Ukhozi FM DJ Tshatha Ngobe Suspended for Being Rude on Social Media


By Staff Writer    14-Jan-2020 14:18 UTC+02:00 39

Popular Ukhozi FM DJ Khathide Ngobe has been off the airwaves for two weeks after allegedly being suspended by the SABC. Image: Ukhozi FM.

Ukhozi FM DJ Khathide ‘Tshathugodo’ Ngobe, also known as MC Tshatha, has been suspended for an unknown amount of time after responding rudely to the station’s listeners on social media, Zulu newspaper Isolezwe reported on Monday.

It is reported that Ngobe responded inappropriately to some Facebook users who complained about Ukhozi FM’s failure to play the top ten songs of 2019 on New Year’s Eve and announce the song of the year, as voted by listeners.

In December, Ukhozi FM was prohibited by the court from announcing 2019’s song of the year or playing the vote-based top 10 due to a pending intellectual property case opened by the SABC’s former employee Owen Ndlovu. Ndlovu claims that the ranking of popular songs according to the number of votes they received was his idea and accuses the SABC of failing to pay him his dues. The case will go to court on February 10.

Many listeners were disappointed when South Africa’s largest radio station did not play the top 10 songs they expected to hear on New Year’s Eve. A number of people took to social media to express their disappointment at Ukhozi FM. While some blamed Tshatha, who co-hosted the last show of 2019 with Selby ‘Selbyonce’ Mkhize, others demanded refunds for their votes.

It is reported that instead of directing complaints to SABC officials who are authorised to speak on behalf of the station, an annoyed Ngobe responded in a manner that is unbecoming of a public figure, hurling insults at the complainants. This is said to have resulted in him being suspended.

The energetic dj is known to express himself without mincing his words or hiding his emotions on social media. Some of his recent interactions with his Facebook followers were captured by Daily Sun.

Ngobe is currently the most popular and busiest Ukhozi FM dj, hosting the station’s breakfast show Isidlo sasekuseni from 06:30 to 09:00 on weekdays and the traditional music show Sigiya Ngengoma from 9:00 to 12:00 on Saturdays.

Update: Tshatha returned to work on Monday, 20 January 2020. 39 Comments


 1. Sibongile ngcobo says:

  Siyamxolisela bandla kushelelulimi ayidl’iyshiyele ngomfo Ka Ngibe bandla

  • Sithembiso Majola says:

   Nina bakwa SABC siyalixolisela iqhawe futhike nakungahamba yena ngabe kuphelile ngoKhozi, nalenyo yokuthi umiswe ngoba uMthandeni ancweka ngaye ku cd yakhe ethi “isikolokolo sami” mayicaciswe nje ukuthi ingamampunge manje abalandeli bakaMthandeni bathi waxabana noMthandeni uphelelwa umsebenzi emsakazweni

 2. Sandile says:

  If Tshatha is not careful uzolahlekelwa wumsebenzi ngombhedo nje. No one is indispensable at the SABC. Lento yokuhamba exabana nabantu abamchwensayo koFacebook ethi bayamdakelwa ayamukelekile and ayimfaneli neze as a public figure.

 3. Mamsimang says:

  Ungumphathi wenhlelo futhi uyamthanda emsebenzini wakhe siyamxolise wenze iphutha mina samkhumbula naku woza nabangani bakho .Shwele siyashweleza

 4. David Fanny Maphanga says:

  Ngenxa ye Facebook kungaze kusuke umsindo ongaka yini kwangathi kubulewe umuntu.

 5. Njabulo Geh Mfayela says:

  Mfo ka Ngobe ungabanak abantu abakhombisa ukuchwensa ezinkundleni zokuxhumana ngoba kufaka engcupheni isinkwa sezingane nomndeni wakho

 6. Mzwandile welcome shandu says:

  Be carefully

 7. Thanda Zakwe says:

  Aw bakithi akukho soka elingenasici, siyamuxolisela uNgobe. Siyamukhumbula bo kakhulu uhlelo lwasekuseni uyakhumbuleka cela nimubuyise bakithi👏

 8. Thandeka nosipho says:

  Yobe nkosiyam akabuy

 9. Nombali Ndlovu says:

  Aw kodwa bakithi babanjani abantu, siyamcolisela bo umuntu sengalahlekelwa nangumsebenzi ngento nje engathi shu! Makabuyiselwe siyamdinga ey’nhlelweni zakhe.

