanjelwa eEC

 14. Jomo Goqweni says:

  Noba azobanjelwa phi ama SATMAs Sothumela induku qha thina……SABA & SATMA yinto enye kuthi

 15. sivuyile wayi intsika yamaxhosa says:

  Camagwini ma-afrika ndithi nam mandiphefumle…ewe intle kakhulu into eyenziwa ngumhlobo wenene fm kwaye nabaphulaphuli bayasixhasa kakhulu isikhululo kwaye ndicinga uba enye into emenzela igama usaba uthobekile kwaye uyazihlonipha zonke iimvumi zomzantsi afrika kodwa ndingathanda nokhozi fm bangathyafi balingenele olukhuphiswano kuba mhle umsebenzi wabo ukhozi luhamba phambile kwaye oongizwe basigcinile isintu…:) phambile ngoSaba mbixane Phambile!!

 16. Anonymous says:

  satma saba your award one nation. Why ningake niwase egoli okany ekapa?

 17. COMFORT MPANZA NONGOMA says:

  Asibongele abaphumelele, abangaphumelelanga abasebenze kanzima. NguMlaneli omkhulu woKhozi kodwa lungiphoxa mihla namalanga. Ey ey ey umona phansi indoda emadodeni uMbixane

 18. Nhlanhla Manana says:

  Yena uyayidlala bandla ingoma ubaba uMbixane ngingumlaleli woKhozi impela kodwa nginokuya kuMhlobo kuLavutha ibhayi nakuba ngingumZulu phaqa ngiyolalela ukudedelwa kwengoma halala Mbixane

 19. Shaka says:

  Kahleni bo, ukungawini akusho ukuthi awuzange uwungenele umncintiswano. Ukhozi Fm belukhona ohlwini lwama-nominees, but aluzange luwine lutho.

 20. Siyabulela says:

  Ndiyabatanda abapulapuli boKhozi bayayibona impazamo yabasazi boKhozi yiyolonto bevota bathi satma saba

 21. Isaac mahlangu says:

  Ngithokoza kuzala izandla zombili ngomnyanya kazi omkhulu kangaka, ngifisa kwangathi ngo 2016 umnyanya lo khewuze ngapha ngekhethu empumalanga, ngithokozise boke abathumbileko abahlabele phambili ngomsebenzi omuhle..

 22. yongama mabeni , , eMtata says:

  Ubawo uMbixane ungumathunywa’thumeke,lonto ingqinwa kukuthandwa,nakoNongoma,jozin,Mtubatuba,Mandini,lipompo,naseSwaziland,its clean uyawenza umsebenzi wakhe,Bt ithink ukhozi malunike uKhetha Gwala myb kungalunga

 23. gele says:

  Satma saba yinto enye leyo

 24. Skholiwe Hanna says:

  Halala MBIXANE

 25. sakhumzi says:

  Bawo uSaba uyayenza intoyakho ndikuncamile.

 26. Phazamisa says:

  Amageza Amahle

 27. gobinsimbi mchunu says:

  mina ngolwam uvo ukhozi fm kumele lubuyise ungizwe bese luqashe omunye ngaphandle ngoba utshatha akasayngen ekamaskandi futhi baningi abantu abanesphiwo uma kungenjalo umbixane uzozenzela nje minyaka yonke

 28. Ndumane nkandla says:

  Amageza soze sife sivota vivaaa

 29. PENWELL says:

  BAKWETHU NGIBUHLUNGU NGEQHAWE LAMI ELINGANGENELI AMA SATMA UMJIKJELWA NGUBANE,NGICELA NENZE IMIZAMO

 30. lorraine says:

  Congratulations to Joe shirimani, well deserved award for best xitsonga album.

 31. Anonymous says:

  Lensizwa abath ubhaka ifuna ukawisa isvungqane

 32. Anonymous says:

  mhlobo wenene rocks

 33. loyal listener yo Mhlobo says:

  UNOMHLOBO MHLOBO 24 AWARDS FOR ONLY 2 YEARS SIYAZINGCA NGANI SIKHULULO SETHU ESISIVOTALA MINYAKA LE, UMHLOBO WENENE FM IS THE BEST NOBA UBANI UTHINI Plz CONTINUE MAKE US PROUD AS YOUR VERY LOYAL LISTERS AND SAWNIVOTELA TIL FOREVER “UTANDA UMHLOBO AYSOSONO” TATA U SABA MBIXANE BABONISE UKUBA NGAMAKWENKWE AND WENA UYINDODA AND AMAKWENKWE ATYA ONDONCI

 34. Mhlobo wenene n.o 1 fan says:

  Ingapinde ibeyipi Radio Station of the year ngapandle Komhlobo wenene anditheti ngoDJ of the year uSaba”The Kin”Mbixane

 35. Maanda says:

  It was in EC that’s why peoples who won most are from there, hezwi ndiu dzhiela vhanwe vhathu fhasi. Fhasi nga SATMA fhasi.

Leave a comment