 10. STHABILE mncube says:

  Shwele sizolahlekelwa siyamdinga uNgobe bandla. Ukuthanda kakulu umsebenzi wakhe siyamthanda mfana omuhle njengonina

 11. Shushu Hlabs says:

  Akusoka lingenasici. Iphutha elinjena aliyona inhlamba etheni. Makabuyele emsebenzini ngoba siyamdinga ohlelweni lwakhe.

 12. AYANDA TAYLOR says:

  SHEMMMM IT NOT GOOD AKWENZILE BUT KODWA NAYE UMNOMUZANE WOMUZI UNEZIDINGO YOBE SYAMXOLISELA AKABUYE SHEMM SYAMKHUMBULA MANJE KODWA UBANI OZOHLEKA KAKHULU NJE AND NEVOICE YAKHE NJE SYAYIDINGA SHEMMMMM. SYAMCELELA NIMBUYISE BANDLA SYAMTHANDA NAYE

 13. Bonginkosi Mantengu says:

  Syamxolisela bakit noma nje ube wrong mfoh.. Kodwa scela abuye n syathemba kut usifundile isifundo we all makes mistakes n we have to learn to them

 14. Themba says:

  Ukhozi kuzofuneka luke lubhekisise labaphathi balo and bekhumbule ukuthi ngaphàndle kwabalaleli abayilutho, mina ngidinwa yindlela abasakazi abaphethwe ngayo, one mistake you’re fired.

 15. Sandile says:

  Akubuye uTshatha sonke siyawenza amaphutha.njengokhozi nje ngoba lungadlalanga I top 10. Laxolisa nje laxolelwa cz nalo lalusidelela ngoba lalazi all along. Same applies ku Kathide.

 16. Nhlanhla says:

  Babemdelela angithi nabo kufacebook ,hhaybo naye unenhliziyo okwakushiwo kuye kwakuzwela.Uwumuntu naye njengawowonk umuntu,futy nje intukuthelo yayinkulu ekadesgqugqumezela ukuthi svote gwiqiqi aysekh into ebesgqugqumezela yona,besekuqhamuka abantu abazombhedela.Akabuyselwe emsebenzini uTshatha .Mphathi wokhozi if umxoshele lento yokuchwensa kwabantu kuFacebook uyobe ugangile ngaye nangathi singamabhinca.

 17. mkhonza says:

  Mina ngingumfokaSfebe noKhozi ake lume ukuxosha abantu,akusena warning kanti if wonile luzowa bhu phansi ukhozi, sakhala kangaka kuhambe uNgizwe Mchunu kahleni, mphathi wokhozi kahle buyisa lendoda siyayixolisela impela.

 18. Reu Dlaba says:

  Tshatha must understand Ukhozi FM is not for individual,uKhozi Management must take serious action,cause once they become famous they seem to forget the rules and regulations of the employer.

 19. Thuli says:

  Siyasixolisela ispheshethwa bakithi umfana omuhle njengonina, kuthiwa icala livula ingubo lingene. Ulingwe abantu abaphaphayo tshatha, siyamcelela abuyiselwe msebenzini wakhe, siyamthanda kakhulu.

 20. Nkunzibaynkankile Mngomezulu says:

  Ngiyahlukana noKhozi ngiziyel kwi Gagasi

 21. Nonhle says:

  Bring back Tshatha plz plz other wise we leave uKhozi fm

 22. Grace Mnisi says:

  Aluseve lubhora nje uKhozi Jeso naze namhawulisa uNgcebooo akekho umuntu ongenaphutha kanti yini uxolo bakithi ngicela imanagement ike ilibuke lodaba lokuthi “one mistake you gone” masikhuleka sithi usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo kithi shwele mayidle izishiyele yiqhawe lokhozi phela tshata yehlake inamba sengobuyela ku Kwekwezi.

 23. bhekani says:

  Sawubona bhuti ngobe mina ngibuka lento ka eskom mina ngubhekani xulu nje uskom awunankinga umphakathi onenkinga urobha uges 20000000 wabantu abawurobhile mina ngicela uskom uhlawulise abantu abalobhe uges uqhase abantu abazosebenza ukubheka uges ukuthi awulojiwe yini

 24. Xolani says:

  Abaphathi bokhozi mabazi abasakazi basakazela thina balaleli balo nje ngoba abalaleli bekhala nje ngezimali zabo abavota ngazo. Kulamasonto adlule omunye wabalaleli ekhuluma kwi Gagasi ngokuthi sezozilalelela lona ngo ukhozi lwadla izimali zethu sivotile. Manje niyaphinda nifaka pelepele eslondeni ngokumisa u Khathinde sicabangeleni bakithi yithi esilalela lomsakazo not Abaphathi lunezigidi zabalaleli yingoba basuke belandela abasakazi abathile bezinhlelo hhayi Abaphathi bo khozi akenisixolele sekwanele manje.

 25. Sbusiso says:

  Abantu abangabhedeli ungobe vele nama ngawubani wayengagcina esephendula kabi ningabhedeli abasakazi ngoba Nazi ukuthi bavinjwe umthetho

 26. Khumalo SB says:

  What Tshath’ugodo said is total unacceptable as public figure.U ar experience enough now actually u ar senior dj at Ukhozi f.m to behave like that. I am dissappointed in u and shows that u ar big headed now.Im a big follower of u since u joined at Ukhozi f.m in 2003 and u worked hard to grew ur brand until where u ar today and to says what u said is disgrace.

 27. samkelo jam jam says:

  Kdlaliwe ngawe mfoka ngobe..angek phel wamyek umunt esekfak umunwe ehlweni ngob nakh kthiw wi public figure..aibo udoti udoti nje dat all!!!!!

 28. Solomuzi Xaba says:

  Ulimi luyashelela kwazise phela luhlala endaweni emanzi, siyalishwelezela iqhawe. Iphutha liyenzeka…
  #BringNgobeBack

 29. Lombard Dlamini says:

  M C Tshatha naye ungumuntu nd uphila emhlabeni, uyawenza amaphutha njengabanye abantu. Akabuyiselwe ohlelweni lwakho, akaxolelwe njengoba nalo ukhozi saluxolela lusedelela lungaydlali top 10 ngo 2019 maqede lwangasho lutho lwaze laxolisa late. Sifuna ukuzwa izwi lakhe exinhlelweni zakhe

 30. Jabu says:

  Yobe baphathi awu kubi Uma engekho uNgobe bakithi angsaz nokuthi ngiyivulelani iradio

 31. Africa Mazibuko says:

  Awuqha kahleni baphathy kudlala ngeqhawe elabona insuku zokugqina singakaboni shwele buya ndoda isizwe sakho siyakudinga

 32. KULANI BALOYI says:

  Tshatha will eventually leave like Linda Sibiya I have seen this movie before same script different cast

 33. Eric says:

  Namanje siyamkhumbula uLinda Sibiya, kungasiphinda na futhi Thixo wami ngoNgobe?

 34. Bafana Vumisa says:

  Sanbonan..kahlen kan iqhawe njengoba ngingasalizwa nje kulezinsuku limiselwe izinkulumo zika2019? Aw kwaze kwanzima kuba phambi kwabant

 35. Phumla Zungu says:

  Syamxolisela umfoka Ngobe siyisizwe.iphutha liyenzeka nakbani,lensizwa ingumuntu wabantu.uma kungenzeka ahambe,uzolthatha iqembu lakhe.sbaningi singabalandel bakhe.

 36. Zakhona Cele says:

  Aw bakithi isizungu sakhe sikhulu ezinhlizweni zethu,syamuxolisela bo makabuye ukhulume inkulumo ewuwangala,siyamshwelezela,simthandani!!!

 37. Nkosingiphile Ntuli says:

  Baphathi boKhozi ngicabanga ukuthi niyezwa manje singabalandeli sesikhulumile siyaluthanda UKHOZI kodwa uma ningenza nje lelophutha lukuxosha uNgobe yazini nizobe nixosha nabalandeli balo.Izibalo zabalandeli njengoba zingaphezu kuka 7 million zizozehlela ngingazi-ke ukuthi yinto eniyifunayo leyo

Leave a comment